02 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Vil lave et velfærdsbudget i Randers

Udtalelse

Vil lave et velfærdsbudget i Randers

Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten ser frem til budgetforhandlingerne og forventer, at et flertal i Randers Byråd vil sætte velfærd først, og er om nødvendigt klar til at sætte indkomstskatten op.

Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten i Randers Byråd vil lave et velfærdsbudget.

Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten har med tilfredshed noteret sig, at Dansk Folkeparti og væsentlige dele af Socialdemokratiet gerne vil undgå nedskæringer på ældreområdet. Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten deler ønsket og vil kæmpe for, at de bløde områder friholdes for nedskæringer.

De store besparelser, der truer ældreområdet, er en konsekvens af sidste års budgetforlig mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten så gerne, at pengene til at sikre velfærden blev fundet ved at droppe overflødige prestigeprojekter, men anerkender, at det formentlig vil være svært at skabe flertal herfor.

Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten meddeler derfor, at vi er klar til at indgå en aftale om budgettet for 2020-23, der indebærer, at skatten sættes op med det, der svarer til 0,5 procentpoint på den kommunale indkomstskat. Eneste krav er, at pengene bruges på velfærd. En sådan skattestigning er nemlig nok til at sikre, at kernevelfærden kan holdes fri for nedskæringer og forringelser.

De store besparelser, der truer ældreområdet, er en konsekvens af sidste års budgetforlig mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Hvis ældreområdet skal friholdes for forringelser – og det skal det – kræver det i sig selv en skattestigning, der svarer til 0,3 procentpoint på den kommunale indkomstskat.

Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten ser helst, at dækningsafgiften og dernæst grundskylden sættes op, da det samtidig vil skabe større lighed og derfor er den mest retfærdige løsning. Vi er imidlertid klar til at sætte indkomstskatten op, hvis det er det eneste, der kan skabes flertal for.

Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten ser frem til budgetforhandlingerne og forventer, at et flertal i byrådet vil sætte velfærd først.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. okt. 2019 - 12:26   21. okt. 2019 - 12:37

Udtalelse

fra Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).