12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Vejlands Kvarter vil uopretteligt skade natur på Amager Fælled

Pressemeddelelse

Vejlands Kvarter vil uopretteligt skade natur på Amager Fælled

Byggeriet er desværre kulminationen af de sidste 30 års byudvikling, der har gjort et så stort indhug i naturen, at vi er nået smertegrænsen, skriver Amager Fælleds Venner.

Amager Fælled.
FOTO: Thomas Rousing
1 af 1

Når By & Havn og Københavns politikere påstår, at man kan etablere en bydel med op mod 2.000 boliger midt i et naturområde uden at skade naturens tilstand, men tværtimod forbedre den – ja, så har man helt mistet jordforbindelsen, ifølge Amager Fælleds Venner.

Vi må ikke glemme, at dette kun handler om én ting, og det er ikke boligmangel – men økonomi.

Amager Fælleds Venner pointerer, at Vejlands Kvarter vil have vidtrækkende konsekvenser for hele Amager Fælleds bevaringsværdige natur, som er et levested for rigtig mange unikke arter, heriblandt rådyr, vandsalamandere, isfugle, tornsangere, nattergale, dobbeltbekkasiner, sanglærker, viber med flere, hvoraf mange helt vil forsvinde fra Amager Fælled ved realiseringen af byggeriet.

Byggeriet er desværre kulminationen af de sidste 30 års byudvikling, der har gjort et så stort indhug i naturen på Amager Fælled, at vi er nået smertegrænsen. Et yderligere indhug vil medføre uoprettelige skader på den natur, vi alle sammen elsker og har behov for – om vi vil det eller ej.

Amager Fælled er ikke kun natur, men også et sted, hvor vi har begravet fortidens synder i form af miljøskadeligt affald. Alligevel har naturen formået at genetablere sig og effektivt lægge et beskyttende låg hen over lossepladsen. Men hvad vil der ske, hvis vi begynder at rode op i den gamle losseplads, der indeholder sprængfarligt metan og andre skadelige stoffer?

Vores ingeniører er rigtig dygtige, uden tvivl. Men vi må ikke glemme, at dette kun handler om én ting, og det er ikke boligmangel – men økonomi. Der skal bygges og sælges, så vi opnår den størst mulige profit. Ikke ligefrem betryggende for de kommende beboere, specielt når vi ser de udfordringer, vi allerede har her i København. Her kæmper vi kontinuerligt med indtrængende vand i vores nybyggeri, der “kun” medfører materiel og økonomisk skade. Nu skal vi også kunne håndtere eksplosive gasser fra en gammel losseplads – ja, man tænker bare … (Vil du bo der)?

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. dec. 2019 - 12:17   05. dec. 2019 - 13:06

Pressemeddelelse

fra Amager Fælleds Venner
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).