22 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

33 procent flere hjemløse på otte år

Fattigdomsydelser sætter sine spor

33 procent flere hjemløse på otte år

Kontanthjælpsloft og 225-timers reglen har ført til flere hjemløse, konstaterer Rådet for Socialt Udsatte. Odense har arbejdet målrettet med at finde boliger til fattige. Og her falder antallet af hjemløse.

Antallet af hjemløse er steget voldsomt på få år. Det skyldes regeringens fattigdomsydelser, mener Rådet for Socialt Udsatte.
FOTO: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix
1 af 1

Der bliver flere og flere hjemløse i Danmark.

Ifølge den officielle tælling fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd var der i år 6635 hjemløse i Danmark. I 2009 var tallet 4998 hjemløse. Det er en stigning på 33 procent.

Især antallet af unge hjemløse er steget voldsomt. Siden 2009 er antallet af unge hjemløse mellem 19 og 24 år fordoblet fra 633 til 1278.

Det er pinligt og uværdigt, at et af verdens rigeste og mest lige samfund lader flere og flere borgere falde igennem systemet år efter år og ende i et liv på gaden.
Jann Sjursen, Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte mener, at den voldsomme stigning i hjemløse på få år, skyldes kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

– Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen betyder, at endnu flere mennesker ikke kan få pengene til at slå til. Samtidig er der ikke nok billige boliger. Det er en væsentlig forklaring på, hvorfor der bliver flere hjemløse i Danmark, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

– Det er pinligt og uværdigt, at et af verdens rigeste og mest lige samfund lader flere og flere borgere falde igennem systemet år efter år og ende i et liv på gaden. Social- og beskæftigelsespolitikken overfor udsatte grupper har i årevis været fejlslagen. Man løser ikke de bagvedliggende psykiske, fysiske og sociale problemer med beskæftigelsespolitiske paroler om, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Han undrer sig over, at regeringens finanslovsforslag ikke berører hjemløshed med et ord.

Der mangler billige boliger

Rådet mener, at den stigende hjemløshed må give anledning til en debat om, hvad hjemløsheden er et symptom på, og hvad der er galt med den førte politik.

– Sociale indsatser er afgørende, men har ingen effekt, hvis ikke der er billige boliger og tilstrækkelige ydelser, så huslejen kan betales. Kommunerne skal have større mulighed for at give huslejetilskud til de borgere, der rammes af kontanthjælpsloftet og andre beskæringer, så de ikke ender med at må gå fra hus og hjem. Det vil være med til at mindske stigningen i antallet af nye hjemløse, og sammen med en række andre tiltag forhåbentlig vende hjemløsekurven. Det burde regeringen have prioriteret i finansloven for 2018, siger Jann Sjursen.

Rådet for Socialt Udsatte har afleveret en liste med 11 konkrete tiltag, som Rådet mener, bør indgå i socialministerens kommende hjemløsehandlingsplan.

Der er stor forskel på, hvordan antallet af hjemløse har udviklet sig rundt om i landet. Siden 2015 er der kommet 11 procent flere hjemløse i Københavns omegn og 15 procent flere i Aarhus. I Københavns Kommune er antallet af hjemløse stagneret.

I Odense er det lykkedes at knække kurven. Her er antallet af hjemløse faldet med 35 procent. Det skyldes, at kommunen har arbejdet systematisk med at skaffe de hjemløse en bolig. Og det virker tilsyneladende. 

Regeringen spænder ben for løsninger

Regeringen fremlagde ellers i maj måned ti såkaldte sociale mål. Blandt målene er, at færre skal være hjemløse.

Og børne- og socialminister Mai Mercado lover, at hun snart kommer med en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed.

– Regeringen har en masse fine hensigter og kan godt se, at her er et problem. Problemet er, at den selvsamme regering spænder ben for den indsats, der skal til, fordi den samtidig fører en politik, der skaber fattigdom.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. sep. 2017 - 08:52   04. sep. 2017 - 16:08

Hjemløse

ml@arbejderen.dk