03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

1000 meter til afklaring om skifergas

Sidste del af Totals prøveboring

1000 meter til afklaring om skifergas

Total går nu ind i slutfasen af sin prøveboring. Herefter skal prøverne analyseres, inden man tager stilling til, hvad der videre skal ske. I skifergaslejren forholder man sig afventende, men følger nøje med i de sidste boringer.

Det er vigtigt at holde fast i et beredskab, hvis Total vender tilbage efter at have analyseret prøverne fra boringen, mener Aage Olsen fra skifergaslejren.
FOTO: Greenpeace
1 af 1

Det franske energiselskab Total, som i Dybvad i Vendsyssel er i gang med en prøveboring efter skifergas, er nået tre kilometer ned i undergrunden.

Det oplyser Energistyrelsen til Arbejderen. Total mangler altså at bore endnu en kilometer ned, før man når de skiferlag, hvor gassen - måske - findes.

Vi har opbygget et netværk af gode folk i og omkring lejren, som det er vigtigt, at vi holder fast i.
Aage Olsen, skifergaslejren

- Total har tidligere meldt ud, at de regner med at være færdige i august eller september. Herefter piller de boreriggen ned og lukker midlertidigt ned for pladsen og tager hjem til Frankrig for at analysere de prøver, de har taget fra undergrunden, fortæller Aage Olsen til Arbejderen.

Han er en af aktivisterne i lejren Camp Total Protest, som ligger ved siden af Totals boreplads. Her bliver der holdt ekstra godt øje med den sidste del af boringen.

- Vi vil holde øje med, om der kommer radioaktivt materiale med op fra undergrunden, når Total når ned i skiferlagene i den sidste del af prøveboringen, forklarer Aage Olsen.

Ikke på vej ud

Total ventes at bruge et halvt på at analysere prøverne og beslutte, om de vil lave en prøvefracking for at se, om de kan komme til skifergassen.

Hvis ikke skifergassen er god i området omkring Dybvad, kan Total prøvebore andre steder i Nordjylland. Følgende kommuner er i spil: Jammerbugt, Aalborg, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn.

På det nærliggende landsted Hjortholm har Total siden februar haft informationscenter og indkvartering af flere franske ingeniører. Her er lejemålet nu opsagt per 1. oktober, og det har ført til spekulationer om, hvorvidt Total har droppet sit skifergas-eventyr. 

Men Total er ikke på vej ud af Danmark, understreger klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt efter at have forhørt sig hos Energistyrelsen.

"Energistyrelsen er ikke bekendt med, at rettighedshaveren har opgivet at bore efter og indvinde skifergas i Nordjylland. Efterforskningsboringen Vendsyssel-1 er ved at blive udført, og rettighedshaveren afrapporterer dagligt til Energistyrelsen om borearbejdet og de geologiske resultater. På baggrund af det oplyste er det ikke min opfattelse, at Total har opgivet at bore efter og indvinde skifergas i Nordjylland", skriver ministeren i et svar til Socialdemokraterne.

Kampen fortsætter

I Camp Total Protest vil man nu gøre sig overvejelser om, hvordan kampen mod skifergas kan fortsætte, når Total eventuelt pakker ned.

- Når situationen omkring borepladsen ændrer sig, så er vi nødt til at forholde os til, hvad vi så gør. Vi har opbygget et netværk af gode folk i og omkring lejren, som det er vigtigt, at vi holder fast i, så vi har et beredskab, som kan fungere, hvis Total vender tilbage, siger Aage Olsen.

- Det er vigtigt at vi holder gryden i kog og dampen oppe. Der er hele tiden brug for oplysning om skifergas. Og det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Herudover er der taget andre initiativer som indsamling til en retssag for at få stoppet udvinding af skifergas i Danmark, lyder det fra Aage Olsen.

Det er dog ikke kun i Dybvad, der protesteres mod skifergasboring i Danmark. I Aarhus er der planlagt en lokal demonstration den 17. august og i Aalborg afholdes demonstration den den 20. august.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. aug. 2015 - 07:30   14. aug. 2015 - 07:40

Skifergas

ml@arbejderen.dk
Skifergas i Danmark
  • Skifergas er en type naturgas, som ligger i gaslommer inde i skifersten dybt nede i undergrunden.

  • Det franske olieselskab Total E&P fik i 2010 i samarbejde med Nordsøfonden tildelt to licenser til efterforskning af skifergas i Danmark.

  • Skifergas udvindes ved at bore lodret gennem grundvandslaget til skiferlaget, hvorefter der bores vandret. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgassen.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages op til 18 gange - hver gang med det samme vandforbrug.

  • Kemikalieblandingen indeholder ifølge netværket "Skifergas nej tak" flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

  • Den 25. juni 2014 gav et flertal i Frederikshavn Byråd Total tilladelse til at lave prøveboringer efter skifergas i Dybvad i Nordjylland.

  • Den 30. juli 2014 åbnede miljøaktivister en protestlejr mod boringerne få hundrede meter fra det sted, hvor prøveboringerne skal gennemføres. Lejren blev lukket den 30. september 2015, da Total havde stoppet deres boring.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.