18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Stor sejr til boykot Israel-bevægelsen – stort nederlag til apartheid-Israel

Læserbrev

Stor sejr til boykot Israel-bevægelsen – stort nederlag til apartheid-Israel

11. juni slog Den Europæiske Menneskeretsdomstol fast, at den franske domstols kriminalisering af 11 Palæstina-aktivister krænkede deres ytringsfrihed, skriver Boykot Israel Kampagnen.

Arkivfoto.
FOTO: Jonny White/Commons Wikimedia
1 af 1

Den europæiske menneskeretsdomstol slår i en kendelse af 11. juni fast, at det ikke er forbudt at opfordre til boykot af Israel. Kendelsen er et slag i hovedet på Frankrig, hvis domstole havde idømt 11 boykot Israel-aktivister store bøder for at opfordre til boykot af israelske produkter.

ECHR-dommen er et klart budskab til alle europæiske stater, som misbruger antidiskriminationslove til at ramme Palæstina-aktivister, som bekæmper Israels menneskeretskrænkelser.

Torsdag den 11. juni er en sejrsdag for Palæstina-aktivister. Den Europæiske Menneskeretsdomstol ECHR slog i en enstemmig kendelse fast, at den franske domstols kriminalisering af 11 Palæstina-aktivister, der opfordrede til boykot af israelske produkter, krænkede deres ytringsfrihed, som er fastslået i artikel 10 i Den Europæiske Menneskeretskonvention.

De 11 franske aktivister er aktive i en Palæstina-solidaritetsorganisation, tilknyttet BDS-bevægelsen. De havde i 2009 og 2010 uddelt boykot Israel-flyers i supermarkeder i Alsace i det østlige Frankrig – i protest mod Israels apartheidpolitik og især Israels belejringspolitik i Gaza.

I 2009 blev de 11 Palæstina-aktivister anklaget for ”opfordring til økonomisk diskrimination” med henvisning til en antidiskriminationslov fra 1881. De blev idømt bødestraffe ved en fransk domstol i 2013, og dommen blev stadfæstet ved højesteret i 2015.

ECHR slog blandt andet fast, at opfordringen til boykot er en borgerrettighed og et legitimt protestredskab, så længe den er motiveret af kritik af en stat og dennes politik. Derfor er boykot i sig selv ikke diskriminerende og må i hvert enkelt tilfælde vurderes i sin kontekst.

Endvidere understregede ECHR, at Israels politik i forhold til palæstinenserne og brud på menneskerettighederne i de besatte områder er genstand for almindelig interesse og debat, ikke kun i Frankrig, men i hele verden.

ECHR-dommen er et klart budskab til alle europæiske stater, som misbruger antidiskriminationslove til at ramme Palæstina-aktivister, som bekæmper Israels menneskeretskrænkelser. BDS er en klart antiracistisk bevægelse, der kæmper for palæstinensernes rettigheder. BDS’s tre hovedkrav er: Stop apartheid – stop besættelsen – for flygtningenes ret til tilbagevenden.

ECHR-dommen er samtidig et slag i hovedet på de mange prozionistiske organisationer i Frankrig, som fungerer som talerør for apartheid-Israel, og som er aktive i hetzen mod BDS-bevægelsen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. jun. 2020 - 13:11   15. jun. 2020 - 15:11

Læserbrev

af Boykot Israel Kampagnen, der er tilknyttet BDS
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).