09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Sundhedsvæsenet skal styrkes, og regionerne skal sætte skub i den grønne omstilling

Udtalelse

Sundhedsvæsenet skal styrkes, og regionerne skal sætte skub i den grønne omstilling

Udtalelse fra Tormod Olsen, Enhedslisten, medlem af Danske Regioners bestyrelse, om Region Hovedstadens økonomi i 2021.

Danske Regioner forhandler lige nu med regeringen om regionernes økonomi for 2021.

Generelt kæmper vi for, at regionerne får lov til at bidrage til den grønne omstilling.

Enhedslisten går til økonomiforhandlingerne med krav til sundhedsområdet og til den grønne omstilling i regionerne.

Vores hovedfokus er, at sundhedsvæsenet skal styrkes. Det er uacceptabelt med sparerunder samme år, personalet har kæmpet for os alle sammen mod coronavirussen. Sundhedsvæsenet har været under pres i mange år, og det er nu, vi skal investere for at stå stærkere i dag og fremadrettet.

Et stærkere sygehusvæsen – og en forbedret psykiatri

En ny rapport fra velfærdsforskningsinstituttet VIVE fastslår, at de store forventninger til økonomiske besparelser med den såkaldte “sunde aldring” ikke holder stik. Det har vi sagt mange gange, og nu, hvor rapporten har dokumenteret det, så må vi kræve, at sundhedsvæsenet får penge nok til at håndtere udviklingen med de flere ældre.

Vores krav er derfor et tydeligt løft af sundhedsvæsenet, som rækker ud over blot at fortsætte status quo. Herudover vil vi have fjernet de mange effektiviseringskrav og særligt de urealistiske effektiviseringskrav til de nye sygehusbyggerier.

Vi fortsætter også kampen for psykiatrien, som jo endeligt fik fokus ved sidste års finanslov. Psykiatrien har været underfinansieret længe, og der er fortsat brug for udvikling og ikke mindst nedbringelse af ventetiderne. 

Regional udvikling og grøn omstilling

Vi skal have penge til oprensning af generationsforureningerne. De har længe været diskuteret, og planerne er udarbejdet, så arbejdet allerede kan gå i gang flere steder. Men regeringen nøler med finansieringen trods deres løfter fra valgkampen. 

Det er også uacceptabelt, at vi finder flere og flere skadelige pesticidrester i drikkevandet, uden at der bliver afsat flere penge til at løse problemerne. 

Endelig skal den kollektive trafik have et løft. Det gælder både i forhold til investeringer i særligt lokalbanerne, men også en indsats for, at flere vil bruge bus og tog frem for bilen.

Generelt kæmper vi for, at regionerne får lov til at bidrage til den grønne omstilling. Det er oplagt at omlægge trafik til el, få klimarenoveret de gamle hospitaler og løftet kvaliteten på de nye byggerier til højeste standarder. Det kræver, at regeringen tilfører midler og fjerner budgetlovens snærende bånd om den regionale økonomi.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. maj. 2020 - 11:57   28. maj. 2020 - 12:06

Udtalelse

fra Tormod Olsen, Enhedslistens medlem af Danske Regioners bestyrelse og medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).