07 Jun 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Stop blokaden mod Cuba

Appel

Stop blokaden mod Cuba

To tidligere udenrigsministre, lokalpolitikere, medlemmer af Folketinget, universitetsprofessorer, læger, præster og advokater … samt organisationer og fagforeninger, der til sammen har mellem 50.000 og 100.000 medlemmer, sætter deres navn under en vred og indtrængende appel om at få ophævet USA's blokade mod Cuba. Sidst i udtalelsen kan ses anbefalerlisten, som er åben for yderligere underskrifter.

Havanna, Cuba, 11. juni 2019.
FOTO: Yamil Lage/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Fælles udtalelse/erklæring til USA's præsident og medlemmerne af Kongressen

USA bør respektere FN's gentagne henstillinger om at ophæve blokaden mod Cuba og ikke udvide og stramme den, som præsident Trump er i færd med. De underskrivende enkeltpersoner og organisationer tager ikke stilling til, hvordan cubanerne har indrettet deres samfund, men støtter Cubas ret til lige vilkår, selvbestemmelse, fred og ikke-indblanding.

Men ikke nok med at Cuba bliver hårdt ramt. Trumps planer vil ramme international handel og international økonomisk samvirke i bred forstand.

USA's præsident Trump har meddelt, at hans regering er i gang med at stramme blokaden mod Cuba på en række områder. Mest dramatisk er aktiveringen af det såkaldte Kapitel III i Helms-Burton loven, der har været suspenderet siden lovens vedtagelse i 1996 på grund af international modstand. Det rammer Cuba meget hårdt, og det vil ramme tredjelandes handel med og investeringer i Cuba. Trumps planer er ifølge den danske udenrigsminister bekymrende og er ifølge erklæringer fra EU i strid med international lov.

Vi protesterer på det kraftigste mod den igangværende stramning af blokaden og beklager, at den normalisering af relationerne mellem USA og Cuba, som i et vist begrænset omfang blev indledt under den tidligere præsident Obama, nu bliver rullet så langt tilbage, at blokaden kan ende med at være den hårdeste nogensinde, siden den blev indledt helt tilbage i 1962.

Vi tilslutter os det krav om ophævelse af blokaden, som en næsten enig generalforsamling i FN har vedtaget hvert eneste år siden 1993. Ved den seneste afstemning i Generalforsamlingen den 2. november 2018 var der således 189 lande, der stemte for kravet om ophævelse af blokaden, mens kun USA og Israel stemte imod.

Kapitel III i Helms-Burton loven åbner for, at der kan føres retssager ved domstole i USA mod udenlandske – herunder danske – virksomheder, der handler med eller investerer i Cuba, hvis denne handel eller investering berører ejendom, som er nationaliseret af den cubanske stat – også selvom nationaliseringen er gennemført i henhold til national og international lovgivning, som det er tilfældet med nationaliseringerne i Cuba. En sådan stramning af blokaden er meget skadelig for Cubas udenrigshandel og ødelæggende for muligheden for at tiltrække udenlandske investeringer. Blokaden koster allerede i dag Cuba 71 millioner kroner om dagen ifølge oplysninger til FN. De annoncerede stramninger vil ramme den almindelige cubaner hårdt på adgangen til fødevarer, medicin, transport og andre vigtige livsfornødenheder.

Men ikke nok med at Cuba bliver hårdt ramt. Trumps planer vil ramme international handel og international økonomisk samvirke i bred forstand. Det er et brud på gældende regler og aftaler og vil åbne for lovløshed i internationale økonomiske relationer. Og det er et brud med FN-pagten, der fastslår alle landes ret til selvbestemmelse, suverænitet og ikke-indblanding i indre forhold.

Vi understreger vores fordømmelse af Trump-regeringens planer om at aktivere kapitel III i Helms-Burton loven samt andre annoncerede stramninger af blokaden.

Vi tager ikke stilling til, hvordan cubanerne har indrettet deres samfund. Men vi støtter Cubas ret til lige vilkår, selvbestemmelse, fred og ikke-indblanding.

Anbefalere:

Mogens Lykketoft, tidligere udenrigsminister og forhenværende formand for FN's Generalforsamling;

Villy Søvndal (SF), tidligere udenrigsminister;

Ole Nors Nielsen, medlem af 3F's hovedbestyrelse samt 3F Aalborgs bestyrelse

Jørn Lehmann Petersen (S), regionsrådsmedlem i Region Syd,

Villo Sigurdsson (SF), tidligere borgmester i København;

Sven Tarp, professor ved Aarhus Universitet,

Pernille Frahm (SF), tidligere MF,

John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Byggefagenes Samvirke i København,

Ellen Ryg Olsen, forfatter og læge;

Johannes Lind, pensioneret sognepræst;

Christian Juhl (Ø), næstformand for Folketinget;

Steffen Hjøllund, overlæge;

Kirsten Bindstrup, advokat.

Underskrivende organisationer og fagforeninger:

Radikal Ungdom; Malernes Fagforening i Nordjylland; Socialistisk Ungdomsfront (SUF); Kommunistisk Parti (KP); 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF); 3F Esbjerg Transport; 3F Kolding; 3F Midt-Vendsyssel; Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD); DKP; Enhedslistens Internationale Udvalg; Venskabsforeningen Danmark DDF-Korea; Grupo Salvador Allende; Patria Grande Danmark; Murerarbejdsmændenes Landsbrancheklub, Aarhus; Murersvendeforeningens Stiftelse i København; Murersvendenes Klub 3F Aarhus; Malernes Fagforening Midtjylland.

Den fælles udtalelse herover er stadig åben for yderligere underskrifter.

Kontakt Dansk-Cubansk Forening

Høffdingsvej 10, 2500 Valby

Mail: post@cubavenner.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. jun. 2019 - 13:36   26. jun. 2019 - 14:44

Appel

anbefales af en lang række enkeltpersoner og organisationer
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).