20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 13 °C

... Så den eneste menneskeret bliver kapitalisternes ret til at gøre arbejderne rettighedsløse

Læserbrev

... Så den eneste menneskeret bliver kapitalisternes ret til at gøre arbejderne rettighedsløse

Elsk hinanden, og det er dette ligt at elske det, I tror på. Leve kommunismen, skriver Thorben Landstrøm Pedersen blandt meget andet.

Da de ville bombe Iran i smadder, mens at vi skal føle had til det lille Yemen, der på “heltemæssig” måde bliver bombet i smadder af Saudi-Arabien, der fodres med våben fra USA og EU, fordi de anser det som et mønstersamfund for de tilstande, de vil virkeliggøre, når dyret USA har fået opslugt hele verden.

De højre-orienterede er løgnens faders børn. Der er ingen sandhed i dem, de dyrker den store løgn for at føre så mange mennesker vild som muligt.

Det har altså intet med sympati med forsvarssvage små stater at gøre. I det ene tilfælde skal bombemålene gøres usympatiske ved hjælp af stakkels små lande, der bliver tyranniseret, i det andet tilfælde skal det blive acceptabelt at bombe, fordi et lille land ikke bliver tyranniseret nok.

Jeg tror, det er noget helt andet, der ligger bag, nemlig dyrkelse af rendyrket ondskab, dyret USA med dets oversøiske pagt, NATO's rendyrkede sataniske ondskab, som giver sine kommandoer via pentagrammet Pentagon med det mål for øje at sørge for, at den rendyrkede ondskab kan komme til at herske på Jorden, så de effektivt kan få gennemført det, som deres krucifiks forestiller mod arbejderne og deres organisationer overalt på Jorden.

Så den eneste menneskeret, der bliver tilbage, er kapitalisternes ret til at gøre arbejderne rettighedsløse, så profitten kan blive så stor som mulig, og kapitalisternes præster med deres antikristtegn, korset og krucifiks. Se dog, hvad de forestiller, det afslører da sig selv, men man ser og ser og hører og hører uden at fatte en døjt, og når de kommer til magten, realiserer de et regime, der er den rene korsfæstelse af alt, hvad frelseren står for.

Ligesom i middelalderen, hvor det eneste tidspunkt man kan påstå, at Gud havde en finger med i spillet, var, da gulvet i en af deres stinkende ridderborge gav efter, og ridderne faldt ned og druknede i deres egne ekskrementer, kan love dem paradis efter døden, fordi de har lært at bøje sig for kapitalisterne i livet, selvom disse præster repræsenterer en tro, der har dømt arbejderne og andre besiddelsesløse og fattige til helvede, ligegyldigt hvad de gør.

Mens den kapitalistiske overklasse, hvis mammonsdyrkelse er hovedårsagen til, at arvesynden stadig hersker på Jorden, er udfriet fra arvesynden, og derfra kommer i paradiset, ligegyldigt hvad de gør, det er de doktriner, deres kirker bygger på, og derfor vil dyrets generaler bruge atomvåben i de næste krige, og derfor er der givet ordre om at effektivisere missilforsvar og opruste.

Hvorfor løber folk, (med undtagelse af dem, hvis læber serafer har berørt og derfor vidner om verden i overensstemmelse med den marxistiske historiske dialektiske materialistiske videnskab), dog efter denne rendyrkede ondskab? Fordi “sådan har det jo altid været”, og det efterlader jo ikke meget håb tilbage.

Men som Savage Rose synger, “Vi kæmper for at sejre!” Og vores fane er rød som blod med Herrens hammer og segl i. For socialismen er varig fred! Så den socialistiske planøkonomi kan redde naturen og Jorden, så der kan blive sat en stopper for kapitalisterne og præsternes forsøg på for at tjene deres ulvegriske mammonsdyrkelse at gennemføre korsfæstelsen og i den anden opstandelse, hvor det er alvor, og jeres liv det drejer sig om.

Elsk hinanden, og det er dette ligt at elske det, I tror på. Leve kommunismen, ud med den oversøiske pagt med det onde, røvernes internationale klub for det kapitalistiske, der føder fascisme og nazisme, nemlig NATO.

De højreorienterede er løgnens faders børn. Der er ingen sandhed i dem, de dyrker den store løgn for at føre så mange mennesker vild som muligt, de gør ondt til godt, sort til hvidt, vender tingene på hovedet, lyver kommunismen alt ondt på for at tilfredsstille kapitalisternes ulvegriske magt og profitinteresser, og for at kapitalismens massemord på menneskeheden og krigsforberedelser kan fortsætte.

De ader antiracisten og kommunisten Stalin, som de især lyver alt ondt på, fordi han sejrede over deres faderskikkelse, som de for et syns skyld må lade som om, de tager afstand fra, mens de fremmer fascisme og racisme overalt, især hvor NATO breder sig.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. okt. 2019 - 12:27   09. okt. 2019 - 13:10

Læserbrev

af Thorben Landstrøm Pedersen, Brønshøj
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).