25 May 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

3F kræver trepartsaftale om praktikpladser

Frygt for at lærlinge dropper ud

3F kræver trepartsaftale om praktikpladser

Fagforbundet 3F foreslår, at regeringen og arbejdsmarkedets parter hurtigt sætter sig sammen og finder en løsning, der skal sikre praktikpladserne nu og på den anden side af coronakrisen.

FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Fagforbundet 3F foreslår, at regeringen hurtigt indkalder arbejdsmarkedets parter til en mini-trepartsforhandling for at forhindre, at lærlinge og elever ryger ud af deres uddannelser som følge af coronakrisen.

Det vil være tudetosset at risikere at tabe elever på gulvet, der allerede er startet på en erhvervsuddannelse.
Søren Heisel, 3F

Søren Heisel er forbundssekretær i 3F. Han fortæller til Arbejderen, at han er bekymret for, at vi her og nu "taber et stort antal lærlinge og elever på gulvet, fordi de ikke får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig."

Forbundssekretæren fortæller, at flere lærlinge og elever allerede har mistet deres uddannelsesplads på grund af coronakrisen. Blandt andet har 89 kokke- og tjenerelever måttet søge hjælp hos Hotel- og Restaurantskolen, fordi deres lærerpladser er blevet opsagt af arbejdsgiverne med henvisning til krisen.

Bekymret nu og på længere sigt

Søren Heisel fortæller, at cirka 25.000 elever hvert år afslutter deres grundforløb på en teknisk skole og derefter har brug for praktikforløb. 

– Jeg er oprigtigt bekymret for, at erhvervsuddannelsessystemet vil lide uoprettelig skade, både på det korte og lange sigt. Virksomhederne vil generelt være tilbageholdende med at tegne uddannelsesaftaler af tre et halvt års varighed, efter at de har været i denne krisesituation, siger han og tilføjer, at der også fremadrettet vil mangle faglært arbejdskraft. Han fortsætter:

– Det vil være tudetosset at risikere at tabe elever på gulvet, der allerede er startet på en erhvervsuddannelse.

To fluer med et smæk

Elever og lærlinge er omfattet af den trepartsaftale om lønkompensation, som regeringen blev enig med arbejdsmarkedets parter om den 25. marts.

Men 3F mener, der er behov for yderligere tiltag, og foreslår konkret, at arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler frem til 30. september, får en kontant præmie på 30.000 kroner. Endvidere foreslår fagforbundet, at lønkompensationen under skoleophold skal sættes op, og at der skal gives statstilskud til at fastholde lærlinge i praktik.

3F har foreslået, at Undervisningsministeriet indkalder arbejdsmarkedets parter til en mini-trepartsdrøftelse med det formål hurtigst muligt at få iværksat initiativer, der kan løse udfordringerne her og nu, men som samtidig er første skridt i retning af at få løst praktikpladsudfordringerne på den lange bane.

– Det vil give mening at slå to fluer med et smæk og sikre, at der er en sammenhæng mellem et hurtigtvirkende kriseinitiativ og løsninger på den lange bane, siger Søren Heisel.

3F ønsker, at en trepartsaftale skal sikre, at frafaldet forårsaget af coronakrisen bliver så lille som muligt, og at flest muligt får færdiggjort deres uddannelse i en privat virksomhed.

Det skal blandt andet tilstræbes, at de, der ikke kan finde praktikplads, får et skolepraktikforløb tæt på deres bolig.

Rettidig omhu

– Vi kan som samfund ikke holde til, at arbejdsmarkedet får et kæmpe hul i nyudlærte faglærte på grund af den krise, vi står i, lyder det fra Søren Heisel, som tilføjer: 

– Derfor er det rettidig omhu, at arbejdsmarkedets parter og regeringen får lavet nogle løsninger, så vi undgår katastrofale konsekvenser for lærlinge og for virksomhederne.

Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri, bakker ifølge Fagbladet 3F op om forslaget om en mini-trepartsaftale.

Lone Folmer, som er erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri, vil derimod ikke udtale sig, og uddannelses- og integrationschef Jannik Bayer fra Dansk Arbejdsgiverforening "vil holde øje med udviklingen," skriver Fagbladet 3F.

Praktikken blev ikke nævnt

Statsminister Mette Frederiksen fortalte på et pressemøde den 6. april, hvordan landet nu gradvist forventes at skulle "lukkes op". Hun fortalte, at regeringen vil drøfte justeringer af de hidtidige bevilgede hjælpepakker til erhvervslivet på et trecifret milliardbeløb. 

Statsministeren informerede også om, at lærlinge og elever på erhvervsskolerne "vil få mulighed for at gå til eksamen på en mere begrænset måde." Hun nævnte ikke, hvordan praktiksituationen skal løses for disse grupper.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. apr. 2020 - 10:06   09. apr. 2020 - 16:39

Praktikpladser

bs@arbejderen.dk