19 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 14 °C

Slut med støtte til danske svinefabrikker

Læserbrev

Slut med støtte til danske svinefabrikker

En ... produktion som forurener jord, luft og drikkevand med blandt andet sprøjtemidler, tungmetaller, hormoner, medicinrester, ammoniak og CO2, skriver Jette Rosenkvist.

Holland og Danmark er arealmæssigt næsten lige store, men Hollands landbrugsareal udgør blot 48 procent af landet, hvor det i Danmark er 62 procent.

Befolkningen er altså tvunget til at understøtte en animalsk produktion, som mange opfatter som statsanerkendt organiseret dyremishandling.

Imidlertid eksporterer Holland for cirka 700 milliarder kroner landbrugsvarer årligt, mens Danmark eksporterer for kun omkring 90 milliarder kroner. Årsagen er, at hollandske bønder producerer højkvalitetsvarer, herunder 14 gange så mange grønsager som Danmark, mens danske landmænd foretrækker bulkproduktion af kød.

Ifølge Danmarks Statistik svarer EU’s landbrugssstøtte til overskuddet i dansk landbrug, danske landmænd lever altså af landbrugsstøtten. Danmark er nettobidragsyder til EU-budgettet, idet vi bidrager med en større sum, end vi får retur – med andre ord finansierer danske skatteborgere stort set hele landbrugsstøtten.

Befolkningen er altså tvunget til at understøtte en animalsk produktion, som mange opfatter som statsanerkendt organiseret dyremishandling. En miljøskadelig produktion som forurener jord, luft og drikkevand med blandt andet sprøjtemidler, tungmetaller, hormoner, medicinrester, ammoniak og CO2.

I Danmark står landbruget for knapt 35 procent af drivhusgasudledningen, når jordbearbejdning inkluderes. Køer og svin alene bidrager med cirka 20 procent af hele Danmarks CO2-udledning.

Den intensive dyreproduktion medfører ydermere tab af biodiversitet og antibiotikaresistens, og senest har internationale forskere ytret bekymring for, om covid-19 over tid kan mutere og smitte mellem mennesker og dyr, hvorfor der opfordres til øget fokus på produktionsdyrenes rolle i den sammenhæng.

Set i lyset af ovenstående forekommer det ubegribeligt for ikke at sige tankeløst, uansvarligt og hensynsløst overfor den danske befolkning, at der planeres med yderligere offentlige støttekroner til udvidelse af svinefabrikker, som snarere burde afvikles hurtigst muligt til fordel for økologisk planteavl og opdræt af langt færre dyr.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. mar. 2020 - 13:49   23. mar. 2020 - 16:47

Læserbrev

af Jette Rosenkvist, selvstændig, Haderslev
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).