07 Jun 2020  

KBH: Let skyet, 16 °C

170 km højspænding på vej i Jylland

EU-projekt fylder i landskabet

170 km højspænding på vej i Jylland

Energinet har afleveret en rapport til energiministeren, der slår fast, at kun nogle få kilometer ud af i alt 170 kilometer højspændingskabel kan graves ned.

Store højspændingsmaster på 35 gange 35 meter skal pløje sig igennem grønne områder i Sydvestjylland.
FOTO: Morten Dueholm/Ritzau Scanpix
1 af 1

Stik imod lokalbefolkningens ønsker er der udsigt til, at EU's frie bevægelighed for energi betyder, at 30 meter høje og 30 meter brede højspændingsmaster skal skyde op i naturen i Sydvestjylland.

Elmasterne er en del af det 11 milliarder kroner dyre projekt Viking Link, der skal sikre, at energi kan flyde frit imellem EU's medlemslande.

Det står klart, efter at det statsejede energiselskab, Energinet, har afleveret sin rapport om udformningen af EU-projektet Viking Link, der skal lede strøm fra Tyskland via Danmark til Storbritannien.

Elmasterne er en del af det 11 milliarder kroner dyre projekt Viking Link, der skal sikre, at energi kan flyde frit imellem EU's medlemslande som led i EU's indre energimarked.

Projektet indebærer, at der skal lægges et 630 kilometer langt søkabel i Nordsøen – fra Danmark til Storbritannien. Udover kablet i Nordsøen skal der også opstilles 170 kilometer højspændingsmaster fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse, så Tyskland kan eksportere el til Storbritannien via Danmark.

Endelig beslutning på vej

Projektet er blevet mødt af folkelige protester fra lokale borgere, der er vrede over udsigten til at få 500 store højspændingsmaster sat op gennem naturskønne områder i Sydvestjylland.

Lokale borgere har organiseret sig i netværket Højspænding i jorden, der samler mere end 4000 medlemmer på Facebook. Foreningen er ikke imod højspændingskabler, men kræver, at kablerne bliver gravet ned i jorden.

Den folkelige modstand fik i juni energi-, forsynings- og klimaministeren til at bede Energinet udarbejde en rapport om mulighederne for at grave kablerne ned.

Den rapport er nu kommet og ifølge Energinet er det kun muligt at nedgrave 26 kilometer ud af de i alt 170 kilometer højspændingskabel. Energinets vurderinger og konklusioner skal nu trykprøves af internationale eksperter. Når ministeren har fået den internationale vurdering, træffer han en endelig beslutning om, hvorvidt kablerne skal lægges i jorden eller trækkes i luften.

Milliardinvesteringen til Viking Link skal betales af forbrugerne via elregningen. Milliardinvesteringen betyder, at alle danske husstande vil få en ekstraregning på mellem 12 og 28 kroner om året.

Ikke bedre for miljøet

Skal man tro energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), er højspændingsmasterne en vigtig brik i at sikre klimaet og i at nedbringe CO2-forbruget, fordi de vil sikre, at overskud af dansk vindmøllestrøm kan eksporteres til Storbritannien.

– Viking Link og et stærkere europæisk elnet er en central del af den grønne omstilling. Regeringen ser investeringen i Viking Link-projektpakken som vigtig for både Danmark og Europas grønne omstilling, lyder argumentet fra energi- og klimaministeren.

Ministerens logik er, at kablet kan bruges til at eksportere den stigende produktion af vindmøllestrøm

Men ministerens grønne ambitioner står i modstrid til Energistyrelsen, der i et notat vurderer, at kablet kun kommer til at reducere den danske CO2-udledning med 0,026 procent i år 2030. Energistyrelsen skriver samtidig, at der er en "betydelig usikkerhed forbundet med analysen af CO2-effekterne ved Viking Link".

I Folketinget sætter Enhedslisten at sætte spørgsmålstegn ved projektet. Partiet mener ikke, at projektet er drevet af grønne ambitioner. Formålet er derimod, at Energinet skal tjene penge på at bruge højspændingskablerne til at fragte strøm fra Tyskland til England, mener klima- og energiordfører Søren Egge Rasmussen, der for nylig havde klima- og energiministeren i samråd om Viking Links konsekvenser for miljøet og for elforbrugerne.

Han mener, at i stedet for at investere i Viking Link bør de mange milliarder kroner bruges til at elektrificere det danske samfund, så vi kan udnytte den stigende mængde grønne vindkraft til fjernvarme og transport herhjemme.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. okt. 2018 - 12:14   11. okt. 2018 - 11:07

Energi

ml@arbejderen.dk
Viking Link
  • Viking Link skal efter planen bestå af 630 kilometer søkabel og 170 kilometer landkabel. Søkablet bliver verdens længste.

  • Søkablet kommer til gå fra Vejen i Sydjylland til cirka 170 km nord for London i England.

  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) godkendte projektet i oktober 2017.

  • Viking Link er en del af EU's indre energimarked, der skal sikre at energi kan flyde frit imellem medlemslandene.