21 Mar 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

52 strakspåbud på BIO4-byggeplads

Offentlig arbejdsplads bryder sikkerheden

52 strakspåbud på BIO4-byggeplads

Fagforeninger har længe advaret mod farlige forhold på BIO4-byggepladsen. Nu afslører aktindsigt, at Arbejdstilsynet har udstedt en lang række strakspåbud om at bringe arbejdsforholdene i orden.

Den omfattende svejsning på BIO4-byggepladsen medfører giftig røg. Men der er mangel på udluftning, afslører billeddokumentation og strakspåbud fra Arbejdstilsynet.
FOTO: Stig Lassen
1 af 1

Fare for at styrte 18 meter ned… Sundhedsskadelig svejserøg… Manglende beskyttelseskappe på vinkelsliber… Ulykkesrisici: Stillads bryder sammen… Høreskadende støj fra vinkelsliber… Nedstyrtningsfare otte til ti meter på grund af mangelfuldt udstyr… Risiko for nedstyrtning i to meter dyb udgravning…

Det er stærkt kritisabelt, at der er så lidt styr på sikkerheden på en offentlig arbejdsplads.
John Ekebjærg-Jakobsen, Byggefagenes Samvirke

Sådan lyder nogle af de 52 strakspåbud, som Arbejdstilsynet (AT) har givet til de mange, især udenlandske underleverandører, på BIO4 - det nye kraftværk, som Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) er ved at opføre.

Siden juni 2016 har AT besøgt byggepladsen 25 gange. Udover strakspåbuddene har det resulteret i seks bøder, en række forbud og almindelige påbud, rådgivningspåbud og en række vejledninger til byggepladsen, viser en oversigt fra AT, som Arbejderen har fået aktindsigt i. 

Stærkt kritisabelt

Flere af strakspåbuddene omhandler alvorlige brud på sikkerheden, som kan få voldsomme konsekvenser for arbejderne på pladsen.

– Det er stærkt kritisabelt, at der er så lidt styr på sikkerheden på en offentlig arbejdsplads. Underleverandørerne overholder konsekvent ikke de danske regler og krav til sikkerheden, siger John Ekebjærg-Jakobsen til Arbejderen.

Han er formand for Stilladsarbejdernes Landsklub og for Byggefagenes Samvirke i København.

– Flere af Arbejdstilsynets strakspåbud omhandler alvorlige brud på sikkerheden som fald på mange meter og giftig svejserøg. Der er en grund til, at vi har regler om udsugning af svejserøg. Hvis du bliver udsat for svejserøg igennem længere tid, kan det være kræftfremkaldende.

– Hertil kommer brud på en række andre arbejdsmiljøregler, som vi ellers kun så for 20 år siden. Men vi er blevet klogere siden. Derfor er det dybt pinligt, at vi skal opleve den slags alvorlige brud på en offentlig arbejdsplads i dagens Danmark, uddyber John Ekebjærg-Jakobsen.

Skærp kontrollen

Han mener, at både AT og HOFOR, der har oprettet sin egen sikkerhedsorganisation, skal skærpe tilsynet med byggepladsen.

– HOFOR bør sætte flere ressourcer af til at sikre mere kontrol i dagligdagen. Det er ærgerligt, at vores skattepenge skal gå til at sætte folks liv på spil. På papiret har HOFOR nogle glimrende procedurer, der beskriver, at hvis en underleverandør gentagne gange bliver taget i at slække på arbejdsmiljøet, så skal firmaet bortvises fra pladsen.

– Og når Arbejdstilsynet ved, at der gentagne gange sker alvorlige brud på sikkerheden på pladsen, bør de komme på flere besøg og udstede flere bøder.

John Ekebjærg-Jakobsen hører fra både stilladsarbejdere og andre håndværkergrupper på byggepladsen, at der foregår meget, som AT og HOFOR's sikkerhedsorganisation ikke kan nå at opfange. Eksempelvis forlyder det, at det ligefrem er sat i system, at de udenlandske underentreprenører pifter for at advare deres kollegaer, når der er tilsyn, så de kan stoppe det mest farlige arbejde.

Blokader mod dumping

Stilladsarbejderne og andre danske håndværkere har flere gange blokeret byggepladsen, fordi de mener, der foregår grov underbetaling af de udenlandske arbejdere på pladsen og arbejdsmiljøet ikke er i orden.

>>LÆS OGSÅ: Vrede stilladsfolk kræver firma bortvist

Meget af det arbejde, der udføres på BIO4 er indenfor metal-området. Ansatte fra Metal Hovedstaden har efter besøg på pladsen fortalt Arbejderen blandt andet om mangelfuld udsugning og andre problemer i forbindelse med svejseopgaver.

>>LÆS OGSÅ: Metal vil have styr på udenlandske svejsere

Jan Toft Rasmussen, miljøsekretær i forbundet Dansk Metal mener at HOFOR har påtaget sig noget af en opgave som bygherrer med de mange udenlandske firmaer og udenlandske håndværkere, som udfører arbejdet for dem og deres underleverandører.

– I den bedste af alle verdener holder bygherren selv styr på sikkerheden og arbejdsmiljøet blandt alle underleverandørerne, men det kræver et dygtigt korps af medarbejdere, som stort set konstant tjekker sikkerheden og sørger for at ledere og håndværkere retter ind efter sikkerhedsreglerne, siger han til Arbejderen og tilføjer:

– Det er sådan set den opgave Arbejdstilsynet har måttet påtage sig på HOFOR og de mange strakspåbud vidner om, at der virkelig er noget at komme efter.

Lang vej endnu

Metals miljøsekretær bemærker, at HOFOR nu forsøger at kvalificere arbejdsmiljøafdelingen til at påtage sig den opgave, men at de mange påbud fra Arbejdstilsynet tydeligt understreger, at der er et stykke vej endnu.

– For HOFOR og andre tilsvarende bygherrer er lærerpengene blandt andet, at det ikke er tilstrækkeligt at skrive kravene til sikkerheden ind i udbudsmaterialet og i kontrakterne, selvom det er en klar forudsætning for at kunne styre sikkerheden, men bygherrerne skal også holde øje med at kravene faktisk bliver overholdt, siger Jan Toft Rasmussen.

Det nye kraftværk bliver bygget for københavnske skatteborgeres penge. Det er København Kommune, der ejer HOFOR, og dermed er overborgmester Frank Jensen øverste ansvarlige for byggeriet.

Arbejderen har uden held forsøgt at få en kommentar fra overborgmesteren.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. aug. 2018 - 10:10   10. aug. 2018 - 10:43

Arbejdsmiljø

ml@arbejderen.dk