23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Stop social dumping

Udtalelse

Stop social dumping

“Social dumping er et konstant voksende problem på det danske arbejdsmarked.” “Der er sjældent nogen, der åbent er tilhænger af social dumping. Alligevel finder vi det overalt i Danmark. Lige fra den pæne villahave på Strandvejen til store offentlige byggerier som Metroen, regionshospitaler og Amagerværket.” Udtalelse fra Rør- & Blikkenslagernes Fagforenings generalforsamling den 29. oktober 2019.

Arkivfoto. Rør- og Blikkenslagernes Fagforening foran Forligsinstitutionen.
FOTO: Privat
1 af 1

Stop social dumping!

Social dumping er et konstant voksende problem på det danske arbejdsmarked.

Social dumping finder sted, når arbejdsgiveren aflønner lavere end det normale lønniveau for samme arbejde på samme egn, og arbejdere fra ind- og udland er villige eller tvungne til at tage jobbet.

Rør & Blik siger velkommen til alle kollegaer på lige og fair forhold. Vi vil ikke konkurrere på løn og arbejdsforhold, men gerne på dygtighed, flid og kvalitet.

Social dumping rammer oftest mennesker, som er vant til væsentligt ringere forhold end dem, vi har tilkæmpet os her til lands. Ofte er det arbejdskraft fra lande med meget lavere udgifter, afgifter og skatter end i Danmark.

Social dumping foringer vores fælles løn- og arbejdsforhold. Samtidig er det en alvorlig trussel mod sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne. Ofte på grund af manglende eller meget ringe arbejdsmiljøuddannelse.

Der er sjældent nogen, der åbent er tilhænger af social dumping. Alligevel finder vi det overalt i Danmark. Lige fra den pæne villahave på Strandvejen til store offentlige byggerier som Metroen, regionshospitaler og Amagerværket.

EU har ikke givet en hjælpende hånd. Tværtimod undergraver EU-lovgivningen den danske aftalemodel. Fagbevægelsen blev grundigt stækket efter Laval-dommen, som gør, at vi højst kan stille krav om mindstelønnen i overenskomster med udenlandske virksomheder.

I øjeblikket afventer vi anken af Solesi-dommen, hvor en lokal italiensk byretsdommer har underkendt den danske arbejdsret. Hvis ikke FH vinder den sag, er det en faglig katastrofe, der sætter os mange år tilbage.

Vi vil ikke under nogen omstændigheder acceptere social dumping på løn og arbejdsforhold.

Hvis den danske model skal fungere, kræver det et tæt samspil mellem arbejdsgivere, arbejdstagere, myndigheder, private og offentlige bygherrer samt ikke mindst vores politikere i Folketinget og EU.

Det er på høje tid, at politikerne og arbejdsgiverne tager et konkret medansvar for at sikre en permanent indsats mod social dumping.

Der skal indføres en social protokol/arbejdsmarkedsprotokol i Lissabon-traktaten, som sikrer arbejderes rettigheder overalt i EU med en fair bevægelighed.

Folketinget skal afsætte midlerne til markante udvidelser af et målrettet samarbejde mellem politi, Skat og Arbejdstilsynet samt indføre en tvungen billedlegitimation-/id-kort-løsning for adgang til byggepladserne.

Bygherre skal garantere stærke sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver, pålægges pligt til i samarbejde med myndighederne og de overenskomstbærende fagforeninger at føre kontrol med CVR-numre på entreprenører og underentreprenører i alle led.

Der skal indføres værktøjer i vores overenskomster: Gerne et solidt kædeansvar og en markant forhøjelse af mindstelønnen.

Rør & Blik siger velkommen til alle kollegaer på lige og fair forhold. Vi vil ikke konkurrere på løn og arbejdsforhold, men gerne på dygtighed, flid og kvalitet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. nov. 2019 - 11:33   04. nov. 2019 - 12:14

Udtalelse

fra Rør- & Blikkenslagernes Fagforenings generalforsamling den 29. oktober 2019
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk.