29 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

USA's blokade mod Cuba er katastrofal

Fællesudtalelse

USA's blokade mod Cuba er katastrofal

Den 6.-7. november skal FN's Generalforsamling behandle sagen om USA's ulovlige blokade mod Cuba. Det er på høje tid at gå fra ord til handling, udtrykker omkring 100 organisationer i Europa i en fællesudtalelse til EU's finske formandskab og til EU-kommissionen.

Havanna, Cuba.
FOTO: Nate Cohen/pexels.com
1 af 1

Til formandskabet for Det Europæiske Råd, Bruxelles, fra omkring 100 organisationer i medlemslande og enkelte ikke-medlemslande, september 2019.

Kære rådsformand Antti Rinne. Kære Donald Tusk, Charles Michel og Josep Borell Fontelles.

Vi skriver for indtrængende at anmode Den Europæiske Union om at fortsætte sin politik med udvikling af positive og stærke forbindelser til Cuba baseret på gensidig respekt og forståelse.

EU's politik bør omfatte en klar udmelding til USA’s regering om, at EU’s på det kraftigste bakker op om medlemsstaternes ret til at handle med Cuba uden at risikere trusler om bøder ...

De seneste to år har vi set en markant ændring i USA’s regerings optræden over for Cuba, hvilket også har omfattet indskrænkning i kommunikation og relationer mellem de to lande. Samtidig har vi set USA øge sin brug af ekstraterritoriale love med aktiveringen af Kapitel III i Helms-Burton loven, hvilket påvirker negativt hundredvis af virksomheder, banker og endog NGO’er i europæiske lande og verden over.

I november 2018 stemte FN’s Generalforsamling for 26. år i træk – med stemmetallene 188 mod 2 – til støtte for en resolution, som kræver et stop for USA’s blokade mod Cuba. 

Samtidig har der for nylig været besøg i Cuba af en række ledende europæiske politikere, og omvendt har ledende cubanske personligheder besøgt Europa. Denne udvikling hilser vi velkommen. Den Europæiske Union har retten og kapaciteten til at spille en uafhængig rolle ved at støtte den faktiske gennemførelse af en politik i overensstemmelse med de europæiske folkeslags krav og ønsker. 

Politisk dialog og samarbejde

Der har været positive fremskridt i forholdet mellem EU og Cuba med underskrivelsen af “Aftalen om politisk dialog og samarbejde” fra marts 2016. Vi håber, at denne aftale vil blive fulgt op og effektueret med gennemførelsen af gode aktiviteter og bæredygtige projekter. Og der er nu fremlagt meget værdifulde politiske hensigter i Finlands formandskabs program for Formandskabet for Det Europæiske Råd 1. juli-31. december 2019. 

Dette program med titlen “BÆREDYGTIGT EUROPA – BÆREDYGTIG FREMTID” omfatter flere vigtige mål, som kan gå hånd i hånd med en udvikling af forholdet mellem EU og Cuba. 

Først er der kapitel 2 om “Fælles værdier og retssikkerhed: Hjørnestene i EU’s handling”. Her fremhæves EU’s grundlæggende værdier – menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retssikkerhed og menneskerettigheder, også for minoriteter. Republikken Cuba opfylder disse værdier og arbejder hele tiden hårdt for at udvikle dem. Sammenlignet med mange nabolande er Cuba førende i denne udvikling. EU kan støtte Cuba i denne tid og hjælpe med til at styrke international lov ved at arbejde for en afslutning af USA’s blokade mod Cuba.

Finlands formandskabs program refererer til de selvstændige og uafhængige domstole, som allerede eksisterer. I forhold til USA's blokade kunne man benytte Verdenshandelsorganisationen WTO og andre retsinstanser til at forsvare firmaer fra EU mod truslerne fra den ekstraterritoriale, anti-cubanske blokadepolitik fra USA’s side. 

Globale klimahandlingsplaner

Et andet vigtigt aspekt i det nye formandskabs program er formuleret i kapitel 3, hvor det understreges, at “Den Europæiske Union går i spidsen i kampen mod klimaforandringer og for at fremme globale klimahandlingsplaner under Parisaftalen.” I denne henseende er Cuba meget langt fremme og fortsætter med at bestræbe sig på at udvikle en “bæredygtig og grøn” økonomi. Alle landets anstrengelser over de sidste årtier viser et forbavsende ambitiøst strategisk program for en systemisk klimabeskyttelsespolitik. Cubas nationale program “Tarea Vida” (Livet er Målet) blev indledt i juli 2017 og er blevet realiseret i hele Cuba på alle niveauer. 

Efter vores opfattelse vil det være afgørende for udviklingen af et bedre forhold mellem EU og Cuba, at Den Europæiske Union tager klart og utvetydigt afstand til de straffende og uacceptable politikker, som USA's anti-cubanske blokadelovgivning indeholder. 

EU's politik bør omfatte en klar udmelding til USA’s regering om, at EU’s på det kraftigste bakker op om medlemsstaternes ret til at handle med Cuba uden at risikere trusler om bøder pålagt dem af USA’s 'Kontor for kontrol med udenlandske aktiver' (OFAC). Endvidere mener vi, at EU meget klart bør vise sin støtte til retten til handel med Cuba og afvise, at nogen som helst firmaer i EU skal betale bøder, som OFAC måtte forsøge at pålægge dem for handel med Cuba.

Sådanne handlinger ville være en effektuering af Rådets egen forordning (EC) nr. 2271/96 fra 22. november 1996” (om at imødegå andre landes ekstraterritoriale lovgivning). EU-kommissionen bør anmode Verdenshandelsorganisationen WTO om at rejse sag imod USA’s regering for dens brud på internationale handelslove og principper. Med en sådan handling ville EU støtte mange andre lande, selskaber og organisationer i deres helt legale ønske om at handle med Cuba.

Vi mener også, at det er meget vigtigt, at EU styrker retssikkerheden i internationale forbindelser. Derfor bør EU udtrykkelig anerkende Cubas uafhængighed og suverænitet ved at erklære sin fulde støtte til, at USA fuldstændigt og betingelsesløst trækker sig tilbage fra sin ulovlige besættelse af Guantánamo-bugten. EU bør støtte Cubas rettigheder og forlange fuld genoverdragelse af området til Cuba og en passende kompensation for årene med besættelse. 

En bred og forskelligartet gruppe

Vi er en bred og forskelligartet gruppe af organisationer i Europa, som arbejder med at udvikle venskab og solidaritet mellem Cuba og vores respektive lande, såvel som med Den Europæiske Union. Det er vores opfattelse, at Den Europæiske Union har en vigtig rolle at spille i udviklingen af positive forbindelser med Cuba baseret på gensidig respekt og forståelse mellem suveræne stater, og vi håber, at formandskabet vil sørge for, at denne politik videreudvikles fremadrettet.

Østrig: Michael Wögerer, formand for Österreichisch-Kubanische Gesellschaft og professor Alfred Kohlbacher formand for en støtteforening.

Belgien: Wim Leysens fra Coordinación para el levantamiento del bloqueo contra Cuba (40 medlemsgrupper); Regi Rotty, leder af Vrienden van Cuba, formand for Amis de Cuba; Isabelle Vanbrabant fra Iniciativa Cuba Socialista;

Bosnien og Herzegovina: Sead Halilovic, formand for Association of the Bosnian and Herzegovinian-Cuban Friendship;

Bulgarien: Association of Friendship Bulgaria-Cuba;

Danmark: Sven-Erik Simonsen, formand for Dansk-Cubansk Forening;

Donetsk: Stanislav Retinskiy, formand for Association Donbass – Cuba;

Tyskland: Angelika Becker, formand for Netzwerk Cuba med 41 medlemsgrupper;

Grækenland: Kulturforeningen Jose Marti i Grækenland; Andreas Chaicalis, formand for Greek Cuban Association; Venceremos of Kalamata.

Italien: Irma Dioli, formand for Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba;

Irland: Simon McGuinness, (National koordinator, Cuba Support Group;

Luxembourg: Joël Wunsch, formand for Amistad Luxemburgo-Cuba;

Norge: Cihan Karakoc, formand for Cubaforeningen i Norge;

Portugal: Augusto Fidalgo, Associcao Portugal-Cuba;

Serbien: Prof. Ljiljana Bogoeva Sedlar, formand for Serbian-Cuban Association;

Slovenien: Igor JURIŠIČ, formand for Slovene-Cuban Friendship Association;

Sverige: Zoltan Tiroler, formand for Svensk-Kubanska Föreningen;

Schweiz: Samuel Wanitsch, Asociation Switzerland-Cuba;

Tyrkiet: M. Onur Çuvalci, Cuba-Turkey Friendship Association José Martí;

Storbritannien: Rob Miller, direktør and Bernard Regan national sekretær i Cuba Solidarity Campaign.

(Mellemoverskrifter og fremhævet citat er indsat af redaktionen.)

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. okt. 2019 - 11:32   31. okt. 2019 - 11:50

Fællesudtalelse

fra omkring 100 organisationer i Europa
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).