18 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Afviser at friholde lejere fra betaling til forsvarsforlig

Folketingsflertal stemmer nej

Afviser at friholde lejere fra betaling til forsvarsforlig

Et flertal i Folketinget stemte tirsdag nej til Enhedslistens forslag om at lade lejerne beholde gevinsten ved, at deres lån bliver billigere.

Den ene milliard kroner, som lejerne hvert år sparer på billigere lån, skal bruges til at finansiere forsvarsforliget, fastholder flertal i Folketinget.
FOTO: CVF. Haven/Forsvarsgalleriet
1 af 1

Et flertal i Folketinget fastholdt tirsdag, at lejerne skal betale en stor del af den militære oprustning på 12,8 milliarder kroner frem mod 2023, som er en konsekvens af forsvarsforliget.

Enhedslisten havde ellers foreslået, at den ene milliard kroner, som lejerne hvert år sparer, når der indføres statsgaranterede lån til almene boliger, bliver indbetalt til lejernes Landsbyggefond, så der bliver råd til flere renoveringer.

Men kun Enhedslisten, SF og Alternativet stemte for dette forslag. Regeringspartierne stemte imod sammen med Radikale, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

- Nu får lejerne i stedet en lang næse, fordi et flertal vil tage pengene og i stedet bruge dem til missiler og soldater via forsvarsforliget, siger Enhedslistens boligordfører Søren Egge Rasmussen.

>> LÆS OGSÅ: Lejere betaler for militær oprustning

25. maj. 2018 - 11:29   25. maj. 2018 - 12:59

Forsvarsforlig

ml@arbejderen.dk
Forsvarsforlig 2018 - 2023
  • Regeringen har sammen med Radikale, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået et nyt forsvarsforlig for perioden 2018 til 2023. Aftalen blev offentliggjort den 28. januar 2018.

  • Med aftalen tilføres dansk militær 12,8 milliarder kroner over de kommende seks år. Det årlige forsvarsbudget øges fra i dag 22 milliarder kroner til næsten 27 milliarder i 2023. Det er den største militære oprustning i 30 år.

  • Danmarks bidrag til NATO styrkes væsentligt. Der oprettes en brigade på 4000 soldater, der er svært bevæbnet med kampvogne, artilleri og droner. Den nye brigade skal kunne indsættes i NATO-operationer overalt i verden. 

  • Der skal hvért år uddannes 500 ekstra værnepligtige, der skal udgøre fødekæden for den nye brigade.

  • Der bliver afsat 285 millioner ekstra kroner til at uddanne 50 procent flere jægersoldater frem mod år 2023.

  • De danske fregatter bliver udstyret med missiler, så de kan indgå i NATO's missilskjold.

  • Der oprettes en let infanteribataljon på 500 mand til at gribe ind nationalt og med få timers varsel støtte politets opgaver. Herudover skal også specialstyrker og værnepligtige fra den Kongelige Livgade stilles til rådighed for politiet. Og militæret oprettet en helikopterenhed på "meget højt beredskab" til politiets antiterrorberedskab.

  • Der købes 27 nye kampfly i perioden 2018 til 2026.