25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Støtte fra Jernbanearbejdernes Landsklubs bestyrelse

Udtalelse

Støtte fra Jernbanearbejdernes Landsklubs bestyrelse

Støtteerklæring til de fyrede tillidsfolk på Storstrømsbroen.

24. januar 2021

Jernbanearbejdernes Landsklub bakker fuldt op om retten til at organisere sig og ser med stor foragt på fyringerne af Domingo Neto og Jorge Ca. Fyringer som skyldes, at de har stillet op og blevet valgt af deres kollegaer til at sørge for ordentlige arbejdsvilkår på det statslige byggeprojekt Storstrømsbroen.

Jernbane-arbejdernes Landsklub vil derfor også bakke op om, at der sættes pres på politikerne.

Jernbanearbejdernes Landsklub stiller også spørgsmål til de politikere, som igen og igen hyrer virksomheder, udenlandske som danske, til at udføre arbejdet på vores alles eje, den danske infrastruktur.

Virksomheder som igen og igen fornægter de rettigheder, arbejdere har i Danmark. Rettigheder som politikerne hylder, når det er gunstigt for dem, men som de også på dobbeltmoralsk vis tilsidesætter, når det tjener dem økonomisk.

Jernbanearbejdernes Landsklub vil derfor også bakke op om, at der sættes pres på politikerne, så de lever op til deres ord og forpligtelser. Alle offentlige arbejdspladser skal være omfattet af kontrakter med klausuler, der fuldt ud lever op til danske arbejdsvilkår og løn, samt at tillidsvalgte ikke forfølges for deres virke i at forsvare dette.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. jan. 2021 - 13:25   25. jan. 2021 - 13:38

Udtalelse

fra bestyrelsen i Jernbanearbejdernes Landsklub
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).