01 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Slave- og tvangsarbejde

Læserbrev

Slave- og tvangsarbejde

Storbritannien vedtog en straffebestemmelse mod slave- og tvangsarbejde, men ikke Danmark, påpeger Kim Nielsen.

Det er ifølge medierne, heriblandt TV Avisen, svært eller ligefrem umuligt at få dømt nogen for udøvelse af tvangs- eller slavearbejde efter straffelovens bestemmelse om tvangsarbejde.

Det ligger lige til højrebenet, at Danmark efterlever sine internationale forpligtelser.

Derfor havde regeringen ifølge justitsministeren nedsat et udvalg for at finde en løsning på, at det rent strafferetligt er omkostningsfrit (ikke drages til ansvar for) at udsætte nogen for slave- og tvangsarbejde.

Jeg har i nogle indlæg beskrevet, at Danmark ikke har efterlevet sin forpligtelse efter ILO’s konvention nr. 29 1930 § 25 om indførelse en straffebestemmelse i straffeloven mod slave- og tvangsarbejde.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har dømt både Frankrig og Storbritannien for ikke at overholde artikel 4 om slave- og tvangsarbejde (bestemmelsen skal fortolkes i overensstemmelse med ILO’s konventionen nr. 29) ved ikke at have en effektiv strafferetlige beskyttelse mod slave- og tvangsarbejde.

Storbritannien vedtog en straffebestemmelse mod slave- og tvangsarbejde og har dermed efterlevet afgørelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Danmark er forpligtet til at efterleve retspraksis fra EMD.

Det må konstateres, at af en eller anden grund ønsker lovgiver ikke at overholder Danmarks internationale forpligtelse, når det gælder at straffeforfølgelsen for dem, der udøver slave- og tvangsarbejde.

Straffelovens § 262 a om menneskehandel yder ikke den tilstrækkelige effektivbeskyttelse mod slave- og tvangsarbejde, som artikel 4 skal fortolkes ifølge EMD.

Derfor er det lidt hult, når justitsministeren nedsætter et udvalg for at finde en løsning på, at der i nogle konkrete tilfælde kan idømmes straf for at udøve tvangs- eller slavearbejde, når man burde mene, at det ligger lige til højrebenet, nemlig at Danmark efterlever sine internationale forpligtelser.

Statsministeren har sagt, at en minister skal overholde lovgivningen og internationale forpligtelser, men der er åbenbart en undtagelse, når det drejer sig om beskyttelse arbejdernes menneskerettigheder.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. jan. 2021 - 15:06   18. jan. 2021 - 15:13

Læserbrev

af Kim Nielsen, Køge
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).