24 Sep 2020  

KBH: Let skyet, 18 °C

Træk politianmeldelsen tilbage

Udtalelse

Træk politianmeldelsen tilbage

Efter en Almen Modstand-aktion, hvor to politiske aktivister kastede 1000 stykker papirnøgler i byrådssalen, har Odense Kommune valgt at melde de unge aktivister til politiet. Det mener Enhedslisten Odense er en overreaktion og opfordrer Odense Kommune til at trække anmeldelsen tilbage.

På byrådsmødet i Odense den 22. maj 2019 blev "Udviklingsplan for Vollsmose" vedtaget af et flertal bestående af S, SF, K, DF, V og R. Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Vi ved, at der er stor modstand mod nedrivning og tvangsflytning i byen, hvilket kom til udtryk i Almen Modstands demonstration foran Odense Rådhus inden byrådsmødet.

Planen betyder nedrivning af 1000 almene hjem i Odense og tvangsflytning af over 3000 voksne og børn. Socialistisk Ungdomsfront (SUF) Odense lavede en aktion, hvor to politiske aktivister kastede 1000 stykker papirnøgler i byrådssalen. Odense Kommune har valgt at melde de unge aktivister til politiet.

Det mener Enhedslisten Odense er en overreaktion og opfordrer Odense Kommune til at trække anmeldelsen tilbage. Enhedslisten håber, at de andre byrådpartier vil støtte opfordringen.

Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd, Reza Javid, udtaler:

“Enhedslisten Odense støtter ikke aktionen, selv om vi har forståelse for den frustration, man kan føle over en byrådsbeslutning, som opleves som overgreb mod flere tusinde mennesker i vores by. I Enhedslisten mener vi, at det er en unødvendig overreaktion fra kommunens side at melde unge mennesker, som laver en harmløs aktion med papirnøgler, til politiet. Aarhus Byråd oplevede for nogen tid siden samme aktionsform i byrådet med metalnøgler, men der viste man overbærenhed og storsind, og der skete ingen politianmeldelse. Det mener vi også, vi skal gøre i Odense. Aktionen skete, efter at debatten var overstået, og udviklingsplanen var blevet vedtaget, og var således ikke en forstyrrelse af debatten i byrådet. Vi opfordrer til, at kommunen trækker anmeldelsen af politiske aktivister tilbage”.

“Vi er helt på linje med Fyens Stiftstidendes odenseredaktør som den 26. maj skriver under overskriften: Brug pegefingeren i stedet for politiet: “Man kan godt stille spørgsmålet, om det er at skyde efter gråspurve med de berømte kanoner”.

”Vi ved, at der er stor modstand mod nedrivning og tvangsflytning i byen, hvilket kom til udtryk i Almen Modstands demonstration foran Odense Rådhus inden byrådsmødet 22. maj 2019. At gøre en harmløs politisk manifestation af modstand til en politisag og politianmelde politiske aktivister kan opfattes som kommunens manglende vilje til dialog med modstandere af planen”.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jun. 2019 - 16:47   11. jun. 2019 - 17:03

Udtalelse

fra Enhedslisten Odense
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).