01 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 8 °C

Skab normale forbindelser til Cuba – stop blokaden

Åbent brev

Skab normale forbindelser til Cuba – stop blokaden

Åbent brev til USA's præsident Joe Biden fra en kreds af personligheder, politikere og organisationer i Danmark – en appel om ordentlighed og respekt for FN-pagten, FN's generalforsamling og international lov.

Joe Biden og til venstre Kamala Harris.
FOTO: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Fra Danmark ønsker vi dig og Kamala Harris til lykke med indsættelsen som præsident og vicepræsident.

Efter fire år med Donald Trump i Det Hvide Hus næres der store forhåbninger til, at ordentlighed, ansvarlighed, sund fornuft, menneskelighed og respekt i internationale relationer kan blive kendetegnende for USA's politik.

Blokaden burde være ophævet for længst. Den er umenneskelig, ulovlig og uproduktiv.

Vi underskrivere af denne appel ønsker at udtrykke vores håb om, at USA under jeres ledelse vil normalisere forbindelserne til Cuba og tage skridt til ophævelse af blokaden.

Det har været smerteligt, og det har været stærkt provokerende at være vidner til nu forhenværende præsident Trumps politik over for Cuba.

Mennesker i Cuba har lidt hårdt under følgerne af en lang række stramninger af USA's blokade. Det er en politik, som har ramt den enkelte cubaner på levevilkårene, og det er en politik, der har ramt mange US-borgere med familier i Cuba. Det har også ramt tredjelandes – herunder Danmarks – forbindelser, handel med, investeringer i og hele samvirke med Cuba.

Blokaden burde være ophævet for længst. Den er umenneskelig, ulovlig og uproduktiv. Den skader mennesker i og uden for Cuba, den bryder FN-pagten og international lov, og den bringer heller ingen af de mål, som blokaden angiveligt skulle fremme, tættere på realisering!

Vi, der underskriver denne appel, så med sympati på de skridt, som under daværende præsident Barack Obama og daværende vicepræsident Joe Biden (!) blev taget frem mod en normalisering af forbindelserne mellem USA og Cuba samt de administrative lempelser af håndhævelsen af blokaden, som blev gennemført.

Vi har glædet os, når I to – Joe Biden og Kamala Harris – under valgkampen og efter valgsejren har tilkendegivet, at I vil ændre USA's politik over for Cuba.

Efter vores opfattelse haster det med at genoprette den situation, som bestod for fire år siden, da makkerparret Obama og Biden forlod Det Hvide Hus – og fra det udgangspunkt bevæge sig videre mod en definitiv ophævelse af blokaden, sådan som et massivt flertal af verdens lande år efter år pålægger USA med sine resolutioner vedtaget i FN's Generalforsamling.

Vi minder om, at 187 lande stemte for ophævelsen af blokaden ved den seneste afstemning i november 2019, mens Trumps blokadepolitik kun fik to landes stemmer foruden USA's egen.

Underskrevet af:

Villy Søvndal (SF), tidligere dansk udenrigsminister

Ole Nors Nielsen, medlem af 3F's hovedbestyrelse

Jørn Lehmann Petersen (S), regionsrådsmedlem Region Syd

Villo Sigurdsson, tidligere borgmester i Københavns Kommune

Sven Tarp, professor ved Aarhus Universitet

Karsten Hønge (SF) medlem af Folketinget

Pernille Frahm, tildligere medlem af Folketinget for SF

Ellen Ryg Olsen, forfatter og læge

Johannes Lind, pastor emeritur

Hans Nebel, pastor emeritus

Steffen Hjøllund, overlæge

Susanne Hansen, formand for servicegruppen 3F Randers

Claus Westergreen, formand for 3F BJMF i København

Jørgen Petersen, Kommunistisk Parti

Saime Bilen, Kurdisk Kvindeforening i Danmark

Aksel V. Carlsen, samfundsforsker ph.d.

Tove Jensen, foreningen DEMOS

Pedro Juarez, Patria Grande-gruppen i Danmark

Lars Bohn, talsmand for kampagnen Lula Livre i Danmark

John Graversgaard, formand for Samarbejdet Arbejdere-Akademikere, Aarhus

Ivan Braad Mortensen, formand for Bygningsgruppen, 3F Midtjylland

Morten Rasmussen, næstformand for 3F Transport, Logistik og Byg, Aarhus

Sven-Erik Simonsen, formand for Dansk-Cubansk Forening på vegne af foreningens hovedbestyrelse

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. jan. 2021 - 11:23   20. jan. 2021 - 11:02

Åbent brev

fra en kreds af personligheder, politikere og organisationer i Danmark
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).