10 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Tanker i en coronatid

Læserbrev

Tanker i en coronatid

“Regeringen, de store erhvervsorganisationer og fagforbund melder ud, at nu er vi i samme båd, og at vi skal vise samfundssind. Men de glemmer at fortælle, at nogle må knokle i maskinen, medens andre drikker champagne på første klasse,” skriver Svend Erik Christensen.

FOTO: PN
1 af 1

Her hvor jeg er mere eller mindre isoleret fra andre mennesker og ikke har mulighed for at deltage i forskellige politiske og kulturelle aktiviteter, så sidder jeg og har tid til at tænke over situationen.

De rige vil blive rigere og de fattige fattigere, hvis vi ikke er klar til at tage kampen op.

Regeringen, de store erhvervsorganisationer og fagforbund melder ud, at nu er vi i samme båd, og at vi skal vise samfundssind. Men de glemmer at fortælle, at nogle må knokle i maskinen, medens andre drikker champagne på første klasse.

Krisen har ikke udvisket klassesamfundet. Vi ser, at storkapitalen stadig er grådig. Danske Bank her lige udbetalt 7 milliarder kroner til aktionærerne. Pengene kunne være brugt til lån uden omkostninger til små virksomheder og butikker, der er i knæ. Forenet Rengøring har fyret folk i stedet at bruge regeringens hjælpepakke. Det havde aktionærerne ikke råd til.

Medens storkapitalen mæsker sig, så må de ansatte inden for ældreområdet og på sygehusene knokle for at undgå, at vi får italienske tilstande. Tak til dem. Jeg må håbe, at de belønnes, når vi kommer på den anden side af krisen.

Det er helt grotesk, at forligsmanden har gennemtrumfet, at overenskomstforhandlingerne på det private område skulle videreføres, nu hvor resten af samfundet er lukket ned.

I ly af coronakrisen er han nu kommet med et mæglingsforslag, som også Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening har nikket ja til. Det sendes til urafstemning, uden at man i fagforeningerne har mulighed for at mødes og snakke om det.

Der bliver intet gjort for at bekæmpe social dumping. De privatansatte får kun små lønstigninger. Det står i skærende kontrast til, at direktørerne de seneste år har bevilget sig selv store lønstigninger og aktionærerne store afkast.

Som medlem af Kommunistisk Parti tænker jeg på, hvad der vil ske på den anden side af coronakrisen. Mange små virksomheder er sikkert bukket under, og de store virksomheder og banker bliver større.

Vi vil også få tudet ørerne fulde med, at der ikke bliver råd til mere velfærd. De Konservative har allerede været ude og sige, at der ikke er råd til flere voksne i daginstitutionerne. De rige vil blive rigere og de fattige fattigere, hvis vi ikke er klar til at tage kampen op.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. mar. 2020 - 16:30   23. mar. 2020 - 16:57

Læserbrev

af Svend Erik Christensen, Roskilde
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).