12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Vi må have styr på den kollektive busdrift i Hornsherred

Læserbrev

Vi må have styr på den kollektive busdrift i Hornsherred

Jeg ved godt, at byrådet mest er optaget af betalingsbroen og Vingeprojektet, som vi alle skal betale til, men vi skal jo også have vores liv til at hænge sammen herovre, skriver Jan Vogel i Venslev.

Vi må have styr på den kollektive busdrift i Hornsherred.

Vi blev glade over, at vi efter mange år pludselig fik timedrift på rute 315, 316, 318 med næsten fast minuttal, med 13 ture hver vej.

Vi står fortsat tilbage med en ringe busdækning om aftenen.

Der er dog amputeret flere strækninger, og her er det gået slemt ud over borgere, der må benytte rute 317. De har ikke fået en egentlig køreplan, en kørselsdækning der ikke kan klare hverdagens udfordringer, med alt for få busafgange.

Jeg mener uden at ryste på hånden, at Kyndby Huse, Dalby Huse og Over Dråby Strand kan have lige så stor gavn af timedrift som vi andre i Hornsherred.

Et er, at de lokale ikke har meget bevægelsesfrihed, mens vi andre også er bliver afskåret fra at komme ud til de særlig naturskønne områder med strande. Rådet fra Frederikssund Kommune er da også, at man kan medtage en cykel eller gå de godt to kilometer mellem Kyndby og Kyndby Huse, hvor mange handicappede og ældre bliver koblet fra.

Jeg foreslår her, at rute 315 får ændret sin rute.

Således at fra Kyndby mod Frederikssund ændres ruten, således at bussen skal køre videre ud over Kyndby Huse til Solbakke Skolen, Dalby, langs med Dalby Huse, videre over Over Dråby Strand og ad Druedalsvej mod Frederikssund. Denne forlængelse af rejsetiden til Frederikssund vil blive 10 til 12 minutter hver vej, men så vil alle områder blive ens tilgodeset.

Busruter i Skibby er blevet beskåret urimeligt, således at turen nu stopper ved bymidten, hvor busserne ellers altid kørte frem til Elmevej, cirka en kilometer længere mod nord ad Skibby Hovedgade.

I den nordlige ende af Skibby har vi flere tilbud, som vi dårlig kan undvære. Det gælder dels genbrugspladsen, ”Bo Grønt”, ”Bjergmark”, ”Dyreklinikken” og ”Aldi”. Der er lang vej at gå op igennem hovedgaden og retur med varer, så vi ofte må undlade. Er der indgået en aftale med Bymidtens forretninger, siden at vi alle bliver kørt hertil?

Vi står fortsat tilbage med en ringe busdækning om aftenen, hvor vi ofte er afskåret fra almindelige aktiviteter som en tur i biografen eller offentlige arrangementer.

Vi jubler heller ikke over busdækningen i weekender og helligdage, den kan sagtens blive meget bedre for os passagerer.

I kan jo bare tage flextrafik, bliver det sagt, jamen det gør vi også. Denne transportform kan koste os for meget, hvis man samtidig tænker på, at de fleste af os passagerer samtidig har købt periodekort. Det betyder, at vi kan have ekstra høje transportudgifter, alene fordi vi bor på den ”forkerte” side af Roskilde Fjord.

Den ændring, vi fik af vores bustrafik med virkning fra august i år, er alene baseret på en omlægning af busdriften, uden at Frederikssund Kommune har bidraget med så meget som en brækket femøre ekstra. Derfor opfordrer jeg byrådet til at komme til lommerne og finde de nødvendige penge. Jeg ved godt, at byrådet mest er optaget af betalingsbroen og Vingeprojektet, som vi alle skal betale til, men vi skal jo også have vores liv til at hænge sammen herovre.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. dec. 2019 - 15:04   09. dec. 2019 - 15:24

Læserbrev

af Jan Vogel, Venslev
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).