18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 9 °C

Vi håber, at Sverige vil sige undskyld til det kurdiske folk

Udtalelse

Vi håber, at Sverige vil sige undskyld til det kurdiske folk

“Palme-sagen er i 2020 stadig relevant, da kurderne i en lang årrække uberettiget blev anklaget for at stå bag mordet på den afdøde statsminister.” Udtalelse fra Feykurd.

Den 10. juni 2020 fastslog den svenske anklagemyndighed Stig Engström som Olof Palmes morder.

Den endelige udpegning markerer enden på en efterforskning, der har været plaget af skandaler og uberettigede anklager.

En undskyldning vil sende et signal om, at en af de tungtvejende grunde til, at PKK fra Skandinaviens side blev stemplet som en terrororganisation, er væk.

Palme-sagen er i 2020 stadig relevant, da kurderne i en lang årrække uberettiget blev anklaget for at stå bag mordet på den afdøde statsminister.

Jævnfør sagsakterne fremgår det, at politimester Hans Holmér ledede efterforskningen i den første periode efter mordet. Holmér arbejde ud fra tanken om, at det var det kurdiske arbejderparti PKK, der stod bag mordet på Palme.

Holmér foretog i forbindelse med efterforskningen en række masseanholdelser i det kurdiske miljø i Sverige. Eksempelvis i januar 1997 hvor Holmér gav grønt lys til at anholde 20 civile kurdere, som støttende PKK.

Ligesom de andre anholdelser på civile kurdere blev de 20 civile omgående løsladt, idet beviserne for beskyldningerne var særdeles mangelfulde.

Holmér var dermed med til at kriminalisere kurdere i Skandinavien og resten af Europa. En kriminalisering, som har været en medvirkende faktor til, at det kurdiske arbejderparti PKK er kommet på terrorlisten.

Efter den endelige udpegning af morderen fra den svenske statsanklager, ønsker Feykurd, Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark, på vegne af det kurdiske folk, at Sverige siger undskyld til kurderne for de falske anklager, som kurderne har stået på mål for.

Det har haft store konsekvenser for den kurdiske frihedskamp, at en politimester (Hans Holmér) er kommet med alvorlige anklager, som har vist sig at være grundløse.

Vi håber, at Sverige vil sige undskyld til det kurdiske folk. En undskyldning vil sende et signal om, at en af de tungtvejende grunde til, at PKK fra Skandinaviens side blev stemplet som en terrororganisation, er væk.

Dette vil hjælpe det kurdiske folk i deres frihedskamp og på indsatsen for at få PKK fjernet fra terrorlisten.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. jun. 2020 - 11:31   15. jun. 2020 - 11:45

Udtalelse

fra Feykurd (Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark)
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).