25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Advokat varsler folkeafstemning om handelsaftaler

CETA afgiver suverænitet

Advokat varsler folkeafstemning om handelsaftaler

Hvis Danmark skal med i handelsaftaler, hvor private firmaer kan få Danmark dømt ved en særdomstol, så er der tale om afgivelse af suverænitet. Det kræver enten 5/6 flertal i Folketinget eller en folkeafstemning, fastslår advokat.

Det kræver en folkeafstemning eller 5/6 flertal i Folketinget at tilslutte Danmark handelsaftalerne mellem EU og Canada og EU og USA, vurderer advokat Georg Lett.
FOTO: Lett.dk
1 af 1

Det kræver enten et ja ved en folkeafstemning eller 5/6 flertal i Folketinget, hvis regeringen vil tilslutte Danmark de såkaldte CETA og TTIP-handelsaftaler mellem EU og Canada og mellem EU og USA.

Sådan lyder konklusionen i et 16 sider langt notat, der analyserer, om CETA-handelsaftalen afgiver suverænitet, som advokat Georg Lett har udarbejdet for TTIP-netværket, der samler en række faglige, ulands- og miljøorganisationer, der er mod TTIP.

Regeringen vil overdrage suverænitet til udenlandske voldgiftsdomstole, der får ret til at gennemtvinge afgørelser her i landet.
Georg Lett, advokat

Vi har fået lavet notatet, fordi der hersker meget tvivl om processen omkring godkendelsen af CETA og TTIP, siger Nanna Clifforth, kampagnemedarbejder hos NOAH og aktiv i TTIP-netværket.

– Med notatet håber vi at kunne belyse for politikerne, hvad de går ind til med aftalen. Hverken Europaudvalget - eller Folketinget - har givet mandat til at forhandle CETA, da det ikke er påkrævet. Der er derfor ganske få danske politikere, der faktisk har forholdt sig til aftalen, påpeger hun.

Kan dømme staten milliardbøder

Georg Lett er blandt oplægsholderne på en konference på Christiansborg, som netværket afholder i dag.

– Med de to handelsaftaler oprettes voldgiftsdomstole, som får dømmende myndighed i Danmark og kan træffe afgørelser med direkte virkning i Danmark i tvister mellem eksempelvis et canadisk firma og den danske stat, forklarer Georg Lett til Arbejderen. Han er jurist og specialist indenfor voldgiftsret. 

Folketinget skal om få måneder stemme om CETA-handelsaftalen mellem EU og Canada. Og herefter følger sandsynligvis TTIP- handelsaftalen mellem EU og USA. 

– Regeringen vil overdrage suverænitet til udenlandske voldgiftsdomstole, der får ret til at gennemtvinge afgørelser her i landet. Det er fint nok. Men det kan altså ikke ske ved et almindeligt flertal i Folketinget. Voldgiftsdomstolenes afgørelser skal respekteres i Danmark, og der er ingen ankemuligheder, advarer Georg Lett.

>> Læs advokat Georg Letts TTIP-notat

– Sagerne afgøres af tre handelsretseksperter i jakkesæt fra Danmark, Canada og et tredjeland, hvis det eksempelvis er en sag mellem den danske stat og et Canadisk firma. Sagerne skal ikke afgøres efter dansk ret. Handelsretseksperterne skal dømme efter reglerne i handelsaftalerne, uanset hvad der står i dansk lovgivning.

Erfaringerne fra den slags handelsdomstole skræmmer, mener advokaten.

– I Tyskland har vi set forfærdelige konsekvenser af lignende voldgiftsdomstole i handelsaftaler. Eksempelvis måtte den tyske delstat Hamborg rulle miljølovgivning tilbage om udledning af kølevand i floden Elben, fordi energigiganten Vattenfall truede med at anlægge en erstatningssag for tabt profit.

Dømmende magt i Danmark

Den såkaldte ISDS-domstol, som går igen i både CETA- og TTIP-handelsaftalerne som regeringen vil slutte Danmark til, åbner op for, at et privat firma fra USA, Canada eller EU kan sagsøge den danske stat og kræve erstatning for tabt profit, hvis de danske politikere indfører eksempelvis en mere restriktiv miljø-, sundheds- eller arbejdsmiljølovgivning. 

ISDS-domstolens afgørelser skal følges. ISDS-domstolen får altså en dømmende magt i Danmark, som ellers ville være forbeholdt danske domstole. 

I øjeblikket ser det ikke ud til at regeringen har 5/6 flertal for handelsaftalerne, hvis både Enhedslisten, Alternativet og SF fastholder deres modstand mod aftalerne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. sep. 2016 - 13:35   07. sep. 2016 - 13:40

Handelsaftaler

ml@arbejderen.dk
CETA, TiSA og TTIP
  • EU-kommissionen har færdigforhandlet frihandelsaftalen CETA mellem EU og Canada, der afventer endelig godkendelse. Aftaleteksten er offentliggjort, men under forhandlingerne var indholdet hemmeligholdt. CETA forventes at fungere som en murbrækker for TTIP, den store handelsaftale mellem USA og EU.

  • Fælles for de to aftaler er, at de vil få store konsekvenser for velfærd, miljø og arbejdstagerrettigheder, bl.a. fordi de vil give erhvervslivet vidtgående indflydelse på lovgivningen og mulighed for at sagsøge lande, der lægger hindringer i vejen for virksomhedernes indtjeningsmuligheder.

  • I kølvandet på de to aftaler kommer TiSA, en handelsaftale mellem EU, USA og 21 andre lande, som ventes at medføre omfattende privatiseringer af velfærden.

  • Aftalerne forhandles mellem EU-kommissionen og de andre aftalelande i dybeste hemmelighed, og de omfattende konsekvenser er kun kommet til offentlighedens kendskab gennem en række lækager til blandt andre Wikileaks og Greenpeace.

Kilde: Folkebevægelsen mod EU

>> Læs alle Arbejderens artikler om CETA, TISA og TTIP