21 Feb 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

28 lærerstillinger sparet væk de seneste tre år

Strejke i protest mod nedskæringer

28 lærerstillinger sparet væk de seneste tre år

Anna Trolles Skole i Middelfart Kommune blev fredag ramt af arbejdsnedlæggelse. Lærere og pædagoger strejkede i frustration over besparelser og en uretfærdig tildelingsmodel.

I fredags lå undervisningen stille på Anna Trolles Skole, mens lærere og pædagoger lavede protestskrivelse mod nedskæringer.
FOTO: Beethoven9/CC 4.0
1 af 1

Lærere og pædagoger på Anna Trolles Skole i Middelfart Kommune på Fyn nedlagde i fredags arbejdet i nogle timer for at udarbejde en protestskrivelse mod konsekvensen af gennemførte besparelser på arbejdspladsen.

Hver gang der kommer besparelser, bliver det sværere for lærere og pædagoger at få børn til at lykkes.
Micky Lindharth, talsmand

Micky Lindharth er lærer og talsmand for personalegruppen på skolen. Han fortæller til Arbejderen om baggrunden:

– Vi har i en længere periode tænkt over, hvad vi kan gøre ved de besparelser, som vi hele tiden bliver udsat for på skolerne i kommunen. Vi fra Anna Trolles Skole plejer at være dem, som går forrest, når der er noget, som der skal gøres noget ved. Det var derfor os, som aktionerede. Vi gjorde det for børnenes skyld.

Konsekvens af nedskæringer

Micky Lindharth forklarer, at besparelserne foreløbig har haft de konsekvenser på skolen, at aktiviteter som skolefest, internationalt samarbejde, skolekomedie, lejrskole og andre aktiviteter ud af huset er blevet sparet væk.

Personalet ønsker flere ressourcer og en ændring af kommunens tildelingsmodel, så den enkelte skole ikke skal betale, når et barn fra skoledistriktet har brug for et mere specialiseret skoletilbud, end folkeskolen kan levere. 

– Hver gang der kommer besparelser, bliver det sværere for lærere og pædagoger at få børn til at lykkes. Vi er bange for, at de bløde, ikke målbare, men i vore øjne utrolig vigtige værdier bliver svære at udvikle, forklarer Micky Lindharth. 

Fyringer, sparede ydelser eller barnets tarv?

I protestskrivelsen uddyber lærerne og pædagogerne de problemer og dilemmaer, som den kommunale tildelingsmodel medfører:

"På Anna Trolles Skole inkluderer vi langt de fleste elever med succes, men for nogle elever er folkeskolen ikke det rigtige tilbud. Grundet tildelingsmodellen kommer skolerne til at stå i et dilemma, hvor de skal træffe et valg og prioritere i forhold til, om eleven skal sendes i et andet tilbud. Skal vi fyre en medarbejder, spare på de ydelser, vi leverer, eller varetage barnets tarv," hedder det i skrivelsen.

De protesterende lærere og pædagoger fortæller videre, at der er sparet 28 lærerstillinger væk de seneste tre år. Skoleudvalget i Middelfart begrunder besparelserne med et fald i børnetallet i kommunen, men nedgangen i børnetallet har samlet kun ført til en nedlæggelse af fire klasser, hvilket langt fra begrunder de 28 lærerstillinger, hedder det i brevet.

Håb om nye protestaktioner

Micky Lindharth håber, at protesterne på Anna Trolles Skole kun er begyndelsen. Han siger til Arbejderen:

– Det kan komme til at koste os noget, men vi gør det, hvis det er det, der skal til for at blive hørt. Vi siger det, som alle tænker og håber, at vores aktion er en begyndelse, som følges op af flere aktioner i kommunen. Det er vigtigt, at vi er fælles om det.

Formanden for Skoleudvalget i Middelfart Kommune, Jens Backer Mogensen (S), sagde i fredags til folkeskolen.dk som kommentar til strejken, at han "gerne vil lytte til lærerne", og at Skoleudvalget "i forvejen prøver at holde en hånd under skolerne." Han nævner dog samtidigt, at "nu ved vi jo ikke, hvad der kommer af rammer i år."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. sep. 2019 - 12:19   05. sep. 2019 - 12:42

Folkeskole

bs@arbejderen.dk
Om tildelingsmodellen i Middelfart Kommune

Mange af landets kommuner anvender den samme tildelingsmodel, som bruges i Middelfart Kommune.

Modellen har til formål at tilskynde skolerne til at beholde elever med særlige behov frem for at søge specialskole til dem.

Tilskyndelsen består i, at der trækkes et relativt stort beløb fra skolens budget, hvis et barn fra skolens skoledistriktet skal placeres på specialskole frem for at rummes på skolen.

Beløbet trækkes også, når der er tale om børn med omfattende handicap, som umuligt vil kunne rummes på en folkeskole.

Modellen tager ikke højde for, at det er tilfældigt, hvor mange børn med særlige behov der bor i skoledistriktet.

Der trækkes typisk et beløb fra distriktsskolen, som svarer til en tredjedel lærerstilling per barn, som kommer i specialskole.