29 Nov 2020  

KBH: Overskyet, 0 °C

Uhyrligheder i Deutsche Bundesbank og EU

Læserbrev

Uhyrligheder i Deutsche Bundesbank og EU

40 milliarder er forsvundet fra Deutsche Bundesbank, og milliarder af kroner forsvinder årligt i EU's bureaukrati, fortæller Anders Liljensøe.

I dagens morgenradio den 15. juli blev en ny alvorlig skandale fremført: Deutsche Bundesbank har fået en bøde på 9 milliarder euro. 40 milliarder er forsvundet ud af bankens system, og det formodes at være gået til hvidvask. Af samme grund er bankens bøder løbet op i 150 milliarder gennem de sidste par år, noget der siger, at de løbende bøder ikke er på højde med indtægterne for hvidvask. (Bemærk deres logo, det vidner om deres nære forhold til EU).

CEA anerkender også, at 65 milliarder kroner går til i korruption og anden svindel. Derfor mener EU, at det er nødvendigt at hæve Danmarks kontingent til EU.

Verdens største og dyreste bureaukrati hedder EU. Deres eget revision CEA anslår, at cirka 45.000.000.000 kroner forsvinder årligt. CEA anerkender også, at 65 milliarder kroner går til i korruption og anden svindel. Derfor mener EU, at det er nødvendigt at hæve Danmarks kontingent til EU. I år bevarer vi vores rabat på 1,5 milliarder, til gengæld hæves vores samlede bidrag med 6,7 milliarder, så vi kommer op på 30 milliarder og mere de kommende år!

Ud over disse uhyrligheder så ønsker EU en gennemførelse af Bankunionen, da Den Europæiske Centralbank af forståelige grunde ikke længere ønsker at opkøbe statsobligationer fra de kriseramte lande i Sydeuropa. Mange tror, at opkøbene er for at hjælpe det kriseramte Sydeuropa, det er det på ingen måde, det er for at holde kursen på euroen kunstigt oppe.

En Bankunion vil blive en økonomisk katastrofe for Danmark. Situationen for os er – som for Den Europæiske Centralbank – et forsøg på kunstigt at redde euroen for derved at holde liv i EU-bureaukraternes fortsatte overforbrug, noget der på ingen måde redder de sydeuropæiske økonomier.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. jul. 2020 - 10:20   28. jul. 2020 - 10:36

Læserbrev

fra Anders Liljensøe, Glamsbjerg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).