04 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Stop tortur af interkøn

Udtalelse

Stop tortur af interkøn

I dag på Intersex Awareness Day kræver Socialistisk UngdomsFront, at regeringen stopper for tvangsoperationer i Danmark.

Intersex Awareness Day 2020, den 26. oktober

I anledning af mindedagen Intersex Awareness Day melder SUF ud: Interkønnede mennesker er stadigvæk ikke accepteret i Danmark. Den største del af befolkningen kender ikke engang til, hvad inter betyder. Termen interkøn betyder medfødte atypiske variationer i kønskarakteristika og dækker over alle variationer i kønskarakteristika, der ikke fuldstændigt og/eller entydigt kan betegnes som værende typisk for henholdsvis hankøn og hunkøn.

Intermennesker bliver tvangsopereret i mange dele af verden, også herhjemme i Danmark.

Derfor er der heller ikke mange, der ved, at intermennesker bliver tvangsopereret i mange dele af verden, også herhjemme i Danmark. Det bliver de her mennesker, fordi de ikke passer ind i vores patriarkalske og hetero- og cisnormative samfund.

Vi kræver:

· Ingen ikke-livsnødvendige operationer uden medicinsk indikation af interkønnede mennesker i Danmark.

· At ligestillingsminister Mogens Jensen (A) udvikler en plan for mere synlighed for interkønnede mennesker i Danmark i samarbejde med foreninger som Intersex Danmark.

· Og at Undervisningsministeriet optager interkøn i undervisningsplanerne.

At være interkøn er nemlig ikke en sygdom, men tværtimod en ligeværdig del i LGBTI+-familien. Til det skriver Intersex Danmark:

"Det er en fællesbetegnelse for naturligt forekommende variationer af kønslige træk, der ikke lever op til sociale normer og medicinske idealer for, hvordan hankønnede og hunkønnede kroppe ser ud.

Interkøn er en selvstændig biologisk videnskabelig kategorisering, der ikke kun er at finde blandt mennesker, men også blandt andre pattedyr (og øvrige klassificeringer af dyr). Interkøn er ikke udtryk for identitet eller seksualitet, men fysiske træk, og interkøn er altid medfødt."

Vi mener, at retten til at blive beskyttet mod overgreb, misbrug, paternalisme og tvang skal gælde for alle mennesker!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. okt. 2020 - 12:19   26. okt. 2020 - 12:37

Udtalelse

af Socialistisk UngdomsFront (SUF)
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).