26 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Salg af Horsevænget

Læserbrev

Salg af Horsevænget

Hvordan kan man dog lægge en sag frem for byrådet, som ikke er ordentligt belyst? spørger Tue Tortzen.

Hvor er det bare langt ude...

På sidste byrådsmøde havde en borger og formanden for Horsevængets beboerrepræsentation stillet en række spørgsmål om det påtænkte salg af ejendommene.

Hillerød har brug for at have boliger, som kan tilbydes folk med meget små indtægter.

Blandt andet blev der spurgt, om der er regnet på, hvad det vil koste kommunen i ekstra huslejetilskud, hvis en ny ejer bruger mulighederne for at hæve huslejen.

Det klare svar er: Det er der ikke regnet på. Men man er godt klar over, at udgifterne vil stige.

Hvordan kan man dog lægge en sag frem for byrådet, som ikke er ordentligt belyst?

Enhver kan da regne ud, at hvis huslejen for en invalidepensionist stiger fra 3000 til 7000 kroner, så kommer kommunen til at give et stort tilskud til de sidste 4000 kroner – pensionen stiger jo ikke, fordi huslejen gør det.

Hvis bare 50 af beboerne skal have 2000 kroner mere i tilskud om måneden, bliver det over en million om året – og tallet er sikkert betydeligt større.

Det bliver en dårlig forretning for kommunen, men først og fremmest er det synd for de beboere, som nu føler sig truet af huslejestigninger – eller af at blive tvunget til at flytte.

Hillerød har brug for at have boliger, som kan tilbydes folk med meget små indtægter. Det er ikke luksusboliger, men huslejen er til at betale. Nu er der langt om længe sat penge af til renovering – lad os få det gjort og så passe bedre på bygningerne fremover.

Når borgmesteren synes, at kommunen ikke er god til ejendomsdrift, er der jo den mulighed, at vi laver en aftale med et boligselskab, som er vant til dette arbejde.

Nu er Horsevænget sat til salg – men byrådet kan endnu nå at sige nej til de tilbud, der kommer. Det er bedst for borgerne, og det kan bedst betale sig på den lange bane.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. sep. 2020 - 10:27   18. sep. 2020 - 10:46

Læserbrev

af Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød, Enhedslisten
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).