03 Dec 2020  

KBH: Overskyet, 2 °C

Retten til at vælge egne repræsentanter

Udtalelse

Retten til at vælge egne repræsentanter

Støtteudtalelse til de strejkende skraldemænd fra Trekantens Tagdækkeres Klub.

Retten til at vælge egne repræsentanter.

Den danske model er bygget på respekt, gensidig respekt! 

En essentiel del heraf er retten til at lade sig repræsentere af en valgt kollega, en tillidsrepræsentant.

Lige nu er en konflikt i gang om netop det, retten til selv at vælge sin repræsentant.

Renovationsfirmaet Remondis nægter at anerkende kollegernes valg af repræsentant (selvom vedkommende tidligere har været valgt i virksomheden). 

Kollegerne samt mange andre udover landet har nedlagt arbejdet i sympati og som modsvar til virksomhedens reaktion på det demokratiske og lovlige valg af tillidsrepræsentant.

Vi støtter op om jeres svar på virksomhedens forsøg på magtmisbrug og forhaling af jeres rettigheder.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. nov. 2020 - 09:52   12. nov. 2020 - 09:57

Udtalelse

fra Trekantens Tagdækkeres Klub
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).