28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Seniorbofællesskabet og situationen i Mjølnerparken

Kronik

Seniorbofællesskabet og situationen i Mjølnerparken

Den såkaldte “ghetto”-lovgivning er ikke funderet på dokumenteret viden. Al forskning viser, at de problemer, som lovgivningen påstår at løse, blot flytter andre steder hen. Vi forventer og håber, at omtanke, forstandighed, tolerance og saglighed vil ende med at vinde, skriver beboerne i seniorbofællesskabet “Midgården”.

FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Midt i Mjølnerparken ligger Københavns ældste seniorbofællesskab, “Midgården”.

Salget af så mange gode, billige boliger betyder, at København får endnu færre lejligheder til folk med lave indkomster.

Her bor 19 personer i alderen 58 til 83 år i to opgange med i alt 18 små toværelses lejligheder og et fælleslokale på cirka 80 kvadratmeter.

Den månedlige leje er på 4.355 kroner plus forbrug af vand, varme og el.

Fælleslokalet lejes af og deles med foreningen Aktive Ældre på Nørrebro, som har cirka 100 medlemmer.

Fælleslokalet bruges til forskellige sociale og kulturelle arrangementer, såsom møder, fællesspisning, stavgangsklub, onsdagsklub, IT-undervisning og meget andet. Lejlighedsvis anvendes det også af andre beboergrupper i Mjølnerparken.

Deltager i aktiviteter

Som beboere i seniorbofællesskabet deltager vi i de aktiviteter, der foregår i Mjølnerparken. Vi er med til at arrangere en festlig markering for de unge, som har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Vi laver en årlig julefest for de yngre årgange og en fastelavnsfest i samarbejde med den bemandede legeplads “Mimersparken”. Vi deltager også flittigt i alle fællesmøder og andre arrangementer i Mjølnerparken.

Vi har forskellig baggrund og forskellige holdninger til mange ting. Vi støtter hinanden, har fælles aktiviteter såsom fællesspisning, udflugter, kagebagning, fælles reparationsdag, havearbejdsdage, rengøring af fællesrum, oplæsning, samtaler om litteratur og kaffemik et par gange om ugen, hvor stort og småt ordnes. Spontane aktiviteter såsom teaterture og andre kulturelle oplevelser er også en del af vores hverdag.

Vi er glade for at bo her og har et udmærket samarbejde med de øvrige beboere i Mjølnerparken. Vi har en lang venteliste, da flere og flere ældre tager ansvar for, at deres seniorliv bliver et aktivt og rigt liv.

Vi bliver jævnligt opsøgt af foreninger, TV og aviser fra både indland og udland, som er interesseret i at vide noget om, hvordan det ældste seniorbofællesskab i alment boligbyggeri i København fungerer.

Fysisk helhedsplan

I 2015 blev der vedtaget en fysisk helhedsplan for Mjølnerparken og nabobebyggelsen Hothers Plads. Planen var at investere cirka 830 millioner kroner i en omfattende renovering – betalt af lejernes penge i Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Ifølge Bo-Vita, vores boligorganisation, ville dette medføre en forventet huslejestigning på cirka 10 procent.

Gennemførelsen af den fysiske Helhedsplan for Mjølnerparken og Hothers Plads må sættes på pause, indtil der er skabt afklaring for Mjølnerparken.

Planen blev diskuteret på utallige møder for beboerne, og i planen indgik også, at der på Hothers Plads skulle etableres endnu et seniorbofællesskab.

Inden den længe planlagte renovering blev sat i værk, vedtog Folketinget i november 2018 den såkaldte “ghetto”-lov. Ifølge loven skal Mjølnerparken reducere antallet af almene familieboliger med 60 procent inden 2030.

Svært at få dialog

Vores boligorganisation, Bo-Vita, har sammen med Københavns Kommune besluttet at anbefale, at vores bofællesskab sammen med 242 andre boliger i Mjølnerparken skal sælges til det, der kaldes en privat investor. Om det er et pensionsselskab, en kapitalfond eller noget tilsvarende, kan vi ikke få oplyst, men det er en kendsgerning, at 1.000-1.300 personer smides ud – herunder de 19 beboere i vores bofællesskab.

Salget af så mange gode, billige boliger betyder, at København får endnu færre lejligheder til folk med lave indkomster.

Vi har prøvet at overbevise vores boligorganisation, Bo-Vita, om, at de er på afveje sammen med Københavns Kommune.

Ingen får pludselig vellønnet arbejde, en praktikplads eller påbegynder uddannelse endsige bliver bedre til at tale dansk ved at blive tvangsflyttet.

Desværre har det været svært at få en dialog med Bo-Vita om, hvorledes lovkravene kan opfyldes, og de har reelt sat beboerdemokratiet ud af kraft, som ellers er en grundsten i det almennyttige boligbyggeri.

Vores beboervalgte afdelingsbestyrelse har fremlagt et forslag om ommærkning (omdefinering) af vores mange lejligheder til ungdoms- og studieboliger samt ældre- og seniorboliger.

Forslaget indebærer, at ommærkningen gennemføres i takt med den naturlige fraflytning frem mod 2030. Det betyder, at ingen beboere mod deres ønske skal flytte ud af deres hjem.

Samtidig betyder denne ommærkning, at boligerne vedbliver med at være almene boliger, der senere kan ommærkes igen, hvis der viser sig andre behov. Det kunne eksempelvis være behov for flere familieboliger igen.

Som situationen er lige nu, er det vores synspunkt, at gennemførelsen af den fysiske Helhedsplan for Mjølnerparken og Hothers Plads må sættes på pause, indtil der er skabt afklaring for Mjølnerparken.

“Ghetto”-lovens konsekvenser

Den såkaldte “ghetto”-lovgivning er ikke funderet på dokumenteret viden.

Al forskning viser, at de problemer, som lovgivningen påstår at løse, blot flytter andre steder hen.

Mange vil møde forringede vilkår og højere huslejer end nu.

Ingen får pludselig vellønnet arbejde, en praktikplads eller påbegynder uddannelse endsige bliver bedre til at tale dansk ved at blive tvangsflyttet.

En del beboere i Mjølnerparken har i forvejen betydelige problemer at slås med i form af sygdom og traumer. For dem vil det være en yderligere belastning i en i forvejen svær tilværelse at blive tvunget fra deres hjem og at skulle etablere sig et andet sted.

For os i seniorbofællesskabet er det både menneskeligt, socialt og økonomisk en katastrofe, hvis vores fællesskab går i opløsning, og vi spredes for alle vinde til en usikker fremtid. Det er dokumenteret, at ældre mennesker trives og lever længere og sundere i sociale fællesskaber, mens ensomhed er en hyppig medvirkende årsag til tidlig død.

Vi har en forventning og et håb om, at omtanke, forstandighed, tolerance og saglighed vil ende med at vinde.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jun. 2019 - 10:24   12. jun. 2019 - 12:02

Kronik

af beboerne i seniorbofællesskabet “Midgården” i Mjølnerparken på Nørrebro i København
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).