10 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Økonomiprofessor opfordrer til brud med sparepolitik

Opråb til ny regering

Økonomiprofessor opfordrer til brud med sparepolitik

De konstante nedskæringer på sygehuse, ældrepleje og andre velfærdsområder er slet ikke nødvendige. Et rigt samfund som det danske har rigeligt råd til velfærd, siger tidligere økonomisk overvismand Christen Sørensen.

FOTO: Socialdemokratiet
1 af 1

Det er absurd og unødvendigt, at et rigt land som Danmark konstant skærer ned på sygehuse, skoler, ældrepleje og andre velfærdsområder, mener Christen Sørensen, professor i økonomi og tidligere økonomisk overvismand.

Danmark har en super stærk økonomi. Vi kan sagtens finansiere en ordentlig offentlig sektor. 
Christen Sørensen, økonom

Han opfordrer den nye regering til at vælge en helt anden økonomisk kurs end de sidste mange års nedskæringspolitik og sikre massive investeringer i velfærd og klimaløsninger.

– Danmark har en super stærk økonomi. Vi har haft et overskud på betalingsbalancen på 160 milliarder kroner i mindst fem år, og vi har stort set fuld beskæftigelse. Vi kan sagtens finansiere en ordentlig offentlig sektor. For eksempel kan vi indføre en arbejdsmarkedsafgift på to procent af lønsummen. Det ville give en ekstra offentlig indtægt på omkring 20 milliarder kroner, siger Christen Sørensen. 

– Det ville samtidig mindske det uansvarligt høje overskud på betalingsbalancen og lette presset på arbejdsmarkedet, fordi arbejdskraften blev dyrere, tilføjer han.

Hvorfor er det uansvarligt med et højt overskud på betalingsbalancen?

– Fordi det betyder, at andre lande har underskud og bliver holdt fast i et økonomisk jerngreb, siger Christen Sørensen og henviser blandt andet til de sydeuropæiske lande.

Angreb på EU's økonomiske spilleregler

Den tidligere overvismand peger på EU's budgetregler, der er bestemt i finanspagten samt vækst- og stabilitetspagten, som årsagen til den efter hans mening fejlslagne økonomiske politik, der bliver ført i både Danmark og resten af EU. 

>> LÆS OGSÅ: EU spænder ben for velfærd

– EU bestemmer, at der skal være langvarige økonomiske overskud på de offentlige budgetter, og at et underskud ikke må være på over tre procent om året. Men hvis EU ville koordinere økonomien på en rationel måde, burde de tage udgangspunkt i saldoen på betalingsbalancen, erklærer Christen Sørensen.

Han mener, at der er brug for et opgør med EU's stabilitetsregler, fordi de er ødelæggende og skaber en kløft mellem Syd- og Nordeuropa. 

– Jeg kan ikke se, hvordan lande som Frankrig og Italien skal kunne komme ud af det her, hvis vi ikke hjælper dem.

De nordlige EU-lande har skabt store overskud i samhandelen med andre lande. Det har ført til høj beskæftigelse. Men for landene i syd har det betydet større arbejdsløshed og et stort underskud på de offentlige budgetter, som med EU's budgetregler rejser krav om store nedskæringer på velfærden.

De mekanismer har Christen Sørensen sammen med Jørgen Rosted, tidligere departementschef i Erhvervsministeriet, beskrevet i bogen "Fundamentet under EU vakler", der udkom i november sidste år. Bogen er et fundamentalt angreb på EU's økonomiske spilleregler.

Man kunne tror, at det ville vække opsigt, at to så fremtrædende personer sætter spørgsmålstegn ved den førte økonomiske politik. Men bogen er blevet tiet ihjel, oplyser Christen Sørensen.

– Den er ikke blevet anmeldt en eneste gang. Medier, vismænd, politikere og alle andre holder bare kæft. 

Stillede op til Folketinget

Samme tavshed omkring kritikken af EU's økonomiske politik oplevede Christen Sørensen under valgkampen til Folketinget. Han stillede op for Socialdemokratiet i håb om at blive valgt ind og kunne være med til at præge den økonomiske politik.

– Men jeg kunne ikke komme igennem med de her synspunkter. Jeg blev ikke inviteret en eneste gang i tv eller radio. Der hersker sådan en ortodoksi, hvor alle mener det samme. Der er ingen analyser af de grundlæggende årsager til de konstante nedskæringer. Medierne beskæftiger sig kun med symptomerne. Der er simpelthen lukket af for, at vi kan diskutere andre muligheder i forhold til den økonomiske politik, erklærer den tidligere overvismand.

Med knap 1900 personlige stemmer opnåede Christen Sørensen ikke at blive valgt ind i Folketinget. Han ser nu med bekymring på de igangværende regeringsforhandlinger, hvor især Radikale fastholder videreførelsen af den meget stramme nedskæringspolitik. Men hvor også Socialdemokratiet holder fast i alle EU's budgetregler.

>> LÆS OGSÅ: Økonomisk S-plan holder fast i Thorning-regeringens politik

EU's økonomiske politik bliver fremstillet som den eneste mulige vej og som en nødvendighed. Men konsekvensen af EU's økonomiske politik er, at det danske velfærdssamfund bliver ødelagt, konstaterer Christen Sørensen.

Samfundet smadres

– Det oprører mig og gør mig vred. Jeg har et barnebarn, der går i skole i Københavns Kommune. De har 24 matematikbøger til 72 elever, så de kan ikke tage matematikbogen med hjem. Hvad ligner det, at vi ikke kan sikre vores børn en god uddannelse. Og jeg har venner, der lider af kræft og astma, som rammes af nedskæringerne på sygehusene og ikke kan få hjælp til rengøring derhjemme, siger han.

– Det er absurd i et rigt samfund som vores. Og det er i hvert fald ikke det samfund, som jeg har kæmpet for, erklærer den tidligere overvismand.

>> LÆS OGSÅ: En bygning brydes ned

Han har opgivet tanken om at blive politiker, men håber stadig på at kunne præge debatten om EU's økonomiske politik. "Fundamentet under EU vakler" er ved at blive oversat til engelsk. Forfatterne håber, at den vil kunne skabe mere debat i andre lande, end hvad tilfældet har været herhjemme. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. jun. 2019 - 08:17   19. jun. 2019 - 08:18

Velfærd

ur@arbejderen.dk
Rød bog: Christen Sørensen
  • Født 2. marts 1945. Voksede op på en mindre gård i Vestjylland.
  • Uddannet økonom på Københavns Universitet. Professor i økonomi 1982.
  • Var overvismand fra 1985-88 og herefter formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 1988-2006. Har også bestridt en række andre tillidsposter.
  • Udgav sidste år bogen "Fundamentet under EU vakler" sammen med Jørgen Rosted.
  • Medlem af Socialdemokratiet og stillede op som kandidat til folketingsvalget.
  • Er gift, har tre børn og syv børnebørn.