04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, let regn, 15 °C

27 vidner bekræfter kendskab til tortur i Irak

Green Desert-sag i Østre Landsret

27 vidner bekræfter kendskab til tortur i Irak

I sidste uge startede proceduren i sagen om de 23 irakiske torturofres erstatningssag mod den danske stat. 27 vidner har bekræftet, at i 2004 risikerede fanger at blive mishandlet i de irakiske fængsler.

Danske soldater i Irak i juni 2004. Samme måned, hvor militær jurist Kurt Borgkvist udarbejdede sin rapport om mishandling i irakiske fængsler.
FOTO: Forsvarsgalleriet
1 af 1

Dansk militær og Forsvarsministeriet vidste eller burde vide, at fanger i de irakiske sikkerhedsstyrkers varetægt risikerede at blive udsat for tortur.

Det var budskabet, da advokat Christian F. Jensen i Østre Landsret i sidste uge startede sin procedure i sagen om de 23 irakiske torturofres erstatningssag mod den danske stat.

Forsvarsministeriet vidste eller burde vide, hvad der risikerede at ske med de mennesker, man udleverede til de irakiske sikkerhedsstyrker.
Christian F. Jensen, advokat

Irakerne kræver en symbolsk erstatning for den tortur, som irakiske sikkerhedsstyrker udsatte dem for, efter at de var blevet tilbageholdt under den danskledede operation Green Desert i Irak i november 2004. 

27 vidner – lige fra soldater og deres overordnede til ambassadører – har fortalt retten, at de enten selv har overværet eller hørt om mishandling af fanger i de irakiske myndigheders varetægt.

– Allerede inden operation Green Desert vidste eller burde Forsvarsministeriet vide, hvad der risikerede at ske med de mennesker, man udleverede til de irakiske sikkerhedsstyrker, forklarede den ene af irakernes to advokater, Christian F. Jensen.

Han understregede, at det er alvorligt, for ifølge FN's Torturkonvention må en stat ikke medvirke til tilfangetagelse eller overdrage fanger, hvis man ved eller burde vide, at fangerne risikerer at blive udsat for tortur, mishandling eller nedværdigende behandling,

Kendte til mishandling

Forsvarschef Jesper Helsø har forklaret til retten, at der i 2004 var en "generel viden om irakernes hårdhændede behandling af fangerne".

Den danske ambassadør i Irak, Christian Oldenburg, har forklaret, at "alle vidste, at forholdene i de irakiske fængsler var forfærderlige og præget af vold og mishandling”.

Officer i efterretningssektionen under Green Desert, Anders Kærgaard, har forklaret, at "det var alment kendt i den danske bataljon, at der var risiko for mishandling i de irakiske fængsler".

Vidnernes forklaringer om mishandling i Irak bakkes op af en række dokumenter, som den danske styrke i Irak sendte hjem til Hærens Operative Kommando, Forsvarkommandoen og Forsvarsministeriet.

Militærjurist Kurt Borgkvist var i juni 2004 på et uvarslet besøg i et fængsel i Irak.

I sin rapport fra besøget henviser militærjuristen til, at irakiske fanger har fortalt ham, at de har "fået flere kindtænder knust", "fået elektriske stød" og er blevet "brændt med cigaretter på fødderne".

Rapporten bliver sendt hjem til Hærens Operative Kommando og videresendt til forsvarsministeren.

Militærjuristen har forklaret til retten, at det var en udbredt opfattelse, at "det irakiske politi var hårdhændede og brugte metoder, der var eller nærmede sig tortur.

Forbud mod tortur er absolut

– Sådan var tilstanden i Irak i juli 2004. Alligevel bliver operation Green Desert gennemført fire måneder efter. Forsvarsministeriet valgte at stikke hovedet i busken og fortsætte samarbejdet med sine irakiske allierede frem for at stoppe med at udlevere fanger. Men forbuddet mod tortur er absolut. Det kan ikke fraviges i samarbejdes ånd, eller hvad Forsvarsministeriet ellers forsøger at bortforklare ansvaret for tortur med, lød det fra irakernes advokat Christian F. Jensen.

De irakiske torturofre anlagde sagen mod Forsvarsministeriet helt tilbage i 2011. Men det er først nu, at sagen bliver behandlet. Det skyldes, at Forsvarsministeriet har forsøgt at hindre, at sagen kom for en dansk domstol.

Først hævdede Forsvarsministeriet, at irakernes sag var forældet. Men den påstand blev underkendt af Østre Landsret. Så krævede ministeriet, at irakerne skulle stille med en garanti på 40.000 kroner hver for overhovedet at få lov til at føre sagen. Dette krav blev underkendt i Højesteret. 

Nu nærmer sagen sig sin afslutning. Der ventes dom til juni. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. maj. 2018 - 05:00   04. maj. 2018 - 05:10

Green Desert

ml@arbejderen.dk
Fangesagen kort
  • 23 civile irakere har lagt sag an mod Forsvarsministeriet for medvirken til tortur og mishandling.
  • Irakerne blev taget til fange under den dansk ledede Operation Green Desert i Irak i 2004. Irakerne blev efter operationen udleveret til irakisk politi og tilbageholdt i op til 70 dage. De blev alle løsladt uden sigtelse.
  • En lækket video har afsløret, hvordan danske soldater så til, mens irakisk politi slog og sparkede fangerne, og en lækket rapport dokumenterer, at den danske militære ledelse i Irak allerede inden operationen kendte til risikoen for, at uskyldige civile ville blive fanget.
  • Flere danske retsmedicinere har bekræftet, at irakerne har været udsat for tortur.

>> LÆS ALLE ARTIKLER OM SAGEN HER