03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Struktør- og Betonklubben om OK20

Udtalelse

Struktør- og Betonklubben om OK20

“Arbejdsgiverne sagde nej til at gøre noget ved social dumping. Vi anbefaler derfor, at der stemmes nej.”

De netop overståede overenskomstforhandlinger forløb ikke, som vi håbede eller forventede. Optakten og forløbet før coronakrise og undtagelsestilstand var dog eksemplarisk, og vores forhandlere og Forhandlingsudvalg marcherede i den grad i takt med medlemmerne, og der var bred enighed om, at nu skulle vi stå samlet om et solidarisk løft til de lavest lønnede i branchen.

... En opfordring til Bygge-gruppen, 3F, de andre forbund samt FH om, at vi i den kommende tid intensiverer kampen mod social dumping.

De københavnske jord- og betonarbejdere havde om nogen brug for, at det lykkedes med et solidarisk løft til bunden, da de store projekter i vores område i den grad er præget af mange udenlandske kolleger, der ikke har andet valg end at arbejde til en løn, der ligger tæt på mindstesatserne. Derfor er vi dem, der er allermest kede af coronakrisens indtog i overenskomstforhandlingerne og den manglende hævelse af mindstesatserne.

Men problemerne med social dumping forsvinder ikke, fordi coronavirussen er kommet til Danmark. Vores problemer vil være de samme, når det engang bliver hverdag igen ovenpå skolelukninger, manglende forsamlingsfrihed med videre.

Vi gik ind til forhandlingerne med nogle yderst rimelige og beskedne krav – hvilket de stadig er – og de er ikke blevet indfriet. Hverken for os eller mange af de andre forbund og områder, der ligesom os blev trynet af en arbejdsgiverside, der i ly af coronakrisen så deres snit til at udnytte situationen og forhandle eller tvinge aftaler på plads, som er indgået under nogle helt absurde forudsætninger.

Uanset udfaldet af overenskomstafstemningen vil Struktør- og Betonklubben samtidig gerne sende en opfordring til Byggegruppen, 3F, de andre forbund samt FH om, at vi i den kommende tid intensiverer kampen mod social dumping, så vi kan komme problemerne til livs.

Arbejdsgiverne sagde nej til at gøre noget ved social dumping. Vi anbefaler derfor, at der stemmes nej til OK20.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. mar. 2020 - 16:12   27. mar. 2020 - 16:23

Udtalelse

fra Struktør- og Betonklubben
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).