18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

10 millioner i bøde og fratagelse af sendetilladelsen til Roj TV

Dom i landsretten:

10 millioner i bøde og fratagelse af sendetilladelsen til Roj TV

Østre Landsret har skærpet dommen mod den kurdiske tv-station Roj TV betydeligt.

Tidligere demonstration for Roj TV.
FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

10 millioner kroner i bøde og midlertidig fratagelse af sendetilladelsen.

Sådan lyder dommen mod den kurdiske tv-station Roj TV fra et flertal af de fem dommere i Østre Landsret.

En enkelt af de seks dommere stemte for en frifindelse.

Roj TV var anklaget af Justitsministeriet for for ensidigt at lade den kurdiske befrielsesbevægelse PKK komme til orde.

TV-stationen blev sidste år dømt i Københavns Byret, men da var der ikke er hjemmel i loven til at fratage tv-stationen sendetilladelsen. Siden har justitsministeren fået indsat en ny terrorparagraf i radio- og fjernsynsloven, der gør det muligt at fratage tilladelsen til medier, der vurderes at fremme terrorisme.

Dommen er en betydelig skærpelse af byrettens dom på 5,2 millioner kroner.

I en pressemeddelse forklarer Østre Landsret, at en enig landsret har fundet, at PKKs væbnede kamp mod den tyrkiske stat for at opnå organisationens formål er terrorisme, og at PKK er en terrororganisation i straffelovens forstand.

"Landsrettens flertal (5 dommere) har endvidere fundet det bevist, at de tiltalte selskaber gennem udsendelser vist på Roj TV har fungeret som talerør for PKK med bl.a. opfordringer til at tilslutte sig PKK og deltage i terroraktioner og med glorificerende omtale af PKK og terroraktioner, og at de tiltalte selskaber derved har fremmet virksomheden for PKK. Flertallet har lagt vægt på udsendelsernes indhold, præsentation og sammenhæng, idet flertallet samtidig har fundet det bevist, at der var en personlig, økonomisk, organisatorisk og historisk forbindelse mellem de tiltalte selskabers programvirksomhed og PKK. Mindretallet (1 dommer) har efter en samlet vurdering  fundet, at udtalelserne i udsendelserne ikke er gået ud over, hvad der er tilladt under hensyn til ytringsfriheden, og at de tiltalte selskaber således ikke har fremmet virksomheden for en terrororganisation," hedder det i pressemeddelelsen.

>> LÆS HELE DOMMEN HER

På den baggrund af retten afgjort, at stationens sendetilladelse inddrages "indtil videre", og de to selskaber bag ROJ TV, ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast, skal hver betale 5 millioner kroner i bøde.

En enkelt af de seks dommere stemte for en frifindelse.

Domsafsigelsen blev overværet af den tyrkiske ambassadør i Danmark, Ahmet Berki Dibek.

(opdateres)

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. jul. 2013 - 13:21   03. jul. 2013 - 13:30

Medier

fe@arbejderen.dk
Sagen mod Roj TV
  • Med en dansk sendetilladelse i hånden har den kurdiske tv-station Roj TV siden 2004 sendt udsendelser om kurdisk kultur, sprog, debat og nyheder fra København til millioner af kurdere verden over.

  • Men den 31. august 2010 tiltalte daværende justitsminister, Lars Barfoed, Roj TV for at udøve propaganda for den kurdiske oprørsbevægelse, PKK, der er opført på EU’s og USA's terrorlister.

  • I januar 2012 kendte Københavns Byret Roj TV skyldig i at være talerør for PKK. Retten slog samtidig fast, at der ikke er hjemmel i loven til, at dommere kan fratage Roj TV sendetilladelsen. Det er kun Radio- og tv-nævnet, der kan tildele og fratage en radio- eller fjernsynskanal sendetilladelser, understregede retten.

  • Sagen blev anket, og den 3. juli 2013 frakendte Østre Landsret Roj TV sin sendetilladelse og idømte de to selskaber bag tv-stationen dagbøder på i alt ti millioner kroner. Beslutningen om at fratage Roj TV's sendetilladelse blev stadfæstet af Højesteret i februar 2014.

>> Læs mere om sagen på Arbejderens temaside her