03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Sæt 225-timers-reglen på pause

Udtalelse

Sæt 225-timers-reglen på pause

“Straf ikke de ledige kontanthjælpsmodtagere med urimelige krav. Afskaf 225-timers-reglen – sæt den som minimum på pause, mens coronakrisen raser,” opfordrer 3F København.

Arkivfoto.
FOTO: PJ
1 af 1

Coronakrisen har fået regeringen til at gennemføre flere tiltag. Hjælpepakker, lønkompensation og forskellige støttemuligheder er vedtaget – for at få virksomheder og ansatte igennem en tid med helbredskrise og stor usikkerhed.

Det er helt rimeligt, at ledige på dagpenge i denne periode friholdes for en række krav. Det samme bør gælde for kontanthjælpsmodtagerne.

En gruppe, der er særlig udsat, har spejdet forgæves efter hjælp. Trods det, at det i den nuværende situation er mere end svært at finde job, trods det, at mange i disse dage fyres, er kravet til kontanthjælpsmodtagere uændret. De skal stadig nå at optjene 225 timers arbejde om året. Gør de ikke det, reduceres deres ydelse, der i forvejen er lav.

Det er uacceptabelt, at denne gruppe – der økonomisk er hårdt presset – skal presses yderligere af et krav, der kan være utrolig svær at opfylde i den nuværende situation.

Og det samtidig med at erhvervslivet modtager store hjælpepakker!

Det er helt rimeligt, at ledige på dagpenge i denne periode friholdes for en række krav.

Det samme bør gælde for kontanthjælpsmodtagerne.

I 3F København er vi ikke tilhængere af at straffe folk, fordi de ikke kan finde arbejde. Og i denne helt særlige situation er det absurd.

Vores opfordring er helt klar: Straf ikke de ledige kontanthjælpsmodtagere med urimelige krav. Afskaf 225-timers-reglen – sæt den som minimum på pause, mens coronakrisen raser.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. apr. 2020 - 13:10   02. apr. 2020 - 13:34

Udtalelse

fra 3F København, formand John Ekebjærg-Jakobsen
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).