11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 4 °C

Stem nej til OK21

Udtalelse

Stem nej til OK21

Kommunistisk Partis Faglige Udvalg: Om man skal stemme ja eller nej til sin overenskomst må falde tilbage på overvejelsen: Er du tilfreds med din overenskomst? Hvis ikke så stem nej!

FOTO: Søren D. Andersen
1 af 1

Overenskomstforhandlingerne 2021 viser med alt tydelighed styrkeforholdet mellem de offentlige arbejdsgivere og fagforeninger. Forhandlingerne er foregået midt i en pandemi, hvor faglig mobilisering, aktioner og sammenhold har været udfordret af stramme restriktioner.

Nok må være nok, og arbejdsgiverne skal ikke blive ved med at spise os af med utilstrækkelige forlig!

Ikke desto mindre har covid-19 også tydeliggjort, at samfundet ikke kan køre rundt uden en stor, velfungerende offentlig sektor. Sygeplejersker, SOSU’er og pædagoger er blandt de offentlige faggrupper, der har fået at vide, at de udfører samfundsvigtigt arbejde – ja, de er ligefrem uundværlige og udgør en hjørnesten i samfundets opretholdelse og overlevelse. Det er svært at se ud af overenskomstforslagene.

Alle overenskomstresultater bliver forklaret med argumenter som ’det bedst opnåelige i situationen’ – OK21 er ingen undtagelse. Men hvor længe skal man egentlig acceptere utilstrækkelige overenskomster? Om man skal stemme ja eller nej til sin overenskomst må falde tilbage på overvejelsen: Er du tilfreds med din overenskomst? Hvis ikke så stem nej! 

Og Kommunistisk Partis Faglige Udvalg er ikke tilfreds. De indgåede forlig tilgodeser samlet set ikke de offentligt ansatte, og derfor anbefaler vi at stemme nej, når de sættes til afstemning.

Arbejdsgiverne har koldt og kynisk udnyttet covid-19. De udstak en alt for lav ramme for forhandlingerne, der ikke gav råderum til tilfredsstillende lønstigninger og markante forbedringer, som reelt kunne afspejle værdien af arbejdet i den offentlige sektor. OK21 gør ikke op med de historiske lønforskelle, men forstærker derimod uligheden mellem kvinder og mænd. En udmøntning af de generelle lønstigninger i procenter og ikke i kroner og øre resulterer i en øget afstand mellem top og bund blandt de offentlige ansatte.

Det kan heller ikke være rigtigt, at i en tid hvor det er de offentlige kollegaer, som har været en drivende kraft i samfundets overlevelse, så ligger de under for en reguleringsordning, der kan betyde, at den selv samme drivende kraft går ned i løn. 

Nok må være nok, og arbejdsgiverne skal ikke blive ved med at spise os af med utilstrækkelige forlig!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. mar. 2021 - 06:00   05. mar. 2021 - 06:00

Udtalelse

af Kommunistisk Partis Faglige Udvalg
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).