13 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

USA forstærker sin kampagne mod Cuba

Udtalelse

USA forstærker sin kampagne mod Cuba

USA forstærker sin kampagne mod Cubas internationale medicinske samarbejde, udtaler Cubas udenrigsministerium. Under årsmøde i den Pan-Amerikanske Sundhedsorganisation (PAHO) gennemførte USA et nyt angreb på Cubas læger, der er udsendt til andre lande. Om et halvt år kommer en beskidt rapport – skrevet med USA's pen.

Aftalen om udsendelse af cubanske læger til Brasilien blev indgået i 2013 under daværende præsident Dilma Rousseff. Efter kuppet mod Rousseff blev de cubanske læger nødt til at rejse hjem i efteråret 2018.
FOTO: PL/Tricontinental
1 af 1

Det cubanske folk og det internationale samfund er bevidste om den uhæderlige kampagne, som USA's regering startede i 2019 for at bringe Cubas internationale sundhedsfaglige samarbejde i miskredit og presse de regeringer, som har anmodet om dette samarbejde. På den måde fratages mennesker de sundhedsydelser, som dette samarbejde drejer sig om.

Der forberedes en falsk og løgnagtig bedømmelse; iværksat af USA for at fremme dets fjendtligsindede hensigter i bestræbelserne på at bringe Cubas internationale samarbejde i miskredit.

Cubas udenrigsministerium fordømmer, at USA's regering som en del af denne offensiv har iværksat afpresning rettet mod den Pan-Amerikanske Sundhedsorganisation (PAHO).

USA, den største bidragyder til PAHO’s budget, har truet med at standse betalingen af sit bidrag til organisationen. PAHO's sekretariat blev dermed tvunget til at acceptere en såkaldt ”ekstern revision af PAHO’s rolle i det brasilianske program 'Flere læger', som inkluderede deltagelse af tusinder af cubanske professionelle sundhedsarbejdere efter udtrykkelig anmodning fra den daværende brasilianske Arbejderparti-regering.

Det omtalte program er blevet genstand for den groveste nedgøringskampagne fra USA's og den nuværende brasilianske regerings side.

Programmet er tidligere evalueret positivt

USA's angivelige bekymringer angående Cubas deltagelse, især i programmet ’Flere læger’, er ikke berettigede, og det er ikke relevant – der er ikke behov for – at diskutere det i PAHO.

Programmet ’Flere læger’, som er blevet evalueret adskillige gange tidligere med positivt resultat, blev oprettet via en trepartsaftale mellem den cubanske regering, den daværende brasilianske regering og PAHO. Dette program gjorde det muligt for cubanske læger i Brasilien at udføre 113.359.000 konsultationer i mere end 3.600 kommuner, hvor de leverede helbredsydelser til 60 millioner brasilianere fra august 2013 til november 2018.

Takket være dette program blev landets primære sundhedsydelser udvidet; adgangen til og udbuddet af sundhedsydelser blev forøget; sundhedstilstanden blev forbedret, og antallet af hospitalsindlæggelser blev reduceret i kraft af de cubanske lægers forebyggende arbejde.

Patienter, læger og ledere udtrykte stor tilfredshed med programmet. Ifølge en undersøgelse lavet af det Føderale Universitet i Minas Gerais (UFMG) sagde 95 procent af patienterne, at de var 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med programmet.

Hvis Cuba ikke var blevet tvunget til at hente sine læger hjem fra Brasilien, kunne de have bidraget til at håndtere og kontrollere covid-19-pandemien i landet, som på nuværende tidspunkt er det land i verden, der er næsthårdest ramt af sygdommen.

Som det blev tilkendegivet i en erklæring udstedt af det cubanske sundhedsministerium den 14. november 2018, besluttede Cuba at standse sin deltagelse i programmet ’Flere læger’ på grund af den brasilianske præsident Jair Bolsonaros optræden. Han udviste en ringeagtende og truende holdning over for alle involverede, og i direkte foragt for PAHO og de aftaler, som organisationen havde indgået med Cuba, ændrede han i vilkårene for programmet, hvilket var et brud på de oprindeligt indgåede garantier og førte til nye uacceptable betingelser for vores sundhedsarbejderes tilstedeværelse i landet.

USA optræder 'afskyeligt'

Det er afskyeligt, at den amerikanske regering således forsøger at påtvinge internationale og regionale organisationer sin vilje. Realiteten er, at ledelsesorganer i PAHO ikke har vedtaget nogen som helst erklæring, der giver mandat til eller i juridisk henseende støtter udførelsen af omtalte inspektion og ej heller til udarbejdelsen af dens såkaldte mandat (”Terms of Reference”).

Et sådant dokument blev udarbejdet af en gruppe bestående af USA, Brasilien, PAHO’s sekretariat og Canada, hvor sidstnævnte optrådte som mægler mellem parterne. Og hvad der gør det endnu mere utilstedeligt er, at denne inspektion finansieres af PAHO’s driftsbudget.

Uden at have noget mandat blev der hyret et amerikansk advokatfirma, som i løbet af 180 dage skal komme med en tilpasset og på forhånd afgjort evaluering i overensstemmelse med de ”Terms of Reference”, som den udvalgte gruppe ledet af USA allerede har defineret.

Ingen med blot den mindst grad af hæderlighed med kendskab til den nordamerikanske regerings hensigter og opførsel eller med bare en smule sund fornuft kan være i tvivl om, at der er tale om et frontalangreb på multilateralt samarbejde; en grov, politisk motiveret manipulation af PAHO og en udvidelse af angrebene på Cuba.

Efter at den cubanske sundhedsminister Dr. Jose Ángel Portal Miranda havde fordømt denne manøvre ved mødet med PAHO’s bestyrelse den 28. september, viste udtalelserne fra repræsentanterne fra (USA's udenrigsministerium) State Department, at USA’s regering står bag det pres, der udøves mod organisationen, mod Cubas samarbejdsprojekter med regionens medlemsstater, og at Washington også står bag den såkaldte ”eksterne inspektion” af programmet ’Flere læger’ i Brasilien.

USA gik endnu videre og modsatte sig valget af Cuba som medlem af PAHO’s eksekutivkomite, en handling, som mislykkedes takket være den enstemmige støtte til Cubas kandidatur. Under PAHO-rådets møder udtalte flere lande deres anerkendelse og tak for den solidaritet og det samarbejde, som Cubas sundhedsarbejdere yder i kampen mod covid-19-pandemien.

Cubas udenrigsministerium fordømmer, at der forberedes en falsk og løgnagtig bedømmelse; iværksat af USA for at fremme dets fjendtligsindede hensigter i bestræbelserne på at bringe Cubas internationale samarbejde i miskredit.

Det er beklageligt, at USA med denne nye manøvre forsøger at skade Cubas forhold til PAHO, der i tidens løb har været baseret på samarbejde, respekt, fælles humanitære mål og værdier og bestræbelser for at sikre befolkningen effektive sundhedsydelser. På dette grundlag blev der opbygget forbindelser, som Cuba har været stolt af.

Cubas udenrigsministerium bekræfter, at Cuba er fast besluttet på at udvikle og sikre sit sundhedsvæsen til gavn for det cubanske folk og ligeledes besluttet på at samarbejde med befolkningerne i regionen og i andre dele af verden. Det har Cuba kapacitet til at gøre – en kapacitet, som er skabt af landets egne anstrengelser og en en realitet, som ingen kan ændre.

Adgang til sundhedsydelser er en menneskeret, og USA begår en forbrydelse, når det forsøger at fratage millioner af mennesker denne fundamentale ret.

Cuba vil fastholde sin sundhedssolidaritet

Som der blev udtrykt i erklæringen fra udenrigsministeriet den 5. december 2019, er det både umoralsk og uacceptabelt, når der sås tvivl om værdigheden, professionalismen og offerviljen hos de flere end 400.000 cubanske sundhedsarbejdere, som de seneste 56 år har gennemført missioner i 164 lande.

Den skærpede økonomiske, handelsmæssige og finansielle blokade, som USA har udsat Cuba for, og hvis virkninger er særligt ødelæggende i forbindelse med covid-19-pandemien, har ikke forhindret og vil aldrig komme til at forhindre vores land i at dele sine sparsomme ressourcer med andre af verdens folk i nød.

Ud over kampen mod pandemien hjemme i Cuba, har Cuba forstærket sit internationale sundhedssamarbejde ved at sende mere end 3.800 sundhedsarbejdere, organiseret i 52 sundhedsfaglige brigader, til 39 lande og territorier, der er ramt af sygdommen. Disse brigader sluttede sig til de cubanske sundhedsarbejdere, som allerede før pandemien leverede sundhedsydelser i 59 stater.

Fidel Castro Ruz, den cubanske revolutions historiske leder, skrev den 20. oktober 2014 i en såkaldt 'Reflection' med titlen “Pligtens tid”: “Sundhedsarbejdere, som er parat til at tage til en hvilken som helst del af verden for at redde liv, endog med risiko for at miste deres eget, er det bedste eksempel på solidaritet, som mennesker kan tilbyde.”

Havanna, 30. september 2020

Oversat af Dann Simonsen. Mellemoverskrifter er indsat af redaktionen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. okt. 2020 - 07:05   15. okt. 2020 - 07:06

Udtalelse

Cubas udenrigsministerium
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).