16 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, -6 °C

Spreder svin coronavirus?

Åbent brev

Spreder svin coronavirus?

Åbent brev fra Landsforeningen mod Svinefabrikker til alle relevante ordførere på Christiansborg.

FOTO: Dyrenes Beskyttelse
1 af 1

Åbent brev fra Landsforeningen mod Svinefabrikker på vegne af en række lokale miljøforeninger, som arbejder for rettigheder for naboer til svinefabrikker, sendt til alle relevante ordførere på Christiansborg og en række dagblade.

Hvem er vigtigst at beskytte i kampen mod en pandemi, borgerne eller svineindustriens lobbyister?

Er det troværdigt, at farlige bakterier og vira ikke udledes fra svinefabrikkerne?

Det er katastrofalt, at der vises større hensyn til svineindustrien og landbrugets lobbyister end til sundheden hos mennesker i dette land.

Tusindvis af mink er blevet beordret aflivet, fordi en muteret virus truede vores folkesundhed. Vi ved, at epidemier og pandemier ofte stammer fra dyrehold, hvor dyrene holdes tæt og under kummerlige forhold.

I Danmark lever over 5 gange flere svin end mennesker. De lever tæt og kummerligt. Alligevel udvider svineindustrien støt, og landmændene får milliontilskud til deres produktion og nye svinestalde.

Som indbygger i et så svinetæt land forventer man, at der holdes skarpt øje med svineindustrien af hensyn til din og min sundhed. Men man har hørt meget lidt slåen på tromme for, at vi ikke skal være bekymrede. Ingen beroligende ytringer, ingen screeninger, ingen forsikringer om, at man forsøger at forhindre vira og bakterier i at sprede sig i og fra svinefabrikkerne.

Der har været store covid-19-udbrud på danske og tyske slagterier. Man må derfor forestille sig, at man har testet alle medarbejdere i staldene samt de svin, der sendes til slagtning? Men det har man ikke.

Talrige besætninger er allerede smittede med den penicillinresistente bakterie MRSA. Det vil være en katastrofe af ufattelige dimensioner, hvis antibiotikaresistens breder sig. Alligevel støtter man svineproducenterne i at udvide deres fabrikker. De kan udvide nærmest uden begrænsninger, og de får økonomisk støtte både fra den danske stat og fra EU, hvilket i sidste ende er fra os skatteydere.

Covid-19 forekommer blandt svin, viser en nordamerikansk undersøgelse, og vi, der er verdensmestre i svin, har ikke gjort meget for hverken at bevise eller modbevise dette. Vi ved, at flere allerede har rejst spørgsmål omkring svineindustrien og de risici, der er for folkesundheden, men de er blevet spist af med halve svar og usandheder, hvilket blandt andet fremgik af DR-udsendelsen Detektor den 10. november.

Her var daværende fødevareminister sendt i byen af sine embedsmænd med ukorrekte påstande om, at der er lavet kliniske forsøg med svin i Danmark, der viser, at svin ikke smittes nævneværdigt af coronavirus.

Myndighederne (Arbejdstilsynet) undersøger arbejdsforholdene for udenlandske arbejdere, der er smittede med covid-19 i minkindustrien, byggeindustrien og på slagterier, men hvad med de folk der arbejder i svineindustrien? Ansatte som ofte transporterer sig mellem svinefabrikker flere gange dagligt.

Det er kendt, at mink fodres med slagteriaffald, men har man herhjemme for alvor undersøgt, om dette slagteriaffald er en mulig smittekilde? Det er bydende nødvendigt at vurdere de mange og uanede sundhedsrisici, som den støt voksende svineindustri udgør. Vi efterspørger derfor:

– Seriøs og systematisk kontrol af, hvilke sundhedsskadelige bakterier og vira der spredes fra alle led af svineindustrien.

– Undersøgelser af og fokus på sygdomsudvikling i befolkningen generelt og specifikt hos naboer til store svineindustrier.

Det er katastrofalt for folkesundheden blandt landets borgere og ikke mindst for naboer og beboere i de områder, der er særligt belastede af den koncentrerede svineproduktion, hvis/når farlige bakterier og vira spreder sig fra svineindustrien. Og det er katastrofalt, at der vises større hensyn til svineindustrien og landbrugets lobbyister end til sundheden hos mennesker i dette land.

Med venlig hilsen

Landsforeningen mod Svinefabrikker, formand Helene Meden Hansen

På vegne af:

Miljøforening Midtsjælland, formand Ziff Hansen

Miljøforeningen på Tuse Næs, formand Asger Lind Poulsen

Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, formand Arendse Plesner

Miljøforeningen på Gislinge Lammefjord, formand Niels Teglers

Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn, formand Charlotte Eliassen

Jungshoved Miljøgruppe, formand Ilse Hein

Foreningen for natur og miljø i Tureby og Haslev, formand Heidi Jørgensen

Flere kilder:

Coronavirus i danske produktionsdyr, kæledyr og vilde dyr

Forskere frygter, at influenzavirus i svin kan udløse ny pandemi hos mennesker

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. dec. 2020 - 13:45   03. dec. 2020 - 15:23

Åbent brev

fra Landsforeningen mod Svinefabrikker
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).