11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let støvregn, 3 °C

Til Lizette Risgaards seneste blog

Replik

Til Lizette Risgaards seneste blog

Claus Nielsen har en korrektion.

Lizette Risgaard skriver i dag i et blogindlæg, at: “Mit blik bliver noget stift i forhold til at se det rimelige i, at en selvstændig kan få 23.000 kroner, og en almindelig lønmodtager kan få 19.000 kroner.” 

Dette er imidlertid ikke helt korrekt. Forskellen i kompensationen er langt højere. Faktisk blev kompensationssatsen for selvstændige forhøjet fra 23.000 kroner til 33.000 kroner om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kroner om måneden for selvstændige uden ansatte.

For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kroner ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. mar. 2021 - 10:58   01. mar. 2021 - 11:03

Replik

af Claus Nielsen
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).