11 Dec 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 4 °C

Værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Udtalelse

Værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Faglige Seniorer Storkøbenhavn opfordrer til at opsige velfærdsforliget fra 2006 med henblik på at lave en ny ordning til gavn for alle.

Velfærdsforliget, som blev vedtaget i 2006 og fulgt op med tilbagetrækningsreformen i 2011, opgraderer pensionsalderen år for år. 

Når levealderen stiger, skal pensionsalderen også stige.

Alle skal have ret til mange gode år efter et langt arbejdsliv.

Både de, som allerede er på pension, men også de, der om få år skal på pension, kan se, at de ikke får nogle gode år på pension. Og ser de på deres børnebørn og oldebørn, vil man spørge: Får de overhovedet en pensionsalder med kvalitet, når de skal arbejde, til de er 72 år, nogle måske til de er 75 år eller mere?

Mange mærker nedslidningen i en alt for tidlig alder og døjer med smerter og funktionsbesvær. I nogle brancher er arbejdsmiljøet så hårdt, at kun de færreste kan holde til det.

Alle skal have ret til mange gode år efter et langt arbejdsliv. Det kræver, at man får mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med værdigheden i behold, og at der bliver gjort langt mere for at forebygge nedslidning på arbejdspladserne, både fysisk og psykisk, så ingen bliver syge som følge af nedslidning.

Efter at man reelt fik afskaffet efterlønnen, har politikere overladt rigtig mange nedslidte lønmodtagere til sig selv.

Socialdemokratiet er blevet smidt ud af regeringsforhandlingerne for en værdig tilbagetrækning. Dermed er der ikke udsigt til, at der laves et samlet forlig.

Faglige Seniorer Storkøbenhavn opfordrer derfor til at opsige velfærdsforliget fra 2006 med henblik på at lave en ny ordning til gavn for alle.

Faglige Seniorer stiller krav om klare rammer for en tilbagetrækning:

  • Alle skal have ret til mange gode år efter et langt arbejdsliv.

  • Der skal laves en ordning målrettet de mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.

  • Kvinder og mænd skal have reel lige adgang til ordningen med fokus på de, som har arbejdet på deltid, og på kvinder, der har været på barsel.

  • En tidligere folkepension skal være en reel rettighed, og lønmodtagere, som ikke er omfattet af rettigheden, skal have mulighed for at blive visiteret af en uvildig lægelig vurdering, der ikke kan omstødes af et rigidt kommunalt system.

Vedtaget på Faglige Seniorer Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde den 3. maj 2019.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. maj. 2019 - 10:42   16. maj. 2019 - 14:08

Udtalelse

fra Per Nilsson, sektionsformand, på vegne af Faglige Seniorer Storkøbenhavn
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 800 og 3000 tegn inklusive mellemrum.
  • Kronikker og kommentarer må maksimalt være på 5000 tegn inklusive mellemrum.
  • Sendes til debat@arbejderen.dk 
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker skribentens egen holdning – ikke Arbejderens.