29 Nov 2020  

KBH: Overskyet, 0 °C

Træk Ø ud af “det grønne affaldsforlig af 16. juni”

Udtalelse

Træk Ø ud af “det grønne affaldsforlig af 16. juni”

Det skal fortsat være hjerteblod for Enhedslisten at gå imod privatisering og udlicitering, mener et flertal på Enhedslisten Nordjyllands generalforsamling.

Lis Jensen, Jammerbugt, har stillet følgende forslag til udtalelse:

Enhedslisten Nordjylland udtaler fra generalforsamling den 28. juni 2020:

Generalforsamlingen opfordrer Enhedslistens hovedbestyrelse til på det kraftigste at opfordre folketingsgruppen om at trække sig ud af "det grønne affaldsforlig af 16. juni".

Det skal fortsat være hjerteblod for Enhedslisten at gå imod privatisering og udlicitering, og tvangsudbud af affald og tvangsprivatisering af affalds-/sorteringsanlæg går stik imod Enhedslistens politik – derfor skal vi trække os ud.

Vedtaget på generalforsamlingen med 15 stemmer for og 5 imod.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. jul. 2020 - 15:25   02. jul. 2020 - 15:28

Udtalelse

fra generalforsamling i Enhedslisten Nordjylland
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).