25 May 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

Washington er tavs om terroraktion mod Cubas ambassade i USA

Udtalelse

Washington er tavs om terroraktion mod Cubas ambassade i USA

Vi kræver, at USA lever op til sine forpligtelser, udtaler Dansk-Cubansk Forening.

Dansk-Cubansk Forening var bestyrtet over nyheden den 30. april 2020 om et væbnet angreb rettet mod Cubas ambassade i Washington DC, USA.

Oplysningen om, at en eksilcubaner med ophold i USA havde affyret 32 skarpe skud mod ambassaden, inden han blev arresteret, var mildest talt chokerende. At et sådant angreb kunne gennemføres mod en ambassade blot få hundrede meter fra Det Hvide Hus var rystende.

USA er forpligtet af internationale konventioner og resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd til at forhindre, fordømme, bekæmpe og retsforfølge enhver terrorhandling. Og til at samarbejde med andre lande herom.

Der var lykkeligvis kun materiel skade. Alle ansatte og personer, der opholdt sig på Cubas ambassade i Washington, slap uskadte. Og terroristen – en eksilcubaner ved navn Alazo Baró – blev arresteret af politiet.

Dansk-Cubansk Forening har utålmodigt ventet på reaktioner og oplysninger fra USA's myndigheder om terrorhandlingen og den arresterede terrorist. Men der er en ildevarslende tavshed, som står i skærende kontrast til USA's normale reaktion på terrorisme.

Det mere end antyder, at vi er vidne til endnu et eksempel på dobbeltmoral i USA: At man opererer med 'ond terrorisme', der rammer USA's interesser og sideløbende optræder, som om der eksisterer en 'god terrorisme', der rammer et land som Cuba – som af USA er udpeget til en fjende.

Som venner af Cuba gennem mange år genkender vi mønsteret. Vi erindrer, hvordan USA den 12. september 1998 arresterede fem cubanere, der fredeligt overvågede terrorgruppers aktiviteter rettet mod Cuba fra Florida. De fem cubanske antiterrorister blev idømt ekstremt lange fængselsstraffe, mens terroristerne i Miami gik fri.

Dansk-Cubansk Forening fordømmer tavsheden og passiviteten fra de amerikanske myndigheders side. Vi frygter, at vi igen kan blive vidne til, at terroristen går fri, og ofrene straffes.

Der findes ikke nogen god terrorisme, og USA er forpligtet af internationale konventioner og resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd til at forhindre, fordømme, bekæmpe og retsforfølge enhver terrorhandling. Og til at samarbejde med andre lande herom.

Det er i den aktuelle sag en alvorligt skærpende omstændighed, at målet for terrorhandlingen var en ambassade, som værtslandet USA har helt særlige forpligtelser til at beskytte både fysisk og politisk.

Vi kræver, at USA lever op til sine forpligtelser.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. maj. 2020 - 15:19   14. maj. 2020 - 15:23

Udtalelse

fra Dansk-Cubansk Forening, Forretningsudvalget
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).