29 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Sympatierklæring til de humaniorastuderende

Udtalelse

Sympatierklæring til de humaniorastuderende

Social dumping skelner ikke mellem brancher, fag eller landegrænser. Et angreb på en af os er et angreb på os alle. Et angreb på vor alles velfærdssamfund. Et angreb på vores studerende er også et angreb på os, skriver AIB – Arbejdere I Bevægelse.

Hos den aktive og progressive fagbevægelse har vi fra tidernes morgen kæmpet for medindflydelse, demokratiske rettigheder og ordnede forhold på vore arbejdspladser og uddannelser.

Når uret bliver ret, er modstand en pligt.

Vi har alle dage bekæmpet ulige vilkår, social dumping og pres fra arbejdsgiverne og deres organisationer.

Vi har aldrig accepteret trusler om fyringer og ekskluderinger på baggrund af vore krav om at blive hørt og for vores aktive deltagelse i forhold til vores krav om medindflydelse på vort arbejdsliv.

Gennem vores mere end 100 år lange kamp har vi kæmpet os til et væsentligt bedre arbejdsliv og arbejdsvilkår end det meste af verden omkring os. Det har vi gjort gennem talrige kampe og konflikter. Aldrig har vi fået noget forærende.

Når uret bliver ret, er modstand en pligt.

Derfor bakker vi 100 procent op om vore fremtidige kolleger indenfor humaniorafagene, der i disse dage står på vagt og blokade for at tilkæmpe sig netop disse rettigheder og medindflydelse, vi andre har måttet kæmpe for.

Vi bakker 100 procent op hele vejen i kampen mod social dumping, undergravning af opnåede og tilkæmpede rettigheder, vilkår og kvalitet i de næste generationers uddannelser, hvad enten det er blandt bygningsarbejdere, togfolk, akademikere, eller hvor i samfundet det måtte være, vi støder på pres fra oven i form af skæv omfordeling af ressourcer og inkompetent ledelse.

Social dumping skelner ikke mellem brancher, fag eller landegrænser. Et angreb på en af os er et angreb på os alle. Et angreb på vor alles velfærdssamfund. Et angreb på vores studerende er også et angreb på os.

Vi giver hermed vor fulde støtte, sympati og opbakning.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. dec. 2019 - 13:19   03. dec. 2019 - 13:27

Udtalelse

fra AIB – Arbejdere I Bevægelse
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).