23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Støtteudtalelser til 3F'erne i Københavns Lufthavn

Udtalelser

Støtteudtalelser til 3F'erne i Københavns Lufthavn

Udtalelser fra en række fagforeninger og klubber i anledning af den aktuelle sag. “Ligesom arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet, har vi som arbejdere retten til at organisere os.”

Fra støtteaktion i Københavns Lufthavn forleden.
FOTO: Nej til 42 timer
1 af 1

Udtalelser til støtte for 3F'erne i Københavns Lufthavn:

Snedker-Tømrernes Brancheklub i København:

Historien om bagagepersonalet i lufthavnen, der ikke ville arbejde sammen med en kollega, der ikke er organiseret i 3F, er i de sidste dage blusset voldsomt op.

Tømrerne og snedkerne i København tager afstand fra trusler og tvang. Men enhver må stå på mål for sine valg, og når man vælger, at man ikke vil bidrage til det fællesskab, der sikrer os alle anstændige løn- og arbejdsvilkår, så må man også forvente, at ens kolleger har en holdning til det.

Vi undrer os meget over, at enkelte kollegaer vælger at tilsidesætte godt kollegaskab. Vi anerkender den frie ret til at vælge selv, men en smule indsigt i det arbejdsmarked, man er en del af, må også kunne forventes af vores kollegaer.

Os, der er 3F'ere, arbejder på de arbejdspladser, hvor vi er mest afhængige af, at vi er rigtigt organiseret, og hvor vores organisationsforhold giver os adgang til at føre kollektive forhandlinger med vores arbejdsgivere og deres organisationer.

På mange af arbejdspladserne er det ufaglærte kollegaer, der varetager jobbet. De er i særlig grad udsat for, at deres job ikke er der til dem i morgen, hvis de ikke i fællesskab passer på hinanden.

Det er gennem det fællesskab, at vi i generationer har kunnet forhandle os til fair vilkår og rimelige lønninger. Derfor forstår vi godt, at bagagepersonalet i lufthavnen ikke vil arbejde sammen med nogen, der ikke vil bidrage til det fællesskab.

Når tømrerne og snedkerne arbejder, så arbejder vi under de præmisser, som bygningsoverenskomsten beskriver for os. Vi opfører os ordentligt og benytter os af det fagretslige system, hvis vi bliver uenige med vores arbejdsgivere. Det er et system, der kun bliver opretholdt af, at vi alle står sammen og bidrager til fællesskabet.

Jernbanearbejdernes Landsklub:

Jernbanearbejdernes Landsklub bakker vores kollegaer i 3F op og giver vores fulde og uforbeholdne støtte til bagagearbejderne i Københavns Lufthavn.

Alle har et ansvar for at sige fra overfor overvågning og chikane, som det har været tilfældet her. Luften har været tyk af beskyldninger om “junglelov” og trusler, men det ændrer ikke på, at vi som arbejdere er nødt til at stå sammen, for sammenholdet er netop essensen af “den danske model”.

Arbejdsgiverne ønsker i alle fag at få mest muligt arbejde for færrest penge, og kun igennem sammenhold og solidaritet med kollegaer på tværs af brancher og fag kan vi skabe det fornødne pres, der skal til for at skabe ordentlige arbejdsforhold for os alle.

Ligesom arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet, har vi som arbejdere retten til at organisere os og vælge, hvem vi ønsker at arbejde for og sammen med! Sådan har det været siden Septemberforliget i 1899, og sådan vil det fortsætte!

På vegne af Jernbanearbejdernes Landsklub, formand Thomas Boldt, næstformand David Vedersø.

Transport, Lager og Havn i 3F Aalborgs dækningsområde:

Arbejdspladsklubberne samt tillidsvalgte under Transport, Lager og Havn i 3F Aalborgs dækningsområde udtaler hermed vores fulde og uforbeholdne støtte til bagagearbejderne i Københavns Lufthavn.

Vi hverken kan eller vil acceptere, at vores 3F-kollegaer i Københavns Lufthavn angribes for at udføre organiseringsarbejde.

I henhold til spillereglerne på det danske arbejdsmarked er dette ikke kun en ret vi har, men også vores formål.

Vi vil til stadighed forsvare retten til at organisere os.

Et angreb på vores kollegaer, tillidsvalgte og arbejdspladsklubber i Københavns Lufthavn er et angreb på alle arbejdspladsklubber og tillidsvalgte og ligeledes et angreb på den danske model.

Vi anerkender, at organisering ikke skal ske på baggrund af trusler og lignende, men igennem god dialog.

Men når et impliceret individ angiveligt har forsøgt at lave skjulte film- og lydoptagelser af kollegaer, så forstår vi den frustration, som muligvis har udløst, at tonen har været “hård”.

På vegne af arbejdspladsklubber og tillidsvalgte under Transport, Lager og Havn i 3F Aalborgs dækningsområde, tillidsrepræsentant ved Falck Aalborg Hans Jørgen Jensen, tillidsrepræsentant ved DLG Mads Peter Madsen.

Vestsjællands Stilladsklub:

Vi i Vestsjællands Stilladsklub støtter vore kolleger i Københavns Lufthavn.

Vores overenskomst og vores priser forhandles af 3F og vores faglige klub.

Derfor er det besluttet af kollegaerne, at vil man være stilladsarbejder på Vestsjælland og have del i de goder, som er forhandlet, så er man medlem af 3F og sin faglige klub!

Alt andet vil blive regnet som skruebrækkeri.

Det står naturligvis folk frit for at være organiseret et andet sted, men så har man også valgt, at man ikke er stilladsarbejder på Vestsjælland.

Sammenhold gør stærk!

Støtte til 3F'erne i Kastrup

Malersvendenes Fællesklub i Storkøbenhavn:

Malersvendenes Fællesklub i Storkøbenhavn vil hermed udtrykke vores fulde støtte og solidaritet med bagagemedarbejderne i lufthavnen. Vi mener, at de borgerlige politikeres angreb på de hårdtarbejdende 3F'ere i Kastrup er hyklerisk og usympatisk.

I de sidste 20 år er arbejdsforholdene på de danske arbejdspladser blevet forringet. Arbejdsgiverne har presset lønnen tilbage, mens de har presset arbejdstempoet op.

De borgerlige politikere og deres partier har stået i spidsen for at underminere Arbejdstilsynet, hæve pensionsalderen, forringe dagpengene, smadre efterlønsordningen, diktere nedskæringer i det offentlige og på alle andre områder gjort deres for at angribe alle danske arbejderes leveforhold. Og alt dette er sket i fuld enighed med arbejdsgiverne i Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

Vi kan kun være enige i, at det er en pligt for alle lønmodtagere at være organiseret i deres fagforening, altså den der har forhandlet deres overenskomst. De, der vælger det modsatte, vælger samtidig at svække deres kollegaers fællesskab og sammenhold.

Vi undrer os over forløbet i lufthavnen. Hvorfor er en ingeniør ansat som vikar? Hvorfor optager han en samtale med hans kollega? Og hvorfor blev der i løbet af ingen tid igangsat en mediehetz?

Vi malere kender masser af eksempler på malermestre, der presser og hetzer fagligt aktive og tillidsfolk. Vi møder masser af kollegaer, der er bange for at kræve deres ret til skurforhold, sikkerhed og opmålt arbejde. Der frygter en fyreseddel, hvis de kræver deres rettigheder overholdt. Men vi malere har endnu ikke mødt en borgerlig politiker, der har fundet det forkasteligt.

Vi malere kender også til, hvordan kyniske arbejdsgivere bruger østeuropæisk arbejdskraft til at omgå overenskomster, tilsidesætte arbejdsmiljølovgivningen og trykke lønningerne i malerfaget. Men her har politikerne ikke travlt med at fordømme, tværtimod gør de intet.

Til 3F'erne i lufthavnen: Jeres såkaldte “forbrydelse” består i at skabe fællesskab og sammenhold. Det frygter arbejdsgiverne og de borgerlige mere end noget andet. De ved, at hvis alle arbejdspladser står skulder ved skulder, kan de ikke længere presse os. Derfor vil vi opfordre jer til at stå fast! I har vores fulde respekt og opbakning.

Malernes Fællesklub Storkøbenhavn.

Renovationsgruppen af skraldemænd i København og på Frederiksberg:

Skraldemændene i København og på Frederiksberg er alle organiseret ét sted, og det er i 3F.

Det er et valg, vi samlet har taget, da historien viser, at et stærkt fagligt sammenhold gavner os alle sammen.

Vi har brug for de stærkeste kræfter og indflydelse på eget arbejde og en overenskomst, der sikrer, at vi ikke bliver overset af uvidenhed og kapitalisme.

Vi ved, at et godt fagligt og solidarisk sammenhold kan fastholde og forbedre vores løn og vores arbejdsvilkår.

Derfor holder vi fast i den demokratiske beslutning, vi har taget – alle kollegaer er organiseret i en og samme fagforening.

Renovationsgruppen af skraldemænd i København og på Frederiksberg.

Sydøstjyllands Stilladsarbejderklub:

Kollegerne i Kastrup har så absolut vores opbakning.

Vi kæmper dagligt med ikke-organiserede kolleger i vores område og de er ikke ønsket her.

De er med til at ødelægge, hvad der har været kæmpet for i flere år, end de fleste af os har været på arbejdsmarkedet.

Vores forgængere har bygget noget helt unikt op til os, og det skal vi værne om.

De har givet os muligheden for at leve et liv med plads til et familieliv, vi både har tid og råd til at være i.

Og ja, manden var “kun” vikar i fire måneder, men hvem vil tage en med på restaurant i fire måneder, uden at denne person skulle betale.

Så vi i Sydøstjyllands Stilladsarbejderklub støtter kollegerne i Kastrup, som turde sige stop og gøre, hvad det kræves, for at værne om disse værdier, der gennem tiden er blevet bygget op!

Sammenhold gør os stærke!!!

Udtalelse fra formanden for Godschaufførernes Landsklub vedrørende sagen om bagagearbejderne i Københavns Lufthavn:

Er der frit fagforeningsvalg i Danmark? – Ja.

Skal arbejdspladser, fagforeninger og faglige klubber overholde lovgivningen? – Ja.

Er det bedst, hvis alle medarbejdere på en arbejdsplads er organiseret i samme fagforening? – JA!!!

Mere end nogensinde før hylder vores samfund individet. Alt hvad der kommer i den offentlige debat, medier, Facebook og så videre handler om mig, mig, mig. Det handler om individets goder, om individets frie valg og rettigheder.

Der er ingen, der taler om prisen, når hver enkelt kun har fokus på mig, mig, mig.

Man giver intet uden hele tiden at beregne: Hvad får jeg igen, hvad vinder jeg selv på at hjælpe en anden?

I dag er det ikke alle lastbilchauffører, der arbejder under samme løn og vilkår. Det synes jeg er sørgeligt. Det er jo netop resultatet af, at vi ikke har det stærke kollegafællesskab på tværs i branchen.

Hvert eneste valg og fravalg har en konsekvens. Der, hvor du vælger at stå, repræsenterer en værdi. Og hvis flertallet ikke længere vælger at stå sammen, så underminerer det værdien af vores håndværk. – Så falder det hele fra hinanden.

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg støtter op omkring sammenholdet i Kastrup. De har netop lykkedes med det, jeg drømmer om. Fællesskabets styrke og sammenhold på arbejdspladsen. De sikrer gode arbejdsvilkår. De går ikke på kompromis med kollegers ve og vel.

Det er super ærgerligt, at situationen i Kastrup er kommet så langt ud. Jeg kender kun til den fra medierne og kan ikke kommentere konkret, men jeg synes, det er tydeligt, at den ikke er blevet håndteret heldigt fra nogen side.

Det er også super ærgerligt, at folk ikke kan forstå, hvorfor fællesskabet er så vigtigt, og indse, at vi kan mere, når vi står sammen. Mere til alles bedste.

Det er vigtigt at anerkende fællesskabet på arbejdspladsen. 

Kun når vi står sammen, kan vi gøre vores indflydelse gældende.

Kammeratlig hilsen, Erik Emil Hansen.

Den Faglige Byggeklub Vejle/Trekanten:

Bygningsarbejdere fra Trekantområdet støtter vores kollegaer i Københavns Lufthavn og deres frie valg til ikke at arbejde sammen med uorganiserede arbejdere.

Vi har stor respekt for vores kollegaers sammenhold og finder det meget inspirerende at stå 100 procent fast om en demokratisk aftale om fuld organisering blandt kollegaerne.

Vi ser i vores dagligdag på byggepladserne, hvordan vikarer og uorganiserede arbejdere bliver udnyttet til løndumping og arbejdsopgaver med dårligt arbejdsmiljø.

Der er stort pres på lønmodtagere generelt på vores arbejdsmarked i forhold til for eksempel løn og arbejdstider. Vi sælger vores arbejdskraft, og vi har retten til at sige NEJ TAK!

Slaveriet er afskaffet – også selv om mange borgerlige politikere fører politik, som tyder på, at de ønsker at fastlåse hundredtusindvis af danskere i ansættelsesforhold, der tvinger dem til ubetinget at lystre deres arbejdsgivere.

Vi kan se, at det sker for vores vesteuropæiske kolleger i for eksempel Tyskland, England og Finland – det er kun et spørgsmål om tid, hvornår det samme sker i Danmark, hvis ikke vi står sammen, som vores kollegaer gør i Kastrup.

I Den Faglige Byggeklub Vejle/Trekanten siger vi også NEJ TAK til uorganiseret arbejdskraft, virksomheder uden overenskomst og andre nassere, der forsøger at underbyde de vilkår, arbejdere har kæmpet for i langt over 100 år.

Kammeratlige hilsner, Den Faglige Byggeklub Vejle/Trekanten.

3F Byggegruppen:

3F Byggegruppen tager afstand fra tvang og trusler på enhver arbejdsplads og i enhver form. Derfor tager vi naturligvis også skarpt afstand fra episoden i Københavns Lufthavn.

Når det er sagt, så er hele grundlaget for den danske model og anstændige løn- og arbejdsvilkår kun blevet et resultat, når der har været en stærk organisering bag.

I Byggegruppen oplever vi hver dag folk, der bliver fyret eller truet med fyring, når de er fagligt aktive og kæmper for deres kollegaer. Derfor vil vi opfordre alle til at organisere sig og stå bag det fællesskab, der er garanten for ordentlige forhold.

Når udenlandske byggearbejdere kommer til Danmark for at arbejde, oplever vi konstant, hvordan bare det at snakke med fagforeningen er nok til en enkeltbillet ud af landet.

Det er tankevækkende, at det får langt mindre spalteplads end den verserende sag i lufthavnen. Vi har lydoptagelser i kilometervis, hvor arbejdsgivere truer medarbejdere med fyring eller det, der er værre, hvis de ikke arbejder på vilkår, der ligger langt under overenskomsten, men det er åbenbart ikke ligeså interessant som denne sag.

Vi opfordrer alle til at bakke op om fællesskabet, men vi skal have ægte medlemmer af fagforeningen – og det får man ikke af at true folk til at melde sig ind.

Murer og murerarbejdsmændenes faglige klub i København:

Murer og murerarbejdsmændenes faglige klub i København støtter ubetinget op om kollegerne i lufthavnen, der valgte at stå sammen mod den uorganiserede vikar.

I vores klub vil vi heller ikke tolerere uorganiserede kolleger. Hvis man vil spise af buffeten, må man også betale for de retter, man nyder.

Vi anerkender præmissen om den frie ret til at organisere sig, hvor man ønsker. Men den personlige frihed er ikke noget, der er forbeholdt enkeltpersoner. Den personlige frihed gælder alle, også når den personlige frihed bliver påberåbt sig af grupper fremfor det enkelte individ.

Dette er sådan, et demokrati fungerer, flertallet bestemmer.

Derfor forbeholder vi os også som murere og murerarbejdsmænd i København retten til at påberåbe os vores personlige frihed til at vælge, hvem vi vil arbejde sammen med som kollektiv.

Vi har hver især vores personlige frihed og ret til at vælge, hvor vi arbejder, hvem vi arbejder for, og hvem vi arbejder med.

Frihed kommer med et ansvar og dertilhørende konsekvenser. Sådan er livet. Både som individet såvel som for gruppen.

Vi har igennem historien været i første række for at kæmpe for ordnede arbejdsforhold og anstændige levevilkår.

Vi er vant til at tage kampene, tæskene og de konsekvenser, vore valg har budt os.

Vi er vant til at slås for vore rettigheder, har altid gjort det og vil altid gøre det.

Ingen skal diktere os til at arbejde under kår, vi ikke finder acceptable.

Fra Nordjylland har vi modtaget:

Frit fagforeningsvalg, de liberales drøm!

Når de liberale hanløver med grundloven i hånden angriber de aktive arbejderes ret til at organisere sig, må vi sætte dem stolen for døren.

Det er rigtigt, at vi i Danmark har foreningsfrihed.

Det betyder, at alle frit kan vælge, om man vil melde sig ind i husmoderforeningen, den lokale borgerforening, idrætsforeningen, eller hvilken partiforening man eventuelt ønsker at være medlem af.

Men når det kommer til spørgsmålet om, hvor vi som bygningsarbejdere organiserer os, er svaret helt klart, at man ikke selv bestemmer, hvor man vil stå organiseret.

Det er sådan, at vi som brancher kollektivt har besluttet at være organiseret i den fagforening, som bærer vores overenskomster, hvilket for vores vedkommende er 3F.

Det har vi kollektivt besluttet, fordi at det er den måde, hvorpå vi kan bevare og styrke vores kollektive rettigheder i forhold til løn og arbejdsvilkår.

Splittelse og individualisme i det her spørgsmål tillader vi ikke.

Vi er derimod stolte af at være en del af et fællesskab, hvor stærke tillidsmænd hver dag står op for vores ret til at organisere os og dermed opretholde og styrke vores kollektive rettigheder.

Det har været sådan lige siden Septemberforliget i 1899, hvor arbejdsgiverne vandt retten til at lede og fordele arbejdet, og vi til gengæld fik retten til at organisere os, og det er så det, vi gør hver eneste dag.

Det er der ingen liberale, der kommer til at lave om på!

Emil Olsen, på vegne af Murersvendenes Brancheklub Nordjylland, Jord- og Betonarbejderne, Murerarbejdsmændenes Klub Nordjylland, Tømrer- og Snedkernes Brancheklub Aalborg, Havnearbejdernes Losseklub Aalborg, Terminalarbejderklubben på Grønlandshavnen.

Brancheklubben – Trekantens Tagdækkere:

Brancheklubben – Trekantens Tagdækkere har taget en demokratisk beslutning om, at for at blive medlem af klubben skal man være medlem af 3F. Og sådan er det!

Beslutningen er taget, fordi de prislister og øvrige aftaler, vi arbejder under, er aftaler lavet imellem vores arbejdsgiveres organisation og 3F. Altså de aftaler vi lever af.

Vi støtter bagagefolkene i Kastrup i deres bestræbelser på fuld organisering og ser det i øvrigt som ganske naturlige bestræbelser.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. sep. 2019 - 09:50   20. sep. 2019 - 10:25

Udtalelser

fra en række fagforeninger og klubber