22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

10.000 unge på gaden mod nedskæringer

Finanslovsforslag fik fingeren

10.000 unge på gaden mod nedskæringer

Unge fra hele landet gik på gaden i landets fire største byer samt Rønne på Bornholm i protest mod, at regeringen igen lægger op til en finanslov med færre penge til uddannelse.

I København demonstrerede op mod 6000 elever, studerende og lærere mod regeringens planer om at udsulte uddannelserne med 14,7 milliarder kroner frem mod 2021.
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
I Aarhus samledes 2000 unge mod regeringens finanslovsforslag
FOTO: Katinka Klinge
I Aarhus samledes 2000 unge mod regeringens finanslovsforslag
FOTO: Katinka Klinge
250 unge samledes i Aalborg mod regeringens finanslovsforslag
FOTO: Maiken Fossberg
6000 elever, studerende og lærere demonstrerede i København torsdag mod regeringens planlagte nedskæringer.
FOTO: Aage Christensen
6000 elever, studerende og lærere demonstrerede i København mod regeringens planlagte nedskæringer
FOTO: Aage Christensen

10.000 elever, lærlinge, studerende og undervisere demonstrerede torsdag i landets fire største byer og i Rønne på Bornholm.

– Vi er Danmarks fremtid. Vi vil ikke skæres ned, lød kampråbet på et fyldt Nytorv i København, hvor op mod 6000 unge og ældre var samlet i protest mod regeringens planer om – igen – at skære på uddannelserne.

Erhvervs-skolerne alene skal spare 4,2 milliarder frem til 2021. Det kan man fandeme få mange nye el-tavler for.
Søren Eis Christensen, ungdomsformand i Dansk El-Forbund Østjylland

Og der var ikke stille i lang tid, før de unge igen var klar:

– 14,7 – Kristian Jensen du er tyv, råber de unge direkte henvendt til finansminister Kristian Jensen, der står i spidsen for regeringens finanslovsforslag.

Hvis regeringen kommer igennem med sit forslag, vil der i 2021 være 14,7 milliarder kroner mindre i uddannelsessektoren end i 2015, hvor kravet om den årlige to-procent-besparelse blev indført.

Bag de i alt fem demonstrationer står Uddannelsesalliancen, der er et samarbejde mellem 40 uddannelses- og faglige organisationer, blandt andre gymnasieelever, socialrådgiverstuderende, universitetsstuderende, handelsskoleelever, lærerstuderende, sygeplejestuderende, erhvervsskolerne og faglige ungdomsorganisationer.

43 gymnasier og erhvervsskoler i hele landet havde nedlagt undervisningen hele torsdagen, og yderligere 35 skoler havde forskellige aktiviteter og fælles afgang til demonstrationerne. 

Stop tyven!

I København havde de unge malet skilte med teksten "STOP TYVEN – VLAK". Der var røde fagforeningsfaner og bannere fra mange forskellige uddannelser.

– De massive nedskæringer, vi ser på uddannelsesområdet, er med til at forringe kvaliteten i uddannelserne. For når der ikke er tid til fordybelse og forberedelse, falder kvaliteten, lød det fra formanden for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Emilie Haug Rasch.

– Jeg kan huske en eksamen, hvor min vejleder bad os om ikke at bruge den nyeste teori på området, da underviserne ikke havde tid til at holde sig opdateret. Det er bekymrende. Og når jeg hører fra medstuderende, at undervisning i, hvordan kroppen er opbygget, er skåret væk. Uden pædagogiske overvejelser, men kun på baggrund af nedskæringer. Så bliver jeg rigtig bekymret, fortsatte hun.

– Og selvom politikerne bliver ved med at sige, at det ikke handler om timetal, men indholdet i undervisningen, så er forudsætningen for at der kan være god undervisning, at der ER undervisningstimer på uddannelserne, sagde Emilie Haug Rasch.

Og så sendte de unge i København ellers en hilsen til Bornholm, hvor 500 unge mødtes i Rønne for at protestere mod regeringens finanslovsforslag – den største demonstration på øen i ti år.

– Bornholm, Bornholm, Bornholm… Du' den dejligste demo-ø...

2000 i Aarhus

I Aarhus samledes 2000 unge på Rådhuspladsen med skilte med tegning af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, der saver løs i de danske uddannelser. "Sav-Mester Søren Saver", lød teksten.

Her blev der holdt tale af ungdomsformand i Dansk El-Forbunds afdeling Østjylland, Søren Eis Christensen:

– For erhvervsskolerne alene vil regeringen spare 4,2 milliarder frem til 2021. Det kan man fandeme få mange nye el-tavler, mange nye brædder, mursten og sakse for. En erhvervsskole kan ikke uddanne uden ordentligt materiale. Og med den teknologiske udvikling indenfor byggeri, el og produktion er det simpelthen ikke muligt at uddanne folk uden nye investeringer, sagde han.

– Aarhus Tech har allerede fyret, ikke genbesat og pensioneret tæt på 70 lærere. Det er 70 klasser, der ikke får den undervisning, de fik før. Det er jo fuldstændig sindssygt. Besparelser på uddannelse er ikke vejen frem, lød det fra Søren Eis Christensen.

Protesterne fortsætter

I Aalborg dukkede 250 op på Gammeltorv og dannede én stor menneskekæde med budskabet: "STOP" til regeringen. Og i Odense demonstrerede 1000 unge.

Dagens demonstrationer var blot den foreløbige kulmination. I morgen fortsætter protesterne, lover de unge.

Uddannelsesalliancen i Aarhus har allerede indkaldt til arbejdsdag den 30. oktober, hvor der skal males bannere og planlægges nye aktioner.

– Regeringen skal ikke slippe afsted med at skære på vores uddannelse i et udmattelsesspil. De vil få kamp til stregen, lover formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland, Cathrine Ejlskov.

05. okt. 2017 - 18:34   07. okt. 2017 - 12:25

Finanslov 2018

ml@arbejderen.dk
Finanslov 2018 og uddannelserne

Regeringen lægger i sit udkast til finanslov for 2018 op til en række besparelser på uddannelserne. Det sker blandt andet ved at fastholde det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent, som blev indført i 2015.

I alt skæres mere end én milliard af uddannelserne i 2018 sammenlignet med 2017.

  • Erhvervsuddannelserne skal spare 400 millioner kroner
  • De gymnasiale uddannelser skal spare 250 millioner kroner
  • Universiteterne skal spare 500 millioner kroner

Ifølge Uddannelsesalliancen vil der i 2021 være 14,7 milliarder kroner mindre at gøre godt med i uddannelsessektoren set i forhold til 2015, hvor kravet om de årlige to-procent besparelser blev indført.