04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, 17 °C

Thi den som har skal mere gives ...

Læserbrev

Thi den som har skal mere gives ...

Politikerne hævder, at Danmark er et land, der bygger på kristne principper – er det årsagen til, at de stiltiende efterlever Markus' budskab fra år 5 e. Kr.? spørger Anders Liljensøe.

“Thi den, som har, ham skal mere gives, og ham som intet har, fra ham skal endog det tages, som han har.” (Evangelisten Markus' åbenbaringer, vers 4, styk 24.)

 De 1,9 milliarder, som Bo Nilsson stikker i egen lomme, er Nets-brugernes penge!

Ak ja, man korser sig og konstaterer: Salige er de enfoldige!

Hvad der ikke virker saligt, men meget gennemskueligt er, at Markus ikke er tilhænger af Kristendemokraterne. Hans sympati er hos Liberal Alliances og CEPOS' velsignede lærer, der bygger på tre elementer: Mig, mig og mig-selv.

I det Herrens år 2019’s ottende måneds femte dag klokken 10.00 forkyndte Radio24syv Markus' salvelsesfulde milde budskab: Direktøren for Nets, Bo Nilsson, havde tilranet sig 1,9 milliarder i fratrædelse, altså for ikke at lave noget! Ak ja, Herrens veje er uransagelige, som skrevet står.

Dette rettroende budskab frydede Markus' fromme decible, CEPOS og Liberal Alliance, som til fulde følger mesterens evangelium.

Noget ganske andet er det med Dovne Robert, der formaster sig til at modtage de bidrag, som blev ham forundt ifølge loven. Ved den lejlighed var Liberal Alliance og CEPOS af en ganske anden mening: “Ham som intet har, fra ham skal endog det tages, som han har!” Og kontanthjælpsloftet blev straks indført. Amen.

De 1,9 milliarder, som Bo Nilsson stikker i egen lomme, er Nets-brugernes penge!

Vi er alle påtvunget brugen af betalingsservice, netbank, dankort, NemID og meget andet, som vi betaler via brugen af disse ordninger. Men – tænk på alle de personlige oplysninger om dig og mig, som Bo Nilsson sælger med gigantisk fortjeneste!

Handlen er muligvis værre og mere omfattende end Thorning og Corydons snavsede salg af DONG til Goldman Sachs.  

Politikerne hævder, at Danmark er et land, der bygger på kristne principper  – er det årsagen til, at de stiltiende efterlever Markus' testamentligt-fundamentalistiske budskab fra år 5 e. Kr.?

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. aug. 2019 - 09:20   20. aug. 2019 - 09:47

Læserbrev

af Anders Liljensøe, Glamsbjerg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).