03 Jun 2020  

KBH: Spredte skyer, 15 °C

51 ngo'er kræver fredninger bevaret

Modstanden vokser

51 ngo'er kræver fredninger bevaret

Et væld af ngo'er har organiseret sig i Fredningsalliancen, der lover, at kampen for de grønne, fredede områder i København fortsætter - uanset hvad Folketinget beslutter på tirsdag.

Fredningsalliancen kæmper imod planerne om at ophæve fredningerne af tre områder, som skal sælges for at skaffe penge til metro-byggeriet i København.
FOTO: Jan Henningsen
1 af 1

Modstanden mod Folketingets planer om at tvangsophæve fredningerne af tre grønne områder i København vokser dag for dag.

Hele 51 organisationer har nu organiseret sig i netværket Fredningsalliancen, der kæmper for at bevare fredningerne. Det er blandt andet Friluftsrådet København, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Cyklistforbundet, Verdens Skove, NOAH, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Verdensnaturfonden.

Det har været kendetegnende for hele den her politiske proces, at politikerne ikke har ønsket at mødes med os.
Knud Erik Hansen, Fredningsalliancen

– Den omfattende og brede modstand viser, at det vækker harme, at politikerne vil tvangsophæve fredninger bare for at skaffe penge, siger Knud Erik Hansen til Arbejderen. Han er næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i København og aktiv i Fredningsalliancen.

Det er Københavns Kommune, der har bedt Folketinget om - udenom de uafhængige fredningnævn - at tvangsophæve fredningerne af de tre områder Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen. Områderne skal sælges for at skaffe 1,9 milliarder kroner til metrobyggeriet i København. 

Ingen dialog

I dag skal Folketinget for anden gang debattere, om de tre fredninger skal ophæves. Kun Enhedslisten og Alternativet er imod lovforslaget. Derfor bliver fredningerne efter alt at dømme ophævet på tirsdag, når Folketinget skal tage endelig stilling til ministerens lovforslag

Fredningsalliancen har forgæves forsøgt at få politikerne bag affredningsloven i tale.

– Vi har både forsøgt at invitere politikerne ud til de fredede områder, og vi har tilbudt, at vi kan komme ind til dem på Christiansborg for at få en dialog om at bevare de grønne områder. Ingen - udover Karsten Hønge - har reageret positivt. Desværre har det været kendetegnende for hele den her politiske proces, at politikerne ikke har ønsket at mødes med os, fortæller Knud Erik Hansen.

Herudover har blandt andre Fredningsalliancen og flere politikere stillet mere end 60 kritiske, skriftlige spørgsmål i Folketinget til boligminister Ole Birk Olesen, der har fremsat lovforslaget.

– Men ministeren giver kun intetsigende ikke-svar på alle kritiske spørgsmål. Det er et dybt demokratisk problem. Det er en skændsel for vores demokrati, at politikerne lukker af, mener Knud Erik Hansen.

Svækker fredninger

Fredningsalliancen indkalder nu til stormøde søndag den 24. marts. Formålet er at diskutere, hvordan modstanden kan fortsætte.

– Vi vil sikre fortsat kamp for, at der ikke bliver bygget i de her områder. Så længe der ikke er bygget på de fredede områder, er det stadig muligt at undgå. Det er i sidste ende en politisk beslutning, om der skal bygges. Derfor vil vi selvfølgelig fortsætte presset på politikerne, forklarer Knud Erik Hansen.

Fredninger ophæves normalt kun i fredningsnævnene. Det er undtagelsen, at Folketinget ophæver fredninger ved lov. Hvis fredninger skal ophæves, skal der være tungtvejende samfundshensyn, som gør det nødvendigt.

Fredningsalliancen mener ikke, at det er tungtvejende samfundshensyn at ville skaffe penge til metrobyggeriet. Samfundet freder jo netop for at beskytte naturen mod økonomiske interesser.

Lovforslaget er derfor ikke kun en trussel mod de tre konkrete fredninger, men mod alle fredninger og en svækkelse af den beskyttelse, som fredninger giver naturen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. mar. 2019 - 07:00   14. mar. 2019 - 07:10

Fredning

ml@arbejderen.dk
Fredninger ophæves i København
  • Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen fremsatte i februar 2019 et lovforslag i Folketinget om at tvangsophæve fredningerne af tre grønne områder i København: Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen. 

  • Områderne skal sælges for at skaffe 1,9 milliarder kroner til metrobyggeriet i København. 

  • Det er undtagelsen, at Folketinget ophæver fredninger ved lov. Fredninger ophæves normalt kun i fredningsnævnene, der er uafhængige domstolslignende organer.

  • Hvis fredninger skal ophæves, skal der være tungtvejende samfundshensyn, som gør det nødvendigt.