12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Stop angrebet på lønnen og velfærden

Læserbrev

Stop angrebet på lønnen og velfærden

Hvis vi arbejdere vil sikre, at også vores børn og børnebørn får en tålelig tilværelse og en løn, de kan leve af, så er det nu, vi må tage afstand fra, at “slaveriet” genindføres, og arbejderne ikke længere er organiseret, skriver Allan Busk, formand for 3F Aalborg.

FOTO: Andrea Siggard
1 af 1

36 kroner i timen, vil du arbejde for det?

Onlinemediet Piopio har i denne uge dokumenteret, hvordan firmaet Baltic Workforce reklamerer med at kunne skaffe udenlandsk arbejdskraft til sulteløn – også for virksomheder med overenskomst.

Tror du mig ikke, så kig blot på vores nabolande som Tyskland og England. Her smører arbejderen ikke kun én madpakke om morgenen. Nej, der skal mindst smøres to.

Det her omtalte firma er blot et ud af mange, som de sidste 10 år for alvor har fået fat i Danmark. 

De benytter udenlandske medarbejdere, som ofte lever under kummerlige forhold. 

Det skal stoppes. Men det kan kun stoppes, hvis du vil.

Så længe danskerne bliver ved med at hoppe på skuespillet fra den borgerlige fløj, der sammen med De Radikale bliver ved at lempe på reglerne, så stoppes det ikke.

Tværtimod vil det indenfor for ganske få år have et omfang, du ikke troede var muligt. Og timelønnen er for danskere nede på 50-60 kroner.

Det er jo netop det, der er de borgerlige og Radikales drøm. 

De har et eneste formål, nemlig at arbejdskraften skal blive så billig, at endnu flere millionærer kan stoppe millioner i lommen hvert år.

Hvis vi arbejdere vil sikre, at også vores børn og børnebørn får en tålelig tilværelse og en løn, de kan leve af, så er det nu, vi må tage afstand fra, at “slaveriet” genindføres, og arbejderne ikke længere er organiseret.

Tror du mig ikke, så kig blot på vores nabolande som Tyskland og England. 

Her smører arbejderen ikke kun én madpakke om morgenen. Nej, der skal mindst smøres to.

For når man har fri fra sit første job, skal man straks videre til job nummer to. Timelønningerne er ganske enkelt så lave, at man skal have to fuldtidsjob for blot at kunne betale husleje og få mad på bordet.

Det er lykkedes dem, fordi politikere med hensigter som Morten Østergaard og Lars Løkke er lykkedes med at smadre fagbevægelsen, og dermed har kapitalen frit spil.

Det må ikke ske i Danmark: Derfor kan jeg kun opfordre til, at du bakker op om den fagforening, der repræsenterer dit fag.

Kun ved at stå sammen er vi stærke.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. nov. 2019 - 14:21   08. nov. 2019 - 14:41

Læserbrev

af Allan Busk, formand for 3F Aalborg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).