18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 9 °C

Spildevand og miljø

Læserbrev

Spildevand og miljø

Det er nu – inden for et år eller to – at spildevandsplanen skal ændres, så alt spildevand holdes for sig selv i lukkede kloakker og bliver renset, skriver Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød for Enhedslisten.

Tak til Jørgen Nielsen og Danmarks Naturfredningsforening for et godt og sagligt indlæg om kloaksystemet og vores vandmiljø.

Det er rigtigt at vi er nødt til at adskille regn- og spildevand hvis vi skal undgå at blandet spildevand løber ud i åer og søer, når det regner.

Siden en gang først i 90'erne har Hillerød Kommune krævet, at alt nybyggeri separatkloakeres.

Det er også rigtigt, at der går alt for megen energi med at pumpe regnvand fra Nødebo, Gadevang, Skævinge og de andre mindre bysamfund ud til det nye rensningsanlæg sammen med spildevandet.

Og det er rigtigt, at processerne i rensningsanlægget er dårligere, når der er for meget regnvand – ”suppen” bliver simpelthen for tynd til, at bakterierne kan omsætte den effektivt.

Regnvandet skal ud i naturen – åer, søer-lavninger-faskiner eller bare nedsivning, så gavner det de biologiske vilkår.

Det er nu – inden for et år eller to – at spildevandsplanen skal ændres, så alt spildevand holdes for sig selv i lukkede kloakker og bliver renset.

Det er prisværdigt, at der bliver lavet en ”kommunikationsstrategi”, som har til formål at få alle grundejere til at tilslutte sig frivilligt. Mange mennesker kan godt se, at vi har et fælles ansvar, og jo bedre man forklarer sagen, jo flere vil gå med.

Men det er ikke godt nok, når en anden del ikke tilslutter sig. Det er urimeligt overfor den halvdel af borgerne, som allerede har separatkloakeret – og for de nye, som tilslutter sig.

De meget store fællesomkostninger betales af alle over spildevandsafgiften.

Siden en gang først i 90'erne har Hillerød Kommune krævet, at alt nybyggeri separatkloakeres.

De fleste kloakker, som er mere end 30 år gamle, skal alligevel udskiftes indenfor de næste 10 år, så udgiften kommer alligevel. Det er bare meget billigere at lave arbejdet på en hel vej ad gangen og så kommer virkningen med det samme – i stedet for at man skal vente på, at de sidste slutter sig på.

Desuden skal man tænke på, at indbyggertallet vokser, og nye virksomheder kommer til med behov for rensning.

Vi må – heldigvis – kun udleden en bestemt mængde næringsstoffer fra kommunen. Den bedste og billigste måde er at undgå, at spildevandet løber udenom det nye fine (og dyre) rensningsanlæg.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. jun. 2020 - 15:55   16. jun. 2020 - 15:56

Læserbrev

af Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød for Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).