09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Stop salg af Horsevænget

Læserbrev

Stop salg af Horsevænget

Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød for Enhedslisten, svarer på et brev, borgmesteren har udsendt til alle beboere i Horsevænget om det mulige salg.

Borgmesteren har skrevet til alle beboere i Horsevænget om det mulige salg, som i al hemmelighed er behandlet i Økonomiudvalget.

Byrådet kan endnu nå at stoppe salget af Horsevænget, og jeg håber, der kommer en debat, som kan ændre holdningen hos flertallet.

Hun starter med at beklage, at der er sluppet noget ud om sagen:

”Jeg ville ønske, at vi som kommune havde fået mulighed for at give jer informationen, før I læste om det i medierne”, skriver hun.

Jamen Kirsten, du kunne jo have startet med at spørge beboerne, om de synes, det er en god idé, før du satte administrationen til at forberede salget af ejendommene.

Dernæst fortæller borgmesteren, at der bliver bygget 30 mindre, almennyttige boliger, som kommunen har anvisningsret til.

Men det bliver ikke nævnt, at de er dobbelt så dyre.

Man får også at vide, at almennyttige boligselskaber er dygtigere til at udleje boliger, og at det ikke er en af kommunens kerneopgaver.

Der er jo intet, der forhindrer Hillerød Kommune i at overlade udlejning og administration til et selskab, hvis man gerne vil være fri for opgaven. Det er ganske almindeligt, at mindre boligselskaber lader større stå for administrationen.

Den slags argumenter ville komme frem, hvis der var en åben debat om, hvad der skal ske for at forbedre forholdene for Horsevængets beboere.

Borgmesteren fortæller også, at beboerne har ret til selv at købe ejendommene til samme pris, som en anden køber byder.

Vi har jo lige præcis i sin tid bygget Horsevænget til dem, der ikke kan låne penge i banken eller tjener så meget, at de kan spare op til en ejerbolig. Hvordan skulle de pludselig få råd til at købe?

Det er rigtigt, at ejendommene trænger til renovering – de er ikke blevet passet godt nok i mange år.

Hver gang der har været budgetforhandlinger har jeg – blandt andet sammen med Peter Lennøe – prøvet at få sat flere penge af til de utætte tage og andre mangler, men først for to år siden lykkedes det at få en plan, som sikrer mod yderligere forfald.

Beboerne har også opsparet penge til vedligehold, og de skal selvfølgelig i spil som ved alle andre bebyggelser med nogle år på bagen.

Byrådet kan endnu nå at stoppe salget af Horsevænget, og jeg håber, der kommer en debat, som kan ændre holdningen hos flertallet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. maj. 2020 - 14:26   26. maj. 2020 - 14:46

Læserbrev

af Tue Tortzen, byrådsmedlem, Hillerød, Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).