21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

76 procent kræver mere kritik af EU

Klart budskab til fagtoppen:

76 procent kræver mere kritik af EU

Et stort flertal af danskerne siger i en ny undersøgelse, at fagbevægelsen skal være mere kritisk overfor EU. Vi gør allerede nok, siger fagtoppen. Tillidsfolk på gulvet er ikke enige.

FOTO: Metter Kramer Kristensen / Monsun
1 af 1

Dagen før 1. maj har danskerne et klart budskab til fagbevægelsen: Hele 76 procent mener, at den skal være mere kritisk overfor EU's indblanding i vores løn- og arbejdsforhold.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Wilke har lavet for Arbejderen. Kun 17 procent har den modsatte holdning.

Det er et udtryk for en generel tendens, mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

  Der tegner sig et svælg mellem fagbevægelsens top og bund i EU-spørgsmålet.

- Folk har hele tiden haft den holdning, at EU skal blande sig uden om løn- og arbejdsforhold og velfærd. Det er en meget grundfæstet holdning, siger Henning Jørgensen.

Han konstaterer, at frygten for at EU blander sig mere og mere i arbejdsmarkedspolitikken og velfærden er helt reel.

Undersøgelsens resultat vækker genklang blandt aktive tillidsfolk på arbejdspladserne, som også efterlyser en mere kritisk holdning til EU's stigende indblanding.

- Hvis LO var opgaven voksen, burde de stå bag en decideret kampagne mod EU's indblanding, siger Benny Allermann, der er jord- og betoner og tillidsmand for godt 60 kollegaer ved entreprenørvirksomheden Per Aarsleff.

Han oplever, at 3F lytter mere til medlemmerne end LO, men efterlyser en mere klar EU-kritik i 3F-toppen, som modsvarer den store EU-skepsis i medlemsskaren.

- Jeg talte på 3F's kongres i efteråret for, at forbundet skal være mere aktivt på EU-spørgsmålet. Det var min fornemmelse, at i hvert fald tre fjerdedele af kongressen var af samme mening, siger Benny Allermann.

Helt på samme linje er tømrersvend Andreas Grubbe, der er medlem af bestyrelsen i Tømrer og Bygningssnedkernes Brancheklub i Aarhus.

- Toppen af fagbevægelsen, for eksempel i LO, tror, at man kan ændre EU indefra ved at rejse krav til EU som en anden lobbyorganisation. Det er dødsdømt på forhånd. Der er brug for oplysning og aktivitet – at styrke EU-modstanden, siger Andreas Grubbe.

Niels Erik Nielsen er tillidsmand for Metals medlemmer på metalvarefabrikken Glud & Marstrand. Han er tilfreds med den lokale Metalafdelings kritiske holdning til EU.

- Men Metal som forbund er nærmest udelt EU-begejstret. Vi ser den danske model blive udhulet af beslutningerne i EU. Fagbevægelsen bliver undergravet og vores lønninger trækkes ned. Men min forbundsformand synes åbenbart, at det er vigtigere at gå sammen med arbejdsgiverne om en ja-kampagne til EU's patentdomstol end at bekæmpe EU's indblanding, siger Niels Erik Nielsen.

Fagtop mener, de gør nok

I modsætning til tillidsfolkene mener fagtoppen ikke, at der er brug for at de skærper EU-kritikken. Både LO's formand og repræsentanter fra tre af landets største fagforbund mener, at de allerede i dag gør meget for at forhindre EU-indblanding.

- Jeg er enig i, at en del af det, EU har gang i i forhold til arbejdsmarkedet, er noget vi skal kritisere. Men der kommer altså også ting fra EU, der hjælper os, som for eksempel vikardirektivet, som sikrer vikarer lige løn- og arbejdsforhold med fastansatte, siger Harald Børsting, formand for LO. 

- Der er andre ting, vi ikke er så glade for. For eksempel Laval-dommen, hvor EU-domstolen forsøgte at begrænse konfliktretten, tilføjer LO-formanden.

Han mener, at LO dæmmer op for EU-regulering af arbejdsmarkedet ved at forsøge at påvirke EU-lovgivningen og sikre, at EU's direktiver bliver indarbejdet i overenskomsterne - så det ikke er nødvendigt, at Folketinget lovgiver for, at direktiverne får virkning. 

Sammenlignet med andre europæiske LO'er er det danske LO meget positivt stemt overfor Unionen. Som en af de eneste faglige organisationer i EU-landene bakkede de op om EU's finanspagt, der er med til at underlægge Danmark EU's økonomiske politik.

De senere år har der været en række faglige protester i Bruxelles, hvor dansk LO ikke har deltaget. Heller ikke Dansk Metal har tradition for at deltage i de fælles protester mod EU's nedskæringspolitik.

- Der var skam Metal-folk med i den sidste demonstration, men ikke fra Danmark, det havde vi ikke mulighed for. Vi kan ikke sådan lige sende 300 med et fly til Bruxelles, siger Claus Jensen, formand for Dansk Metal.

Han ser resultatet af Wilkemålingen, som helt i tråd med Metals holdning.

- Hverken regeringen eller EU skal blande sig i vores løn- og arbejdsforhold. Det klarer arbejdsmarkedets parter bedst selv, mener Metal-formanden.

Et demokratisk problem

Forbundsssekretær i 3F, Søren Heisel, er ikke overrasket over, at så mange danskere ønsker fokus på EU's indblanding.

- Vi har selv i 3F lavet en undersøgelse, som viser, at otte ud af ti ser social dumping som et problem, siger Søren Heisel, der er formand for forbundets EU-udvalg, som blev nedsat på 3F-kongressen sidste år. 

Indtil videre har udvalget holdt ét møde. Her blev det besluttet at bevilge en bustur til  Bruxelles i starten af april for at deltage i en fælles faglig demonstration. 

FOA, som organiserer mange offentligt ansatte, har traditionelt set ikke beskæftiget sig meget med EU. Men på forbundets kongres sidste efterår tog formand Dennis Kristensen afstand fra EU's stigende indblanding i medlemsstaternes velfærdssystemer. 

- FOA slås for at beslutninger omkring velfærd træffes i Danmark og at løn- og arbejdsforhold aftales mellem arbejdsmarkedets parter, siger Dennis Kristensen.

Men heller ikke FOA lægger op til mere offensive og udadvendte skridt mod EU's indblanding.

Generelt set tegner der sig et svælg mellem fagbevægelsens top og bund i EU-spørgsmålet. Det kan blive et problem, vurderer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen.

- Det er et demokratisk problem, at ledelserne ikke tager medlemmernes frygt for EU's stigende indblanding alvorligt, mener han.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. apr. 2014 - 20:01   30. apr. 2014 - 20:38

Måling

he@arbejderen.dk, ur@arbejderen.dk
Danskerne om fagbevægelsen og EU

Analyseinstituttet Wilke har spurgt 500 repræsentativt udvalgte danskere: Skal fagbevægelsen være mere kritisk overfor EU's indblanding i vores løn og arbejdsforhold?

Her er svaret:

  • Ja: 76,1 procent
  • Nej: 16,7 procent
  • Ved ikke: 7,2 procent

Kilde: Wilke for Arbejderen